Aankomst - Zurich

Zwitserland » Zurich » Aankomst
Tirana
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
TP8466 09:35 16:35 Di

Bakoe
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
J28585 16:00 17:23 Zo

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
2L781 14:55 16:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC6785 09:45 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za
SN5103 09:45 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za
SN5107 15:35 16:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L789 20:10 21:20 Zo, Ma, Di, Za
SN5113 20:10 21:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
NH6758 20:10 21:20 Za
WK789 20:10 21:20 Za
LX787 09:45 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za
LX781 14:55 16:10 Zo, Ma, Vr, Za
LX789 20:10 21:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
SN9931 16:45 17:35 Ma
CX6600 09:45 11:05 Za
BT781 14:55 16:10 Ma, Vr
UA9793 09:45 11:05 Ma, Di, Wo, Do, Za
SN2729 06:40 07:55 Di, Wo, Do, Vr
LX4545 06:40 07:55 Di, Wo, Do, Vr
SN5112 18:35 19:50 Di, Wo, Do, Vr
2L783 18:35 19:50 Di, Wo, Do, Vr
LX783 18:35 19:50 Di, Wo

Sofia
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
BT1391 16:30 17:50 Ma
GM4101 14:00 18:18 Di, Wo

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1267 09:40 11:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1273 20:00 21:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
SK601 08:00 09:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
SK603 15:30 17:15 Za
LX1271 14:50 16:35 Zo, Ma, Di, Vr, Za
SK609 17:55 19:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr
SK605 13:45 09:45 Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
BT1317 09:35 11:35 Zo, Ma
BT851 17:05 21:25 Zo
BT815 18:20 10:55 Ma
BT1319 14:00 15:55 Wo
BT1019 15:30 16:05 Vr

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
AY1511 07:00 09:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP8353 07:00 09:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
JL9351 07:00 09:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AY1513 15:30 18:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
JL6845 15:30 18:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
JU7927 15:30 18:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
CX1492 07:00 09:50 Zo, Za
Ivalo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX8309 14:00 17:45 Vr
WK309 14:00 17:45 Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK1317 13:15 17:00 Za
2L653 16:25 20:05 Za
Kuopio
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
2L1683 16:25 19:40 Zo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX8307 13:45 17:15 Vr
WK307 13:45 17:15 Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK1323 16:45 20:10 Za

Basel
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WS5112 10:50 22:10 Ma
SQ346 08:50 07:50 Di
LX9001 08:50 07:50 Di
MH5806 08:50 07:50 Di
NZ3346 08:50 07:50 Di
OU5815 08:50 07:50 Di
PR3848 08:50 07:50 Di
VA5580 08:50 07:50 Di
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
2L551 09:50 16:40 Zo, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX581 09:50 11:25 Ma
Nantes
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
BT571 20:00 11:35 Za
LO5090 20:00 11:35 Za
Nice
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX569 15:50 16:10 Zo, Ma
2L561 20:25 21:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BT561 20:25 21:20 Zo, Za
AC6793 10:10 11:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L569 14:55 16:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L563 10:10 11:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX561 20:05 21:25 Ma, Di, Vr
LX563 10:10 11:25 Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
AM5763 08:35 09:50 Za
AF1114 08:35 09:50 Di, Wo, Do, Vr, Za
DL8690 08:35 09:50 Di, Wo, Do, Vr, Za
KQ3202 08:35 09:50 Di, Wo, Do, Vr, Za
MK9540 08:35 09:50 Di, Wo, Do, Vr, Za
UU8114 08:35 09:50 Di, Wo, Do, Vr, Za
2L633 09:50 11:15 Zo, Za
MU1875 08:35 09:50 Di, Wo, Do, Vr, Za
2L645 20:35 21:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LA8792 20:35 21:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AF1414 20:50 22:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AM6072 20:50 22:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
G35244 20:50 22:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MU1713 20:50 22:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BT645 20:35 21:50 Zo, Ma
LX639 15:00 16:00 Zo, Ma, Do, Vr, Za
LX645 20:35 21:50 Do
2L647 07:25 08:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
VN3670 08:35 09:50 Za
BT633 09:50 11:15 Wo, Za
2L639 15:00 16:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LA8790 15:00 16:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MK9546 20:50 22:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AF1814 17:50 19:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AM5840 17:50 19:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
DL8520 17:50 19:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
G35184 17:50 19:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KQ3178 17:50 19:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MK9548 17:50 19:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MU1715 17:50 19:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UU8814 17:50 19:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
VN3106 17:50 19:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9770 09:50 11:15 Di, Wo, Do
LX633 09:50 11:15 Do, Vr

