Avgångar / Ankomster - WF 971 (WIF 971)

Flyguppgifter:
Flygbolag: Widerøe, WF (IATA), WIF (ICAO)
Flygnummer: 971

Veckoschema
Dagar Avgångar Ankomster
Tisdag 05:40 05:25
Torsdag 05:40 07:25
Fredag 06:45 05:25
Lördag 06:45 06:30
Resplan

Avgångar från: Alta flygplats

Ankomster till: Vadsö flygplats

Avstånd mellan flygplatser är ca 247 km.

Resplan WF 971 (WIF 971),