Avgångar / Ankomster - WF 541 (WIF 541)

Flyguppgifter:
Flygbolag: Widerøe, WF (IATA), WIF (ICAO)
Flygnummer: 541

Veckoschema
Dagar Avgångar Ankomster
Lördag 08:40 09:20
Resplan

Avgångar från: Bergen flygplats

Ankomster till: Stavanger flygplats

Avstånd mellan flygplatser är ca 158 km.

Resplan WF 541 (WIF 541),