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
BT725 06:30 11:15 Zo, Za

Athene
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1843 07:05 08:55 Zo, Wo, Do, Vr, Za
A31982 07:05 08:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC6833 07:05 08:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP8185 07:05 08:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9755 07:05 08:55 Zo, Wo, Do, Vr, Za
A3850 08:30 10:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX4321 08:30 10:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do
LX1831 14:40 16:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
A31984 14:40 16:25 Zo, Ma, Vr, Za
TP8181 14:40 16:25 Zo, Ma, Vr, Za
LX1839 17:40 19:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
A31986 17:40 19:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX4323 16:25 18:15 Zo, Za
A3852 16:25 18:15 Zo, Ma, Vr, Za
2L1831 14:40 16:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1845 07:05 08:55 Ma
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1851 16:20 17:45 Zo, Do, Za
A3534 08:10 09:40 Ma, Di, Vr, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX421 08:45 11:35 Ma
WS5107 06:00 22:10 Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
2L481 18:35 16:30 Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
2L457 09:45 15:55 Zo, Ma, Za
LX461 09:40 11:50 Di, Wo, Do
LX457 10:05 15:55 Zo, Ma, Za
BA8765 11:45 14:15 Di, Wo, Do, Vr, Za
BA8763 07:00 09:30 Di, Wo, Do, Vr, Za
BA8767 16:05 18:35 Ma, Di, Wo, Do, Vr
2L467 19:00 22:00 Ma, Di, Wo, Do, Vr
LX465 17:45 20:20 Wo, Do, Vr
LX467 19:20 21:55 Di
LX451 08:10 10:45 Di
2L461 09:15 11:50 Di, Wo, Do, Vr
2L451 08:10 10:50 Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
U28473 11:50 20:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
U28471 06:10 11:30 Zo, Ma
LX2469 15:00 14:05 Zo
U28484 17:05 08:35 Zo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
U22531 07:20 17:20 Zo, Ma, Do, Vr, Za
U22533 10:45 20:10 Ma, Di, Vr
J28585 16:40 13:57 Di
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX391 08:45 11:40 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L381 19:00 21:50 Za
WK391 08:45 11:40 Zo
LX381 18:50 21:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L391 08:50 11:45 Ma, Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX345 06:00 08:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX317 08:50 11:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC6818 08:50 11:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9761 08:50 11:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BA772 07:35 10:30 Zo
AC6830 12:05 14:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX333 13:45 16:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LA8786 17:10 20:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BA718 15:30 18:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
QR9747 15:30 18:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
NH6754 17:10 20:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC6828 13:45 16:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9759 13:45 16:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX319 12:05 14:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX325 17:10 20:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX327 18:40 21:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BA710 06:35 09:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BA712 09:50 12:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AA7143 09:50 12:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
CX7211 09:50 12:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
JL6533 09:50 12:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MH9928 09:50 12:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
QR9774 09:50 12:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BA716 13:00 15:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AA6899 13:00 15:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AA7226 15:30 18:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BA708 17:30 20:20 Vr, Za
JL7127 17:30 20:20 Vr, Za
MH9926 17:30 20:20 Vr, Za
LX339 20:05 22:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9757 12:05 14:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L319 12:05 14:45 Vr, Za
AA8063 18:05 10:20 Do, Za
BA720 19:15 22:10 Ma, Di, Wo, Do, Vr
CX7213 19:15 22:10 Ma, Di, Wo, Do, Vr
JL7731 19:15 22:10 Ma, Di, Wo, Do, Vr
MH9932 19:15 22:10 Ma, Di, Wo, Do, Vr
QR9756 19:15 22:10 Ma, Di, Wo, Do, Vr
AA6687 19:20 22:05 Di, Wo

