Lotnisko Budapeszt-Liszt Ferenc - przyloty

Węgry » Lotnisko Budapeszt » Tablica przylotów portu lotniczego Budapeszt-Liszt Ferenc
Tirana
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62234 21:35 23:05 So
FR8416 20:20 23:25 Ni, Pi

Baku
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
7L3317 20:10 21:47 Cz, Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62282 08:55 10:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR4264 13:05 18:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
SN9907 15:50 13:58 Ni
EY7245 15:10 17:05 Po, Wt, Sr, Cz
TP7460 15:10 17:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
SN2825 15:10 17:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
SN2829 21:00 23:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
TP7450 21:00 23:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
AC6310 15:10 17:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
SN9901 13:00 15:56 Sr, Cz
NH5175 21:00 23:00 Sr
Liège
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
X39711 10:30 12:45 Sr

Sofia
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR303 22:00 07:10 So
FR5571 09:30 09:55 Po, Cz, Pi
W69004 03:35 04:00 Pi, So
W69006 03:35 04:00 Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR8744 12:45 13:00 Ni, Wt, Sr, Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR604 15:20 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So
W62252 13:30 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
D83550 18:35 20:20 Ni, Po, Wt, Cz, Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AY1255 16:05 18:10 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AY1251 08:55 10:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
JL9303 08:30 10:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BA6059 16:05 18:10 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA9013 16:05 18:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
JL6859 16:05 18:30 Wt

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
U21211 06:15 11:05 So
W62270 14:40 16:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
U21213 18:45 20:25 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR4276 21:40 23:40 Ni, Wt, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AF1294 09:15 16:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL8638 09:15 16:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ3830 09:15 16:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1887 09:15 16:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UU8294 09:15 16:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF1494 15:55 18:05 Ni, Po, Wt
DL8762 19:25 21:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1889 09:00 11:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UU8494 15:55 18:05 Ni, Po, Wt
AF1694 19:25 21:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ3832 19:25 21:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF1394 09:00 11:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL8570 09:00 11:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UU8394 09:00 11:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FX4268 21:45 23:43 Po, Sr, Cz
5O4268 21:45 23:55 Po, Sr, Cz, Pi, So
AG4268 21:45 23:55 Po, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62368 14:10 15:15 Po, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
EW6970 11:30 19:00 Po
EW6971 15:40 18:45 Wt

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62248 12:35 12:00 Wt, Sr, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
GH1204 20:45 21:15 Pi

Ateny
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62442 10:00 11:00 Ni, Po, Cz, Pi, So
A3878 16:30 17:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR1242 21:55 07:45 Ni, Po, Sr, Pi, So
A3876 09:00 10:00 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IZ101 14:10 14:50 Wt
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62444 09:35 00:15 So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62448 13:50 14:30 Wt, So
FR4278 14:55 15:35 Ni, Po, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR2856 16:55 17:50 Po

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62218 19:15 01:25 Ni, Sr, So
FR9933 20:10 23:50 Po
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR4248 07:55 11:25 Ni, Pi
FR81 08:30 08:50 Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR4133 06:30 10:05 Ni, Po, Wt, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR220 05:55 19:40 Ni, Po, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
LS431 14:45 00:01 So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62212 19:25 23:05 Ni, Po, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
U28731 06:40 11:30 So
W62222 12:50 16:45 Po, Cz, Pi
U28735 16:55 19:35 Po, Wt, Sr, Cz
U28733 16:20 19:50 Po, Wt, Sr, Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62202 08:35 12:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
W62206 15:20 18:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
W62208 19:55 23:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
EW6971 08:15 07:46 Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR2518 17:25 19:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR2516 15:55 11:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR3717 20:05 21:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So
FR1658 05:55 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR8199 08:45 23:40 Ni, Po, Cz, So
FR55 08:30 22:40 Sr
LW1658 16:15 10:25 So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR8358 20:15 23:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LS897 09:30 19:20 Ni, Po, Cz, Pi, So
FR9076 07:15 01:54 Sr
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
LS431 20:30 18:25 Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
BA868 08:05 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB7519 08:05 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BA866 08:50 17:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA6685 11:20 17:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB7517 08:50 17:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
JL6547 08:50 17:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
QF3504 08:50 17:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
JL7123 08:05 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
QF3546 08:05 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA6406 13:15 19:55 Ni
BA874 13:30 17:00 Ni, Pi, So
AA6426 13:30 17:00 Ni, Wt, Cz, Pi, So
BA888 15:25 19:55 Ni, So
BA870 18:25 22:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA6737 20:45 01:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB7521 18:25 22:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
JL7125 18:25 22:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA7016 18:25 22:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA6601 08:05 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9446 13:20 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1973 09:00 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9433 17:00 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9823 09:00 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9695 10:05 12:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1975 10:05 12:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9629 10:05 12:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1655 10:05 12:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1977 14:20 16:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9697 14:20 16:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9631 14:20 16:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1979 13:20 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9775 13:20 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1981 21:05 23:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9911 21:05 23:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62274 17:20 19:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
W62272 09:40 11:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Dublin
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AA8026 07:45 20:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So
FR1023 06:35 10:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR1025 19:40 09:40 Ni, Po, Cz, Pi, So
EI676 16:20 20:20 Po, Wt, Sr
FR313 17:15 10:25 Po
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR4330 07:05 11:10 Ni, Po, Sr, Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62428 19:40 01:10 Ni, Wt, Sr

