Ankomst Izmir

Tyrkiet » Lufthavn Izmir » Tidstabel: Ankomster
Baku
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
J29041 07:20 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC1791 04:05 06:20 Ma, On, Fr, Lo

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ933 14:55 23:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ927 04:40 09:00 So
XQ925 01:00 05:20 Ma, Ti, On, Fr, Lo
XC9579 19:05 20:00 So, Ma
CAI9579 15:45 23:20 Ma
XC9549 15:45 20:00 To

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ943 00:55 04:50 Fr

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
J29041 07:20 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC1791 04:05 06:20 Lo
Basel
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ913 22:25 02:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr
CAI3514 19:40 23:40 Ma
XC3514 17:40 23:40 Ma
Lille
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XC3096 18:25 00:05 Ti
Lyon
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ955 22:50 03:05 Ti
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ5923 13:10 14:20 Ma
Nantes
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ929 22:05 02:45 Ti
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ917 19:00 23:25 So, Ti, Lo
TK3048 23:25 03:16 Lo

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
TK6378 09:15 10:55 Lo
PC1651 03:05 04:55 On, To, Lo

Athen
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
A3996 19:00 20:15 Ma, On, Fr

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
TOM728 14:20 20:10 Lo
LS1207 15:15 21:10 Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
TOM752 13:20 19:10 Lo
TOM296 17:55 23:45 Ti, On
BA8620 06:40 12:19 On
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
FR7807 15:20 21:39 Ti
XQ885 21:40 03:30 Ma, Ti, On, Fr, Lo
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
LS1423 05:55 11:40 Ma, Fr
PC1532 13:05 18:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ835 23:15 05:15 So, Ti
LS789 05:55 12:00 Lo
TOM268 17:35 23:35 Ti, On
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
LS587 15:15 21:45 Ti

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ945 19:50 00:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OR3123 13:55 18:35 Lo
OR3131 14:00 18:40 Lo
XQ845 14:40 19:10 So
OR3121 06:20 11:55 On
CAI3014 17:40 21:50 Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ949 19:35 23:50 So, Ti, To
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ849 20:30 00:50 So, To, Lo

Dublin
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ887 16:45 23:10 So, On

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
FR5903 13:00 06:39 Ti

Luqa
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
FR5207 10:00 07:42 Fr

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ953 05:50 10:50 Ti, Fr
XQ907 01:50 06:50 To

Wien
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ981 07:50 17:40 So, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1209 22:15 01:40 Lo

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
LO6113 09:25 12:35 Ti
LO6133 12:35 15:46 Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
3Z7200 06:50 17:10 Ti, Lo
LO6131 07:00 10:31 Fr

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
PC1520 00:55 05:20 Ma, Ti

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
LS707 16:00 22:35 Lo
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
LS107 15:25 22:00 Fr

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ935 23:55 04:45 So, Ti, Fr

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ861 21:05 01:00 So, Ma, On, To
XQ961 10:25 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CAI3020 11:05 13:45 Ma
CAI3538 10:00 13:45 On
LX4264 14:55 18:50 Fr

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
6D6134 IZMIR 08:10 So
6D6136 IZMIR 05:15 To