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
UA9791 09:50 11:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX725 09:50 11:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BT725 09:50 11:15 Zo
LX737 07:00 08:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MH5691 06:50 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KL1953 06:50 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
DL9619 06:50 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KQ1953 06:50 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MF9722 06:50 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KL1957 09:40 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
CZ1373 09:40 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
DL9620 09:40 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KQ1957 09:40 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MF9601 09:40 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MH5648 09:40 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MU1781 09:40 11:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L725 09:50 11:15 Zo, Za
AC6781 09:50 11:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KL1959 12:15 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
DL9568 12:15 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
G35593 12:15 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KQ1959 12:15 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MF9747 12:15 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MH5675 12:15 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AM6295 12:15 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
CZ1374 12:15 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KL1961 15:20 16:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AM6276 15:20 16:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX729 14:55 16:30 Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
DL9621 15:20 16:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MU1782 06:50 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MF9749 15:20 16:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KL1969 21:00 22:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AM6522 21:00 22:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
CZ7750 21:00 22:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
G35594 21:00 22:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
KQ1969 21:00 22:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MF9751 21:00 22:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
MU1915 21:00 22:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX735 20:00 21:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
G35584 15:20 16:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
QS430 15:25 11:15 Zo
WY5412 15:20 16:45 Ma, Do, Vr
KL1963 17:05 18:25 Ma, Di, Wo, Do, Vr
AM6628 17:05 18:25 Ma, Di, Wo, Do, Vr
G35620 17:05 18:25 Ma, Di, Wo, Do, Vr
KQ1963 17:05 18:25 Ma, Di, Wo, Do, Vr
MF9794 17:05 18:25 Ma, Di, Wo, Do, Vr
MH5693 17:05 18:25 Ma, Di, Wo, Do, Vr
WY5413 17:05 18:25 Ma
DL9449 17:05 18:25 Ma, Di, Wo, Do, Vr
BT735 20:00 21:30 Di
QR3702 13:40 08:55 Wo

Dublin
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX401 12:55 15:30 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX407 08:05 11:15 Zo, Ma, Za
AA8084 16:15 19:30 Ma, Di
EI348 16:15 19:30 Ma
B66878 16:15 19:30 Ma
AA8024 06:55 10:20 Di, Do, Za
EI342 06:55 10:20 Di, Do, Za
AA8065 06:15 10:20 Di
J28585 11:30 13:57 Di

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FI568 07:20 12:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
WK301 14:25 19:15 Wo, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
2L1673 18:55 21:25 Wo
LX1669 10:40 12:00 Ma
2L1669 10:40 12:00 Ma, Vr
LX1671 15:10 16:10 Di, Wo
2L1671 15:10 16:10 Di, Wo
WK1671 15:10 16:10 Di, Wo
WK1673 20:10 21:25 Wo, Do
LX1673 18:55 21:25 Wo, Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1723 20:00 17:15 Zo, Do, Vr, Za
BT1723 20:00 22:05 Do, Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK389 20:30 22:15 Ma, Do
LX8389 20:30 22:15 Ma, Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK397 06:00 12:30 Zo, Vr
LX8397 06:00 12:30 Zo, Vr
LX8399 11:05 17:15 Ma, Di, Wo, Za
WK399 11:05 17:15 Ma, Di, Wo, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK385 10:10 22:05 Ma, Di, Wo
LX8385 10:10 22:05 Ma, Di, Wo
LH4503 10:10 22:05 Ma, Di, Wo
Napels
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1711 10:10 16:30 Zo, Ma, Vr, Za
2L1711 10:10 16:30 Zo, Ma, Vr, Za
U24227 06:45 08:50 Ma
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
BT1727 09:40 11:20 Vr, Za
AZ572 08:30 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Za
AR7220 08:30 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Za
DL6648 08:30 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Za
EY2906 08:30 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Za
LX1727 09:40 11:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC6787 09:40 11:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1737 14:50 16:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AZ574 16:20 17:55 Zo, Ma, Do, Vr, Za
AR7214 16:20 17:55 Zo, Ma, Do, Vr, Za
EY2866 16:20 17:55 Zo, Ma, Do, Vr, Za
FB1731 16:20 17:55 Zo, Ma, Do, Vr, Za
SV6252 16:20 17:55 Zo, Ma, Do, Vr, Za
BT1733 20:05 21:35 Zo, Za
2L1727 09:40 11:20 Do
RO9612 16:20 17:55 Zo, Ma, Do, Vr, Za
BT1737 14:50 16:25 Wo, Do
LX1733 20:05 21:35 Ma, Di, Wo, Do, Vr
KU6219 16:20 17:55 Do, Vr
WK1737 14:50 16:25 Ma, Di, Wo, Do, Vr
WK1733 20:05 21:35 Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1661 09:50 10:55 Zo, Ma, Di, Wo
AC6859 09:50 10:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1663 14:50 15:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9749 14:50 15:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1665 20:30 21:15 Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za
2L1663 14:45 16:00 Di, Wo, Do, Vr, Za
2L1661 09:45 10:55 Di, Wo, Do
CX6612 09:50 10:55 Zo, Za
BT1663 14:50 15:55 Zo
2L1665 20:10 21:25 Ma, Di, Wo, Do, Vr
WK1661 10:05 10:55 Vr
WK1665 20:10 21:25 Vr