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR231 14:10 01:45 Po
Ankona
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR299 18:40 06:15 Wt
Bari
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR5191 16:10 22:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
W62362 22:00 00:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR3826 13:50 23:55 Ni, Wt, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR81 15:40 08:50 Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR5249 09:10 11:15 Po, Wt, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62354 17:15 18:40 Wt
FR6279 14:05 11:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR2107 20:25 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR3164 14:50 14:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR301 17:00 08:40 Wt
FR308 09:00 08:10 Sr
FR81 11:00 14:10 Wt
FR921 05:20 07:00 Sr
Neapol
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62360 13:20 15:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR4089 21:50 23:30 Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR921 21:05 23:20 So
Rimini
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR5255 11:50 13:15 Po, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR6516 08:05 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR8246 15:20 18:30 Ni, Wt, Sr, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR933 11:10 15:35 Cz
W62342 22:15 00:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
W62340 08:40 10:10 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
W42340 13:05 13:00 Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR4306 21:30 15:00 Ni, Po, So
Werona
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR343 08:30 20:34 Ni

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
3U9813 15:05 05:42 Sr
Astana
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
TE750 03:00 12:48 Cz, Pi
TE716 20:00 22:48 Po
M73525 06:10 14:33 Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR738 20:15 09:30 So
FR462 22:00 23:00 Ni

Ryga
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
BT491 12:55 13:40 Ni, Po

Wilno
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
TK6093 22:45 17:15 Po
GO6093 22:45 17:15 Po

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
LG5807 09:40 13:25 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
FR333 10:00 22:00 Sr

Malta
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR2278 06:25 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
W62496 18:05 12:10 Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH9926 17:00 12:30 Po
FR81 09:15 08:50 Cz

Skopje
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62230 21:00 22:15 Ni, Po
W69006 14:45 04:00 Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62232 14:10 15:10 Wt, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
RK9567 09:20 13:15 So
FR9567 08:30 12:25 Po
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AA6426 13:50 17:20 Wt

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DY1550 09:30 09:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DY1552 18:35 20:55 Wt

Linz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
TK6549 20:45 18:11 Sr, So
GO6325 15:05 10:48 Cz
TK6325 15:05 12:39 Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
OS713 09:50 10:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
OS721 13:45 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
OS717 21:30 22:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR742 23:45 23:30 Po
FR727 14:55 21:55 Cz

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR742 21:30 23:30 Po
FR422 13:30 06:45 Ni
FR301 21:30 08:40 Wt
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR4272 05:55 07:10 Ni, Wt, Sr, Cz, So
FR303 21:40 07:10 So
FR333 20:40 22:00 Sr
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR1922 16:05 15:50 Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So
FR301 00:40 08:40 Wt
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
LO537 15:50 16:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LO535 10:50 12:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LO533 07:45 09:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
W62468 11:45 09:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LO539 22:40 23:55 Sr, Cz
LO531 18:20 19:40 Po, Wt, Sr, Cz, Pi

Faro
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR81 18:30 08:50 Cz
Madera
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62398 18:40 00:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Porto
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR4244 09:05 13:15 Ni, Po, Pi, So
FR81 07:30 08:00 Sr
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR8858 10:25 14:00 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi
W62394 20:50 01:35 Po, Wt, Cz, Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
RO237 17:00 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
RO231 07:55 08:45 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BT5891 17:00 17:50 Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W2573 19:55 20:20 Po, Sr, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62486 15:40 15:50 Ni, Po, Sr, Cz, Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR1017 17:05 12:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
W62226 08:35 12:25 Ni, Wt, Cz, So
RK1017 16:45 20:35 Wt
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62226 08:40 12:25 Ni, Wt, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR6749 15:10 11:25 Ni, Po, Wt
Malmö
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62410 21:30 23:20 Sr
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR7603 09:50 11:40 Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So
W62404 21:20 16:55 Ni, Po, Sr, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62404 21:55 16:55 Ni

