Aankomst - Faro

Portugal » Faro » Aankomst
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR2941 11:20 13:15 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR6312 14:20 21:40 Zo, Ma, Di, Wo, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
TP6785 09:20 10:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9987 09:20 10:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
SN3801 09:20 10:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
HV9007 15:00 18:35 Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za
SN1681 07:35 12:50 Ma

Aarhus
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR9401 11:15 14:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
SK2823 09:05 08:55 Wo, Za
FR5146 18:45 21:40 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
6Y571 04:00 06:56 Vr, Za

Basel
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
U27524 21:40 23:30 Zo, Ma, Wo, Do
U21277 06:20 08:15 Ma, Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5099 06:50 07:50 Zo, Ma, Di, Wo
U21871 07:00 07:55 Zo, Ma
FR60 09:20 17:25 Zo, Ma
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5795 16:50 18:10 Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za
Nantes
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
U24761 10:30 11:45 Di, Za
V72220 06:30 07:40 Vr
TP8303 06:30 07:40 Vr
HV7828 06:25 07:40 Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
U27542 21:25 23:05 Zo, Wo, Vr
U24599 07:00 08:40 Zo, Do, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
TO7670 06:05 07:45 Zo, Ma
HV7672 09:45 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do
HV7678 14:10 15:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TO7678 14:25 18:15 Di, Wo, Do
U24883 15:15 07:30 Zo, Ma, Di
HV7680 21:15 22:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
HV7670 07:35 07:45 Zo, Ma, Vr
AD7300 10:20 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TO7672 10:15 08:30 Di, Wo
HV7674 11:00 16:15 Vr
TO7674 11:00 12:55 Vr
U24885 06:50 08:20 Vr
TO7680 21:15 22:55 Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR1755 21:55 23:00 Zo, Ma, Wo, Do
V72880 06:15 07:20 Ma
TP8317 06:15 07:20 Ma

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LS1221 06:45 09:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LS1295 15:15 18:05 Za
FR2911 15:50 08:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za
FR3711 20:35 23:30 Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR3944 21:25 18:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LS1821 06:15 09:35 Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za
U27508 09:40 11:45 Zo, Wo, Do, Vr, Za
U22871 06:40 10:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
X3824 13:25 06:37 Zo
U22873 18:55 21:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR4147 17:05 19:45 Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR9224 11:50 14:25 Zo, Vr
Derby
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR78 07:00 19:10 Zo
LS685 07:40 10:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR1766 15:45 18:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR80 07:00 16:45 Zo
FR1956 17:30 19:30 Ma, Di, Wo, Do, Vr
X37402 06:00 08:50 Vr
Exeter
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR8029 11:20 13:55 Zo, Di, Wo
FR9226 16:20 18:45 Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
GR800 07:30 16:02 Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR2503 16:20 19:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za
FR456 22:50 17:45 Di
LS251 07:45 12:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LS247 15:05 19:10 Zo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR57 17:40 17:05 Zo, Za
FR4031 06:15 09:05 Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
U28533 17:25 20:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
U28531 08:05 11:30 Zo, Ma, Za
U28529 10:00 09:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
U28527 10:05 18:10 Zo
W65731 16:40 19:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
W95731 16:50 19:40 Za
U28539 16:45 12:40 Zo, Ma
BA2696 18:40 19:45 Zo
U28543 20:05 23:00 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
X34720 06:05 08:55 Zo
BA2662 16:55 19:00 Zo, Ma, Di, Vr, Za
BA2660 06:00 08:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
U28535 07:20 15:15 Ma, Vr, Za
BA2852 07:40 16:20 Di
AA8082 10:55 19:35 Di, Wo, Do, Vr, Za
BA2692 09:20 11:25 Vr
U26461 08:40 17:25 Wo
BA2846 09:10 19:40 Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5767 17:30 19:10 Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za
U22451 06:40 19:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
U22453 13:25 15:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
U22455 17:10 20:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
U27512 20:15 23:10 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5785 16:55 20:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR60 06:00 17:25 Zo, Ma
LS1439 08:15 11:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR256 11:00 23:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR5552 10:10 13:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR9142 16:55 12:10 Di, Wo, Vr, Za
FR9282 17:20 22:20 Do, Za
FR80 06:15 17:30 Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR4052 09:10 12:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LS873 16:40 19:05 Zo
U27502 18:40 21:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LS875 06:20 09:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR4088 17:30 17:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
U22215 06:15 09:10 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
RK4052 17:00 19:55 Ma, Wo, Do
FR9130 20:35 23:30 Di, Do, Za
X32446 06:05 09:10 Do, Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR2342 10:25 13:35 Di, Do, Za
LS597 06:45 10:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR2340 16:30 19:40 Zo, Ma, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR9226 16:05 18:30 Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
BA2927 14:50 17:50 Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR3519 10:40 22:05 Zo, Di, Wo, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
BA506 09:15 13:05 Ma, Di, Za
BA510 10:10 14:40 Za
AA7055 07:30 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BA508 16:10 10:05 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
QR9768 07:30 10:05 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
BA594 06:30 16:55 Zo
BA592 17:05 12:05 Ma

