Avgångar / Ankomster - LH 1544 (DLH 1544)

Flyguppgifter:
Flygbolag: Lufthansa, LH (IATA), DLH (ICAO)
Flygnummer: 1544

Veckoschema
Dagar Avgångar Ankomster
Onsdag 10:00 11:45
Fredag 10:00 11:40
Resplan

Avgångar från: Frankfurt-Main flygplats

Ankomster till: Sarajevo flygplats

Avstånd mellan flygplatser är ca 1012 km.

Resplan LH 1544 (DLH 1544),