Avgångar / Ankomster - AF 4869 (AFR 4869)

Flyguppgifter:
Flygbolag: AirFrance, AF (IATA), AFR (ICAO)
Flygnummer: 4869

Resplan

Avgångar från: Kuopio flygplats

Ankomster till: Helsingfors flygplats

Avstånd mellan flygplatser är ca 335 km.

Resplan AF 4869 (AFR 4869),