Avgångar / Ankomster - LA 5755 (LAN 5755)

Flyguppgifter:
Flygbolag: LAN Airlines, LA (IATA), LAN (ICAO)
Flygnummer: 5755

Veckoschema
Dagar Avgångar Ankomster
Söndag 08:25 11:50
Tisdag 18:20 12:35
Fredag 22:05 00:05
Lördag 22:05 09:35
Resplan

Avgångar från: Neapel flygplats

Ankomster till: Barcelona flygplats

Avstånd mellan flygplatser är ca 1024 km.

Resplan LA 5755 (LAN 5755),