Pula
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK9203 16:45 17:55 Di
OU4468 17:15 18:40 Wo, Za
LX5535 18:30 18:24 Do
Zagreb
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
OU460 08:35 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC2983 08:35 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX4251 08:35 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP6856 08:35 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA7277 08:35 10:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
OU464 17:45 19:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX4253 17:45 19:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
SK9318 17:45 19:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
SK9320 08:35 10:05 Di, Wo, Do, Vr
2L8115 14:10 15:27 Di

Riga
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
BT9801 19:00 18:15 Do
BT633 11:25 11:15 Di, Vr, Za
BT293 16:45 18:20 Ma, Wo
JU7692 16:45 18:20 Ma, Wo
LX4313 16:45 18:20 Ma, Wo
BT1791 22:15 12:00 Do
BT1017 16:05 11:00 Do

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
2L1341 17:45 19:10 Za
LX1341 14:25 15:45 Do, Za
BT983 06:50 21:10 Di, Wo, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
2L751 10:55 11:25 Di, Wo, Do
LX751 10:50 10:50 Zo, Ma, Za
AC6789 10:50 10:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L759 20:30 21:25 Di, Wo, Do
LX759 19:05 21:25 Di, Do

Luqa
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
KM490 14:25 16:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BT6082 14:25 16:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX4371 14:25 16:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za

Ohrid
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
GM639 20:35 22:10 Zo, Di, Vr, Za
WK417 14:50 17:00 Vr
Skopje
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
GM633 08:30 16:30 Zo, Za
GM631 14:15 16:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
WK439 20:30 22:40 Zo, Wo
LX8439 20:30 22:25 Zo, Wo
WK437 04:00 06:20 Zo, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1211 16:05 15:45 Zo
SK841 11:40 13:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1219 08:40 11:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
SK4841 16:30 18:50 Zo, Ma, Za

Graz
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1513 14:40 15:55 Zo, Ma, Wo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
OS561 07:00 08:25 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
OS569 12:55 14:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
OS565 18:30 19:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1583 20:20 21:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1575 09:35 11:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1579 15:00 16:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
OS553 17:15 18:40 Ma, Di, Wo, Do, Vr
OS551 08:25 09:50 Di, Wo, Do, Vr

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1377 14:30 16:10 Vr
LO5063 14:30 16:10 Vr
BT1377 14:30 16:10 Vr
Krakau
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1371 14:10 16:25 Zo, Ma, Do, Vr, Za
2L1371 14:40 16:15 Ma
LO5061 14:40 16:15 Ma, Di, Wo, Do, Vr
BT1371 14:40 16:15 Ma, Di, Wo, Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LO411 07:40 09:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1343 09:45 11:40 Di, Vr, Za
LO419 17:00 19:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1349 14:35 16:35 Wo, Do
LX1353 19:55 21:55 Ma, Do, Vr