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
U29002 20:30 12:55 To

Ankara
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
TK7004 09:35 13:55 So, On, Fr, Lo
PC3161 07:30 08:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7010 05:30 13:10 Ti, Lo
TK7002 21:30 22:45 So, Ma, On, To, Lo
PC3165 11:40 12:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7006 06:45 09:10 Lo
TK7014 20:05 10:05 On, To, Fr, Lo
TK7018 06:00 07:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
PC3169 21:00 22:15 Ma, Ti, Fr
TK7016 22:35 23:50 Ma, Ti
TK7008 23:55 01:10 On, To, Fr, Lo
RO9167 10:30 22:00 To, Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ9091 09:20 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ9191 17:45 18:05 On, To, Fr, Lo
XQ7292 20:15 21:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ9291 23:10 00:20 Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
PC3191 18:00 19:30 On
XQ9239 22:30 00:10 So, Ma, Lo
Konya
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ9603 22:30 23:45 Ma, Ti, To, Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ9271 22:50 00:55 Ti, On, To
PC3241 09:20 10:55 Ti, To
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
PC2180 05:55 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2186 09:30 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7490 18:45 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2188 11:25 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2196 15:00 16:10 So, Ma, Ti, Lo
PC2204 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2194 13:00 14:10 Ti, Fr, Lo
PC2212 23:45 00:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7500 13:30 14:25 Ti, On, Lo
TK7512 01:00 02:10 So, Ma, Ti, On, Lo
PC2182 07:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7496 08:30 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2218 19:00 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ6084 19:00 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7498 20:30 21:40 On
PC2208 21:30 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2184 08:10 09:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2206 21:00 22:10 Ti
PC4036 00:10 01:20 So, Lo
TK7484 22:25 23:35 Ma, Ti, To
TK7478 17:45 18:15 Ti, On, To
TK7502 16:20 17:45 Fr
TK7508 12:45 13:15 On
PC7091 15:30 17:45 Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
TK2344 22:05 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2354 01:30 02:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2310 07:00 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2312 08:00 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC3301 09:00 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2318 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2320 11:00 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2324 13:00 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2326 15:00 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2328 16:00 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2332 17:00 18:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2334 18:00 18:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2336 19:00 20:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC3307 20:25 20:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
TK2346 23:00 00:05 So, To, Fr, Lo
TK2340 20:45 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Lo
TK2330 14:00 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC3305 16:35 17:45 To, Lo
JU8043 13:00 14:05 Fr
RO9169 13:00 14:05 Fr
SQ6216 13:00 14:05 Fr
JU8051 17:00 18:00 Fr
JU8061 01:30 02:35 Lo
SK3446 01:30 02:35 Lo
TP8806 01:30 02:35 Lo

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ857 14:10 17:20 Lo

Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ937 19:40 23:45 On, Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ969 09:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ959 14:55 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ989 18:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EW5082 21:20 01:35 Ti
XC4004 21:00 01:15 On
CAI3540 18:45 00:25 To
XC3540 18:45 00:25 To
BT5082 21:05 01:20 Lo
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ971 14:55 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH9416 14:55 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ911 10:35 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH9422 10:35 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XC3568 19:45 23:50 So
XQ991 20:10 00:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH9424 20:10 00:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ915 16:00 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ995 00:35 04:45 On, To, Lo
XQ975 02:45 06:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ903 05:05 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ983 00:35 04:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CAI3566 03:05 04:15 So
XC3566 01:05 04:15 So
XC3516 01:25 01:45 Fr
PC1506 02:15 06:20 So
XQ905 01:30 05:40 So, Ma, Ti, Fr
CAI3592 03:05 07:15 Ti
XQ933 17:30 23:25 Ti
EW112 04:00 08:10 Fr
CAI3594 03:05 07:15 On
CAI3596 03:05 04:15 To
CAI3516 03:05 01:45 Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ977 14:20 18:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH2646 22:30 02:00 So, Ma, On, Fr, Lo
XQ877 21:10 00:50 So
XQ987 06:55 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ997 11:10 14:50 So, Ma, Ti, On, To
XC3054 10:15 09:25 Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XC3080 00:20 03:30 So
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ939 00:45 08:30 So, On, To, Fr, Lo
XC3552 01:45 05:30 Lo
XQ839 04:45 08:30 So, Ma, Ti
XC3024 01:45 05:30 Ti
XC3036 02:15 03:01 To, Fr
Nummer Afgange Ankomster Ugens dage
XQ973 14:45 18:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1694 19:15 23:15 So, Ti, On, Fr, Lo
XC3558 18:00 21:50 Fr
XQ963 7:05 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC1516 9:50 13:50 Fr
XQ993 22:20 02:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
EW2938 6:10 20:05 Ti

Se også: Izmir lufthavn Afgange
* Sidst opdateret: 05.08.2022
** Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger


Tyrkiet
Izmir Adnan Menderes
Ankomster
Afgange