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
HV5357 05:00 07:05 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
KL2669 05:00 07:05 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
DL7503 09:40 09:40 Ma, Di
HV5353 07:40 19:05 Zo, Ma, Di, Wo
DL7496 07:30 09:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za
KL2561 07:40 19:05 Zo, Ma, Di, Wo
DL7491 09:40 19:20 Wo
DL7506 13:00 18:25 Do
HV5359 17:10 19:30 Do
KL2551 17:10 19:30 Do
DL7501 16:30 18:05 Wo
HV5355 06:25 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KL2667 06:25 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
HV5361 07:30 09:35 Zo, Ma, Di, Vr, Za
KL2639 07:30 09:35 Zo, Ma, Di, Vr, Za
DL7513 15:15 19:05 Zo
DL7489 14:15 19:10 Di
DL7504 09:25 18:25 Ma
ED5357 06:05 08:15 Do, Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5769 20:00 22:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
HV6607 15:15 09:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
HV6091 16:20 09:50 Zo
HV6093 07:40 09:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
HV5203 08:50 21:05 Ma, Di, Wo, Do, Vr

Cork
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5779 16:25 19:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
EI892 15:30 18:05 Za
EI894 10:55 13:30 Wo, Za
Dublin
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR80 06:00 16:45 Zo, Do
EI492 07:35 10:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AA8091 07:35 10:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR7032 06:20 09:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR7034 17:10 23:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
EI498 18:25 22:20 Zo, Di, Wo, Do, Vr
AA8092 18:25 22:20 Zo, Di, Wo, Do, Vr
FR7132 19:50 22:45 Di, Wo, Do, Vr, Za
FR437 05:45 13:25 Do
FR78 15:00 19:10 Zo
EI494 16:30 19:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr
AA8082 16:30 19:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr
FR7030 17:25 15:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
EI990 20:00 11:37 Ma
FR9370 14:25 19:50 Wo
Kerry
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR7456 12:05 14:40 Zo, Di, Wo, Do
Knock
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR2452 10:05 12:55 Zo, Di, Do, Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR2303 17:20 09:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR3341 16:00 18:45 Wo

Bari
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
DL7489 10:30 19:10 Di
FR78 20:25 19:10 Zo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR80 10:30 17:30 Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR60 15:05 17:25 Zo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5139 06:50 08:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR80 17:30 16:45 Zo, Do
FR33 15:50 06:35 Ma
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR57 11:45 17:05 Zo
AD7244 19:35 23:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR1727 11:05 19:35 Di, Wo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR74 21:20 17:45 Zo
FR50 20:55 17:45 Di
Turijn
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR58 16:20 17:25 Zo

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5787 18:45 12:25 Zo, Ma, Wo, Vr, Za
LG787 06:00 07:55 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
RK9560 12:55 16:00 Zo, Ma, Vr
LS305 07:10 09:10 Zo, Ma, Do, Vr
U23043 10:45 13:40 Di, Wo, Do, Vr, Za
U23045 16:30 19:30 Ma, Do, Vr, Za
FR9560 11:15 14:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za
U23041 17:05 09:10 Zo, Wo, Do, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
DL7504 09:25 18:25 Ma
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR727 15:00 17:40 Di, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR4555 19:35 22:45 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za

