Avgångar - Amsterdam flygplats

Nederländerna » Amsterdam flygplats » Avgående flyg
Baku
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
7L202 20:00 03:10 Ti
7L204 18:30 01:40 To
7L206 18:30 01:40 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1733 21:20 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1725 16:50 17:40 Ma, Ti
KL1723 09:25 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1335 16:40 18:00 Ma, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1347 16:45 17:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1349 21:35 22:45 So, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
MH5641 09:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3774 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9317 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7822 09:55 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Lo
DL9360 09:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2910 09:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1127 09:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1127 09:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9315 09:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9470 09:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7665 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2918 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6516 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1139 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5656 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7302 09:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5651 09:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1139 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6443 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1133 16:20 17:40 So, Lo
AM6528 16:20 17:40 So, Lo
AZ2916 16:20 17:40 So, Lo
DL8202 16:20 17:40 So, Lo
EY7312 16:20 17:40 So, Lo
G35687 16:20 17:40 So, Lo
KQ1133 16:20 17:40 So, Lo
MF9963 16:20 17:40 So, Lo
MH5669 16:20 17:40 So, Lo
PS9433 16:20 17:40 So, Lo
UX3771 16:20 17:40 So, Lo
VS5654 16:20 17:40 So, Lo
EY5830 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1131 15:20 16:40 Ma, Lo
AZ2914 15:20 16:40 Ma, Lo
DL9536 15:20 16:40 Ma, Lo
EY7390 15:20 16:40 Ma, Lo
G35654 15:20 16:40 Ma, Lo
GA9758 15:20 16:40 Ma, Lo
MF9667 15:20 16:40 Ma, Lo
PS9428 15:20 16:40 Ma, Lo
VS5653 15:20 16:40 Ma
CZ7630 09:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY3541 20:45 22:05 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT622 09:55 13:15 Ma, Ti, On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EY7326 20:35 23:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AZ3896 20:35 23:55 Ma, Ti, Fr, Lo
VS5715 20:35 23:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
KL1167 09:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ3808 09:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MH5649 09:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY1306 19:10 22:10 So, Ma, Lo
TP8345 19:10 22:10 So, Lo
MF9913 09:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1167 09:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1171 20:35 23:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
EY7324 09:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF3242 09:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1171 20:35 23:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
CZ7838 09:50 13:15 So, Ma, Ti
DL9312 09:50 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9917 20:35 23:55 Ma, Ti, Fr, Lo
UX3795 20:35 23:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
CZ7743 20:35 00:00 Ma, Ti, Lo
AY1302 11:55 15:15 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
7L202 20:00 03:10 Ti
7L204 18:30 01:40 To
7L206 18:30 01:40 Lo
Basel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KQ1987 10:00 11:15 So, Ma, Lo
G35586 10:00 11:15 So, Ma, Lo
DL9316 10:05 11:15 So, Ma, Lo
MF9341 16:35 17:50 Ma, To
KQ1991 16:35 17:50 Ma, To
G35592 16:35 17:50 Ma, To
DL8179 16:45 17:50 So, Ma, On, To, Fr
SU3281 16:30 17:45 Ma
AF8345 16:35 17:50 Ma, To
KL1987 10:00 11:15 So, Ma, Lo
MU1791 09:25 10:40 So
MF9641 09:25 10:40 So
KQ1985 09:25 10:40 So
DL8202 16:20 17:45 So
KL1991 16:35 17:50 Ma, To
DL9317 09:25 10:40 So
AF8373 09:25 10:40 So
KL1985 09:25 10:40 So
MF9627 10:00 11:15 So, Ma, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1315 09:25 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9539 09:25 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF8301 10:10 11:50 On, Fr
MF9905 09:25 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5502 09:25 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9691 20:45 22:25 So, Ma, Lo
KQ1319 20:45 22:25 So, Ma, Lo
KL1319 20:45 22:25 So, Ma, Lo
MU1571 09:25 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1315 09:25 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1573 20:45 22:25 So, Ma, Lo
VS5504 20:45 22:25 So, Ma, Lo
Lyon
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DL9515 15:50 17:25 So
VS5526 09:20 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1559 09:20 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9787 09:20 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF8291 15:50 17:25 So
KQ1413 09:20 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9288 09:20 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF8321 21:05 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1419 21:05 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF8317 09:20 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1419 21:05 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1413 09:20 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5528 15:50 17:25 So
SU3367 21:05 22:40 Ma, On, Fr
MF9685 21:05 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5529 21:05 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PS9441 15:50 17:25 So
KQ1417 15:50 17:25 So
MU1561 21:05 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1417 15:50 17:25 So
SU3361 09:20 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AF1821 14:15 16:05 So, Ma, Ti, On, Lo
DL8578 14:15 16:05 So, Ma, Ti, On, Lo
KL3598 14:15 16:05 So, Ma, Ti, On, Lo
VS6336 14:15 16:05 So, Ma, Ti, On, Lo
AF1875 20:30 22:20 So, Ma, Fr, Lo
KL3600 20:30 22:20 So, Ma, Fr, Lo
VS6337 20:30 22:20 So, Ma, Fr, Lo
AF1807 09:50 11:40 Lo
DL8296 09:50 11:40 Lo
KL3596 09:50 11:40 Lo
VS6335 09:50 11:40 Lo
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1253 09:30 11:30 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DL8479 09:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9779 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9291 09:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1229 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UU8741 14:50 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9240 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1229 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2013 14:50 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7670 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8198 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8527 14:50 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9542 14:30 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1741 14:50 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6155 14:50 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF8239 16:35 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1243 16:35 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1241 09:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35271 09:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2003 09:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3093 09:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6151 09:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7627 12:25 13:40 So, Ma, Fr, Lo