Faro
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX8299 15:45 15:35 Di
WK299 15:45 15:35 Di
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK285 13:55 18:50 Di
LX8285 13:55 18:50 Di
Porto
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
AY6788 11:25 15:05 Di, Vr, Za
LX4593 11:25 15:05 Di, Vr, Za
TP8191 11:55 16:40 Zo, Ma, Do, Vr, Za
LX2067 11:55 16:40 Zo, Ma, Do, Vr, Za
LX2069 13:05 15:35 Wo, Do, Vr, Za
TP920 11:25 15:05 Di, Vr, Za
S48780 11:25 15:05 Di, Vr, Za
U27745 17:05 21:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
U27743 10:55 10:35 Ma, Vr
LX2065 19:20 22:35 Di, Wo, Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX4581 13:20 17:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
OS8158 08:50 17:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AD7255 08:50 12:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP8209 12:40 16:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2087 12:40 16:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LA8788 12:40 16:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LO4702 13:20 17:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX4583 18:45 22:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
OU5721 13:20 17:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
S48790 08:50 12:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
S48716 13:20 17:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP932 13:20 17:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AD7239 13:20 17:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AY6776 13:20 17:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2085 15:25 19:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP6763 15:25 19:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX4591 08:50 12:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
S48792 18:45 22:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC2696 08:50 12:40 Zo, Ma, Do, Vr, Za
TP930 08:50 12:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BT5258 13:20 17:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP934 18:45 22:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AD7259 18:45 22:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2083 15:50 19:25 Vr, Za
U27643 17:10 10:05 Ma, Wo

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1885 16:35 18:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1887 07:00 08:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK311 07:40 10:50 Zo, Ma, Vr, Za
LX8311 07:40 10:50 Zo, Ma, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
U29005 09:00 13:03 Ma

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1229 15:20 21:45 Zo
LX1227 09:25 11:20 Di, Wo, Do, Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1255 06:40 09:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1249 13:25 15:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1251 15:55 18:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
SK605 11:30 13:55 Di, Wo, Do, Vr, Za
SK1605 15:35 20:15 Ma, Di, Vr

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX2807 10:10 11:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2811 14:50 15:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2819 20:40 21:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2805 07:40 08:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2809 10:45 11:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2801 06:00 06:45 Zo, Ma, Di
LX2803 06:50 07:40 Zo
LX2817 18:55 20:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2813 11:05 12:05 Zo, Ma, Di, Wo, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
FB1897 18:05 19:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
FB1895 12:25 14:15 Zo, Za
LX1419 20:10 22:00 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
TP8195 09:25 11:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za
LX1417 14:45 16:35 Zo, Do, Vr
FB1893 07:00 08:50 Zo, Ma, Wo, Do, Vr
LX147 10:00 06:20 Di

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX2277 15:10 10:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2279 18:55 20:10 Ma, Di, Wo, Do, Vr