Porto
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5452 06:35 07:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR362 09:45 22:15 Zo
FR5486 12:25 16:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR9498 21:50 23:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
HV7678 17:50 16:05 Ma
FR5783 05:55 12:30 Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
TP1909 23:05 23:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AD7244 23:05 23:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BT5289 23:05 23:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
EK4787 09:45 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LG1975 23:05 23:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH6974 23:05 23:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
S48449 23:05 23:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP1907 09:40 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC2710 09:40 10:30 Zo, Do, Vr, Za
AD7300 09:40 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
EK4790 23:05 23:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LG1979 09:45 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH6966 09:45 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
S48421 15:00 15:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA6874 09:45 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP1905 23:05 23:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC2647 08:55 13:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AD7489 12:00 13:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH6940 12:00 13:05 Zo
UA6889 15:00 15:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP1903 15:00 15:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC2654 16:35 17:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AD7286 16:35 17:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BT5344 16:35 17:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
EK4785 15:00 15:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH6936 15:00 15:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
S48443 16:35 17:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TK8140 16:35 17:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC2634 09:40 12:45 Vr, Za
LG1939 15:00 15:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP1901 09:45 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AD7187 09:45 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
JD5411 09:45 10:45 Do, Vr, Za
S48441 09:45 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TK8122 09:45 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC2641 15:00 15:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH1162 17:40 14:30 Ma
AC9652 17:40 14:30 Ma
SK3568 17:40 14:30 Ma
TP6674 17:40 14:30 Ma
UA9367 17:40 14:30 Ma

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR9222 18:50 13:15 Zo, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5667 16:35 09:15 Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za
LS815 14:45 10:10 Ma, Di, Do, Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR651 07:00 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LS173 06:40 10:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
SK1937 06:00 09:00 Zo, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
EW4618 04:40 08:10 Zo, Za
SK2847 13:30 10:40 Zo, Wo, Do

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX2390 06:15 07:55 Zo, Ma
Zurich
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK298 16:30 07:50 Zo, Wo, Do, Vr, Za
LX8298 16:30 07:50 Zo, Wo, Do, Vr, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR75 18:00 17:50 Zo
FR80 13:30 16:45 Zo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
IB5704 15:50 13:35 Za
AD7286 06:45 17:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FR58 20:15 17:25 Zo
FR6420 22:30 23:25 Ma, Di, Za
U27556 22:40 23:50 Di, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR7132 21:05 22:45 Ma
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR58 06:00 17:25 Zo
FR1472 22:05 22:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AD7286 08:45 17:20 Wo
Malaga
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR74 06:00 17:45 Zo
U28535 12:30 15:15 Ma
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR956 16:40 18:04 Zo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR60 22:00 17:25 Zo, Ma
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR8931 06:20 06:50 Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR80 13:15 16:45 Zo, Do

Paphos
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR1111 08:35 17:45 Di

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
DE1310 06:10 08:20 Zo, Wo, Vr
EW9642 06:30 08:45 Zo, Ma, Do, Vr, Za
X32814 05:50 07:55 Zo, Ma, Wo, Do
EW6904 06:00 08:11 Ma
X3824 08:05 06:08 Wo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
UA9256 09:35 12:20 Zo, Do
LH1162 09:35 15:35 Zo, Ma, Di, Wo, Vr
AC9666 10:15 12:20 Zo
AC9652 09:35 15:35 Zo, Ma, Di, Wo, Vr
X32812 04:45 06:55 Zo, Ma, Wo, Do
LH1498 10:15 12:20 Zo
UA9367 10:15 15:35 Zo, Ma, Di, Wo, Vr
SK3568 09:35 15:35 Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5763 11:15 13:20 Ma, Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
X32824 04:25 06:50 Zo, Ma, Wo, Do
X3824 04:25 06:37 Zo, Ma, Wo, Do
U29046 16:30 11:52 Ma
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR2658 06:00 08:10 Zo, Ma, Do, Za
EW646 06:20 08:25 Zo, Di, Do
FR651 15:15 21:40 Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5783 10:25 12:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LH1786 10:45 14:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr
DI6306 05:55 08:15 Zo, Ma
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5789 19:50 08:00 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
FR362 18:55 22:15 Zo, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
EW2648 16:00 08:20 Zo, Ma, Do
X32818 5:50 07:50 Ma, Do
Weeze
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FR5781 19:30 20:50 Zo, Ma, Di, Vr, Za

Zie ook: Faro Vertrektijden
* Laatst bijgewerkt op: 08.12.2023
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.


Portugal
Faro
Aankomst
Vertrek