Zurych
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
BT2250 07:15 08:50 Ni
LX2250 07:15 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC6758 07:15 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC6852 12:25 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BT2254 12:25 14:05 Wt
LX2254 12:25 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
2L2258 17:40 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
TP8446 17:40 19:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA9778 12:25 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BT2258 17:35 19:15 Po, Wt, Sr, Cz
LX2258 17:35 19:10 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
WK2254 12:10 13:55 Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
JU150 07:45 07:35 Cz, Pi
JU154 20:20 21:35 Ni, Po, Sr, Cz, Pi
JU152 13:30 14:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BT5674 07:30 07:20 Po, Wt, Sr, Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
IB5045 16:35 17:55 Sr
W62388 09:55 13:00 Ni, Sr, Cz
FR9999 20:10 23:15 Po, Sr
FR81 22:05 17:35 Po
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR8384 21:15 09:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR333 12:00 22:00 Sr
W62378 09:50 23:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR8394 09:05 20:45 Ni, So
W62376 10:10 12:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Bilbao
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
IB5045 08:55 17:55 Sr
Ibiza
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR81 14:00 08:00 Sr
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR303 19:35 07:10 So
Madryt
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR6713 06:30 23:25 Ni, Po, Wt, Sr, So
IB3278 11:45 14:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VY5192 11:45 14:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
W62372 20:15 22:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR231 22:35 01:45 Po
Malaga
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR2274 20:20 23:45 Wt, Sr, Pi, So
W62390 21:15 00:50 Ni, Sr, Pi
FR81 12:00 17:35 So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62384 21:05 23:40 So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR9895 06:30 10:00 Ni, Po, Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62494 16:15 01:15 Ni, Wt, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR2300 21:05 23:55 Po, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
EW6971 09:20 07:46 Cz
Praga
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR4092 17:25 08:10 Po, Wt, Sr, So
FR4143 13:00 18:50 Sr, Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
XQ520 09:20 10:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FH623 06:00 07:29 Ni
W62432 23:20 00:55 Wt, Cz, So
7O5363 22:20 23:55 So
Izmir
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
XQ856 06:30 07:50 Ni, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
PC331 14:25 14:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
PC333 09:25 17:15 Ni
TK7746 13:25 14:00 Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
TK1035 08:15 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
6E4009 07:15 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
W62430 12:00 12:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TK1033 08:15 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TK1037 19:25 19:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
6E4010 18:50 19:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
RJ3733 08:15 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SQ6283 19:25 19:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TK6614 07:00 06:49 Ni
TK6549 15:35 14:23 So
TK6130 01:35 21:10 Wt
TK6431 13:35 14:51 Sr
W62438 23:45 23:45 Sr, Cz

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62452 11:40 23:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So
LY2365 11:10 09:35 Sr, Cz
LY2367 00:30 06:23 Pi
Pafos
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR3331 22:00 23:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
EW9782 17:50 19:40 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
EW6970 09:00 19:00 Po
EW9784 06:50 08:40 Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
SK3560 21:30 22:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
SQ2140 08:15 09:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC9040 12:20 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SN7143 12:20 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1338 12:20 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA8742 12:20 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1342 21:30 22:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SN7147 21:30 22:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TP7978 21:30 22:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TP7968 10:45 11:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
NH5465 08:15 09:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SN7149 10:45 11:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
ET1583 08:15 09:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CX6707 08:15 09:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA9072 10:45 11:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA9381 16:05 17:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
NH5467 21:30 22:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SQ2058 21:30 22:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC9438 10:45 11:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY3783 08:15 09:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA9006 08:15 09:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1334 08:15 09:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SK3556 10:45 13:45 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1336 10:45 11:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TG7602 08:15 09:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TP7966 12:15 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So
AC9109 08:15 09:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1344 16:05 17:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY3777 16:05 18:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SN7141 16:05 17:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TP7976 16:05 17:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1340 16:30 18:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SN7145 16:30 18:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SK3554 16:05 17:40 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
W62292 15:50 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR302 15:20 19:00 So
EW788 18:20 08:25 Po, Cz, Pi
5X294 02:26 05:29 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EW6971 06:00 07:46 Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
LH1682 22:10 23:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1676 11:30 12:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1678 14:55 16:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1674 06:45 08:00 Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1680 19:05 20:20 Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
EW6971 12:20 07:46 Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
FR4256 09:20 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, So
FR462 06:00 23:00 Ni
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
EW2784 14:00 19:20 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
EW2780 6:30 08:00 Wt, Sr, Cz, Pi

Zobacz szczegóły: Odloty z Budapesztu
* Zaktualizowano: 08.12.2023
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych przylotów portu lotniczego.


Węgry
Budapeszt-Liszt Ferenc
Radar lotów
Odloty