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX2175 15:05 15:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1951 06:45 08:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9767 06:45 08:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
VY6246 07:00 08:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1953 09:50 11:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC6783 09:50 11:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1955 14:55 16:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
VY6248 18:30 20:55 Zo, Ma, Do, Vr, Za
QR4685 06:25 09:55 Vr
LX1957 20:05 21:50 Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za
BT1957 20:05 21:50 Di, Wo, Do, Vr, Za
IB5414 07:00 08:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
QR4676 07:00 08:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za
IB5416 18:30 20:55 Zo, Ma, Do, Vr, Za
QR3642 18:30 20:55 Zo, Ma, Do, Vr, Za
BT1953 09:50 11:40 Di
LA5811 18:30 20:20 Do, Vr
LA8794 09:50 11:40 Do, Vr
QR3702 07:00 08:55 Wo
WK1953 09:50 11:40 Do
Bilbao
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
VY6472 06:50 08:50 Ma, Vr
Ibiza
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX267 20:45 22:45 Wo, Vr, Za
LX8267 20:50 12:20 Zo, Wo, Vr, Za
WK267 20:50 12:20 Zo, Wo, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK201 17:30 15:50 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
LX8201 17:30 15:50 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
WK203 10:35 22:55 Zo
LX8203 10:35 22:55 Zo
WK205 00:50 06:30 Zo, Wo, Do, Vr, Za
LX8205 00:50 06:30 Zo, Wo, Do, Vr, Za
LH4463 00:50 06:30 Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
IB3464 08:45 11:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
VY5142 08:45 11:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UX1671 14:55 17:10 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
AM6866 14:55 17:10 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
EY4331 14:55 17:10 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
JU7417 14:55 17:10 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
AA8719 16:25 18:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
IB3474 16:25 18:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LA1600 16:25 18:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
OB5504 16:25 18:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
VY5144 16:25 18:55 Zo, Di, Do, Vr, Za
AA8510 19:40 14:10 Vr
DT6464 08:45 11:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2033 19:35 22:00 Zo, Di, Wo, Do, Za
LX2027 10:05 12:20 Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AA8718 08:45 11:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
IB3476 19:45 22:20 Zo, Ma, Di, Do, Vr
AA8720 19:45 22:20 Zo, Ma, Di, Do, Vr
JL6967 19:55 22:20 Ma, Di, Do, Vr, Za
LA1601 19:55 22:20 Ma, Di, Do, Vr, Za
VY5258 19:55 22:20 Ma, Di, Do, Vr, Za
UX1675 07:55 10:10 Di, Wo, Do, Vr, Za
AM6946 07:55 10:10 Di, Wo, Do, Vr, Za
EY4342 07:55 10:10 Di, Wo, Do, Vr, Za
JU7446 07:55 10:10 Di, Wo, Do, Vr, Za
MU4966 07:55 10:10 Di, Wo, Do, Vr, Za
Malaga
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX2111 13:45 16:25 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2115 16:00 18:35 Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za
DL9449 16:25 18:25 Zo
LX2113 11:05 13:45 Wo
LX2117 19:45 22:20 Wo, Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX8245 09:35 16:45 Zo, Ma, Vr
WK245 09:35 16:45 Zo, Ma, Vr
2L2151 18:15 20:10 Zo
LX2157 14:55 14:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2151 18:15 20:10 Ma, Di, Wo, Do, Vr
HR910 07:05 11:20 Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK221 20:25 22:55 Zo, Ma, Di, Vr, Za
LX8221 09:35 22:55 Zo, Ma, Di, Vr, Za
QR3642 14:20 20:20 Wo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK217 11:25 22:40 Zo
LH4497 00:45 06:25 Zo, Di, Za
LX8232 15:50 21:10 Zo
LX8215 17:15 16:45 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
WK215 17:15 16:45 Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za
LH4473 11:25 22:40 Zo
LH4465 17:15 16:45 Zo, Ma, Di
WK219 00:45 06:25 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX8219 00:45 06:25 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX8217 11:25 22:40 Zo
WK232 15:50 15:05 Zo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
AC6775 12:50 12:00 Za
LX2143 15:10 17:10 Zo, Ma, Do, Vr, Za
LX2141 09:55 14:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L2143 15:05 17:10 Do, Vr, Za
BT2143 15:05 17:10 Wo, Za
2L2141 09:55 14:55 Zo

Praag
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1485 09:55 11:25 Zo, Ma, Di, Do, Vr
LX1487 14:55 16:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1483 06:55 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1499 20:25 21:25 Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
XQ120 11:10 12:50 Zo, Ma, Do, Vr, Za
LX4269 11:10 12:50 Zo, Ma, Do, Vr, Za
LX4273 10:15 07:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
XQ124 10:15 07:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
PC5027 07:30 09:10 Za
Izmir
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
XQ960 12:00 13:10 Vr
LX4265 12:00 13:10 Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
TK7878 12:00 13:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
PC947 09:30 10:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
PC949 13:55 15:05 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
PC7115 13:10 16:05 Wo
6Y7878 12:00 13:10 Zo, Wo, Za
WK5101 21:00 16:00 Di
LX5183 21:00 09:30 Di
PC7321 06:25 07:35 Di
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
TK1907 08:50 09:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
GF6063 08:50 09:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
OM1013 08:50 09:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
PK5907 08:50 09:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TK1913 12:35 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
6E4181 12:35 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
OM1017 12:35 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
PK5913 12:35 13:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TK1909 17:00 18:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
6E4034 17:00 18:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
GF6009 17:00 18:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
OM1015 17:00 18:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
PK5909 17:00 18:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
WB1290 17:00 18:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TK6335 21:15 07:10 Vr, Za
TK6329 16:50 07:35 Wo
TK6311 01:00 14:42 Wo
TK6333 23:00 07:15 Vr

Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
BT2251 09:40 11:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L2251 09:40 11:20 Zo
TP8199 09:40 11:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2251 09:40 11:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC6831 09:40 11:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9795 09:40 11:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
TP8197 14:55 16:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX2255 14:55 16:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
BT2259 20:00 21:35 Vr, Za
BT2255 14:55 16:35 Zo, Ma, Di, Za
2L2259 20:20 21:35 Zo, Wo, Do
LX2259 20:00 21:35 Ma, Do, Vr

