Ankünfte & Abflüge - Kiew Schuljany


Land - Ukraine

Stadt - Kiew

Code - IEV (IATA), UKKK (ICAO)

Koordinaten - 50.41, 30.44

WWW - www.airport.kiev.ua

Flughafen Kiew Schuljany - Karte
Flughafen Kiew Schuljany - Karte

Ankünfte Kiew Schuljany Ankünfte nach Kiew Schuljany (heute, +2 Greenwich-Zeit)

Zeit Flug Abflug Status
06:00 W66280 Riga
07:40 M9201 Zaporizhzhia
07:50 M9253 Odesa
08:00 M9293 Uzhgorod
08:10 W61567 Warsaw
08:25 W66294 Krakow
08:55 W66114 Berlin
09:10 W96001 Luton
10:05 W67302 Dortmund
12:20 W62473 Budapest
12:55 W66128 Vienna
13:20 W66270 Wroclaw
13:30 B2839 Minsk
15:20 W66120 Frankfurt
15:45 M9334 Minsk
16:20 W67306 Allgau
17:10 W66286 Lennart Meri Tallinn
17:20 B2829 Minsk
17:50 W66276 Stefanik
17:50 M9264 Lviv
18:00 M9251 Odesa
19:00 M9205 Zaporizhzhia
21:25 LO749 Warsaw
21:30 W67318 Hamburg
22:00 W66122 Leipzig
22:40 B2847 Minsk
22:40 W67308 Cologne Bonn
22:55 W66224 Copenhagen
23:35 AZ590 Rome (Fiumicino)
23:45 LO755 Warsaw
07:25 W66278 Vilnius
07:40 M9201 Zaporizhzhia
07:50 M9253 Odesa
08:10 W61567 Warsaw
08:55 W66114 Berlin
09:15 W66228 Billund
09:20 W66268 Athens
13:05 W66116 Nuremberg
13:30 B2839 Minsk
14:50 W66128 Vienna
14:55 W66280 Riga
15:20 W66120 Frankfurt
15:45 M9334 Minsk
16:40 W61691 Gdansk Lech Walesa
17:20 B2829 Minsk
17:50 M9264 Lviv
18:00 M9251 Odesa
19:00 M9205 Zaporizhzhia
20:00 W66266 Makedonia
20:10 W66126 Bremen
20:50 W66292 Lublin
21:25 LO749 Warsaw
22:10 W66260 Larnaca
22:25 W66192 Lisbon
22:40 B2847 Minsk
23:35 AZ590 Rome (Fiumicino)
23:45 LO755 Warsaw
06:00 W66280 Riga
07:40 M9201 Zaporizhzhia
07:50 M9253 Odesa
08:00 W66294 Krakow
08:00 M9293 Uzhgorod
08:10 W61567 Warsaw
08:55 W66114 Berlin
09:10 W96001 Luton
10:05 W67302 Dortmund
11:55 W66270 Wroclaw
12:30 W62473 Budapest
12:45 W66128 Vienna
13:30 B2839 Minsk
15:20 W66120 Frankfurt
15:45 M9334 Minsk
16:20 W67306 Allgau
17:10 W66286 Lennart Meri Tallinn
17:20 B2829 Minsk
17:50 M9264 Lviv
18:00 M9251 Odesa
19:00 M9205 Zaporizhzhia
21:25 LO749 Warsaw
21:30 W67318 Hamburg
22:35 W66108 Hanover
22:40 W67308 Cologne Bonn
22:40 B2847 Minsk
22:55 W66224 Copenhagen
23:30 VY7750 Barcelona
23:45 LO755 Warsaw

Sehen Sie auch: Alle Ankünfte
Aktuell informationsquelle: www.airport.kiev.ua (Alle Angaben ohne Gewähr)

Abflüge Kiew Schuljany Abflüge von Kiew Schuljany (heute, +2 Greenwich-Zeit)

Zeit Flug Ankunft Status
05:20 AZ593 Rome (Fiumicino)
05:45 B2848 Minsk
06:05 LO756 Warsaw
06:10 W61568 Warsaw
06:15 W66293 Krakow
06:20 W66113 Berlin
06:40 W67301 Dortmund
07:00 M9333 Minsk
08:10 W66279 Riga
08:40 LO750 Warsaw
09:50 M9254 Odesa
10:00 M9263 Lviv
10:10 W62474 Budapest
10:25 W66127 Vienna
11:50 M9206 Zaporizhzhia
12:00 W66119 Frankfurt
12:50 W96002 Luton
13:20 W67305 Allgau
14:45 W66285 Lennart Meri Tallinn
15:15 B2840 Minsk
15:35 W66275 Stefanik
15:40 W66269 Wroclaw
16:30 M9294 Uzhgorod
18:40 W67317 Hamburg
19:05 B2830 Minsk
19:25 W66121 Leipzig
19:35 W67307 Cologne Bonn
19:50 M9252 Odesa
20:00 M9202 Zaporizhzhia
20:05 W66223 Copenhagen
05:20 AZ593 Rome (Fiumicino)
05:45 B2848 Minsk
06:05 LO756 Warsaw
06:10 W61568 Warsaw
06:15 W66227 Billund
06:20 W66113 Berlin
06:20 W66267 Athens
07:00 M9333 Minsk
08:40 LO750 Warsaw
09:15 W66277 Vilnius
09:50 M9254 Odesa
10:00 M9263 Lviv
10:10 W66115 Nuremberg
11:50 M9206 Zaporizhzhia
12:00 W66119 Frankfurt
12:20 W66127 Vienna
12:45 W66279 Riga
15:15 B2840 Minsk
17:05 W66191 Lisbon
17:05 W66125 Bremen
17:15 W66265 Makedonia
18:40 W66259 Larnaca
18:55 W66291 Lublin
19:05 B2830 Minsk
19:50 M9252 Odesa
20:00 M9202 Zaporizhzhia
22:35 W61692 Gdansk Lech Walesa
03:55 VY7751 Barcelona
06:05 W66293 Krakow
06:05 LO756 Warsaw
06:10 W61568 Warsaw
06:20 W66113 Berlin
06:40 W67301 Dortmund
07:00 M9333 Minsk
08:10 W66279 Riga
08:40 LO750 Warsaw
09:50 M9254 Odesa
10:00 M9263 Lviv
10:15 W66127 Vienna
10:20 W62474 Budapest
11:50 M9206 Zaporizhzhia
12:00 W66119 Frankfurt
12:50 W96002 Luton
13:20 W67305 Allgau
14:15 W66269 Wroclaw
14:45 W66285 Lennart Meri Tallinn
15:15 B2840 Minsk
16:30 M9294 Uzhgorod
18:40 W67317 Hamburg
19:05 B2830 Minsk
19:35 W67307 Cologne Bonn
19:40 W66107 Hanover
19:50 M9252 Odesa
20:00 M9202 Zaporizhzhia
20:05 W66223 Copenhagen

Sehen Sie auch: Alle Abflüge
Aktuell informationsquelle: www.airport.kiev.ua (Alle Angaben ohne Gewähr)


Ukraine
Kiew Schuljany
Ankünfte
Abflüge