Avgångar / Ankomster - AF 3031 (AFR 3031)

Flyguppgifter:
Flygbolag: AirFrance, AF (IATA), AFR (ICAO)
Flygnummer: 3031

Veckoschema
Dagar Avgångar Ankomster
Tisdag 09:00 11:00
Fredag 09:00 11:15
Resplan

Avgångar från: Tbilis flygplats

Ankomster till: Paris-CDG flygplats

Avstånd mellan flygplatser är ca 3370 km.

Resplan AF 3031 (AFR 3031),