Bremen
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK851 20:00 21:25 Zo
LX851 20:00 21:25 Zo, Ma, Wo, Do
2L851 19:50 21:15 Wo, Do
LX5051 19:40 20:47 Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX919 20:35 10:50 Ma
BT919 20:10 21:25 Wo
2L919 20:10 16:40 Do
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
WK1017 09:40 11:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L1019 14:45 16:05 Zo, Wo
XQ185 13:35 17:15 Za
LX1017 09:40 11:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9773 09:40 11:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L1017 09:40 11:00 Zo, Wo
WK1019 14:50 16:05 Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1027 20:25 21:00 Zo, Vr, Za
BT1019 14:45 16:05 Zo, Vr
WK1027 20:35 21:40 Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
2L1027 20:25 21:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1019 14:50 16:05 Di, Wo, Do, Vr, Za
HR910 12:00 11:20 Za
LX1025 18:30 19:45 Ma, Di, Wo, Do, Vr
EW9768 19:00 20:10 Wo, Do, Vr
LX4463 19:00 20:10 Wo, Do, Vr
2L1025 18:30 19:45 Ma
EW9760 13:55 15:15 Ma, Di, Wo, Do, Vr
LX4459 13:55 15:15 Ma, Di, Wo, Do, Vr
HR909 15:00 16:59 Ma
EW9762 06:45 07:55 Di, Wo, Do, Vr
AC6957 06:45 07:55 Di, Wo, Do, Vr
LX4401 06:45 07:55 Di, Wo, Do, Vr
BT1017 09:45 11:00 Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX3605 13:05 14:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH1190 13:05 14:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9008 13:05 14:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH1198 18:15 19:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH1186 09:35 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX3601 07:20 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9032 07:20 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA9030 09:35 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX3611 18:15 19:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC9024 09:35 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX3603 09:35 10:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX3609 16:20 17:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
NH6249 07:20 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
ET1627 07:20 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za
CA6213 18:15 19:10 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH5736 08:55 09:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH1184 07:20 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
UA8876 16:20 17:15 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1069 08:55 09:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1073 14:05 15:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1077 21:05 22:00 Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za
AC9028 13:05 14:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH5738 14:05 15:40 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH5740 21:05 22:00 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
CA6084 07:20 08:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH1196 16:20 17:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LA8665 16:20 17:15 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
2L829 20:05 21:20 Zo
LX829 20:05 21:20 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr
TP8445 14:25 15:55 Ma
2L817 14:25 15:55 Ma
WK829 20:15 21:30 Ma, Di, Wo, Do, Vr
LX815 09:35 10:55 Di, Wo
TP8443 09:35 10:55 Di, Wo, Do, Vr
BT815 09:35 10:55 Di
WK815 09:40 10:55 Vr
BT829 20:20 21:35 Wo, Do, Vr
BT5029 20:10 21:25 Do
2L815 10:05 11:00 Do, Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
EW762 19:50 20:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr
LX4425 19:50 20:50 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr
EW764 07:00 08:00 Di, Wo, Do, Vr
AC6955 07:00 08:00 Di, Wo, Do, Vr
LX4427 07:00 08:00 Di, Wo, Do, Vr
SQ1848 07:00 08:00 Di, Wo, Do, Vr
UA9645 07:00 08:00 Di, Wo, Do, Vr
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
HR909 11:25 16:09 Zo
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LH2370 15:35 16:30 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH2366 07:50 08:45 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH2368 12:00 12:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1111 21:00 21:55 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LH2372 18:40 19:35 Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za
LX1101 08:50 10:10 Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za
Nummer Vertrek Aankomst Dag(en)
LX1165 10:25 10:55 Zo, Ma, Di, Vr, Za
LX1175 20:20 20:05 Zo, Ma, Za
LX1169 15:15 15:50 Wo, Do, Za
LX1885 18:45 18:05 Do

Zie ook: Zurich Vertrektijden
* Laatst bijgewerkt op: 16.02.2024
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.


Zwitserland
Zürich
Aankomst
Vertrek