VS5512 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1233 12:25 13:40 So, Ma, To, Fr, Lo
AF8233 12:25 13:40 So, Ma, To, Fr, Lo
CI9377 12:25 13:40 So, Ma, To, Fr, Lo
CZ7731 12:25 13:40 So, Ma, To, Fr, Lo
DL9333 12:25 13:40 So, Ma, To, Fr, Lo
G35653 12:25 13:40 So, Ma, To, Fr, Lo
GA9538 12:25 13:40 So, Ma, To, Fr, Lo
MF9783 12:25 13:40 So, Ma, To, Fr, Lo
VS5513 12:25 13:40 So, Ma, To, Fr, Lo
G35046 20:35 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6025 20:35 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1441 20:35 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7727 16:35 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35598 16:35 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9222 16:35 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1243 16:35 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9753 16:35 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5514 16:35 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9548 09:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1682 09:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1772 14:50 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2023 20:35 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6153 20:35 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1555 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9378 16:35 17:50 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
DL8196 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1141 18:40 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6026 18:40 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35150 18:40 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2017 18:40 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3095 18:40 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6150 18:40 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1223 06:40 07:55 So
VS5510 06:40 07:55 So
MF9773 06:40 07:55 So
KQ1223 06:40 07:55 So
DL9540 06:40 07:55 So
AF8223 06:40 07:55 So
GA9554 18:40 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9511 20:35 22:05 So, Ma
AM5803 09:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MK9393 09:30 10:55 Ti
MK7593 12:25 13:40 Lo
MK9397 20:25 21:45 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1303 11:10 12:00 So, Ti, On, Fr, Lo
KL1301 09:15 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1311 20:40 22:25 So, Fr, Lo

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
A3627 16:40 20:00 Ma, On, To, Lo
KL1573 08:35 12:00 So, Ma
KL1575 12:20 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV6867 15:45 20:00 Ma
KL1581 20:55 01:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV6865 15:25 19:00 To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
CND311 07:00 11:35 On
Kos
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
CND411 16:50 21:25 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
HV5807 09:05 13:30 So, Ma, On, Fr, Lo
DL7481 09:05 13:30 So, Ma, On, Fr, Lo
KL2563 09:05 13:30 So, Ma, On, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VS6961 21:05 21:20 Ma, Ti, On, Fr
DL9628 16:35 16:50 Ma, Ti, Fr
KQ1435 21:05 21:20 Ma, Ti, On, Fr
MU1647 21:05 21:20 Ma, Ti, On, Fr
VS6959 16:35 16:50 Ma, Ti, Fr
MF9681 21:05 21:20 Ma, Ti, On, Fr
VS6957 10:00 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1423 10:00 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35536 16:35 16:50 Ma, Ti, Fr
MF9927 16:35 16:50 Ma, Ti, Fr
KQ1423 10:00 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1431 16:35 16:50 Ma, Ti, Fr
EY7349 21:05 21:20 Ma, Ti, On, Fr
EY7367 16:35 16:50 Ma, Ti, Fr
CZ7757 16:40 16:50 Ma
BT6030 21:05 21:20 Ma, Ti, On, Fr
KL1435 21:05 21:20 Ma, Ti, On, Fr
KL1431 16:35 16:50 Ma, Ti, Fr
EY7399 09:30 09:45 Ti, On, To, Fr, Lo
MF9331 09:30 09:45 Ti, On, To, Fr, Lo
DL9626 09:30 09:45 Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7806 09:30 09:45 Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1421 09:30 09:45 Ti, On, To, Fr, Lo
VS6956 09:30 09:45 Ti, On, To, Fr, Lo
KL1421 09:30 09:45 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1053 16:25 16:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1063 16:25 16:45 Ma
Leeds
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SU3349 09:15 09:25 Fr
VS6980 09:20 09:25 So, Ti, Fr, Lo
KL1541 09:20 09:25 So, Ti, Fr, Lo
MF9161 09:20 09:25 So, Ti, Fr, Lo
DL9638 09:20 09:25 So, Ti, Fr, Lo
KQ1541 09:20 09:25 So, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL987 09:25 10:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AM6511 16:30 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ3755 17:50 18:10 Ma, Ti, On, To, Fr
PS9493 16:30 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT6013 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9937 16:30 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1079 16:30 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9760 16:30 16:35 So, Ma, Ti, Lo
G35508 16:30 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1079 16:30 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3379 10:05 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9467 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1083 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9476 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7639 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6425 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1083 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9165 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1627 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PS9486 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS7008 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS7006 16:30 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9381 13:45 16:35 So, Ma, Ti, Lo
CZ7669 10:05 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9018 09:50 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1073 09:50 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT6012 09:50 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9371 09:50 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7955 09:40 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9648 09:50 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7638 09:50 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1073 09:50 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9716 10:05 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1625 09:50 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS7004 09:50 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6515 17:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3383 16:25 16:45 Ma, Lo
DL9209 12:05 16:45 Ma, Ti, On, To, Lo
SU3387 17:50 18:10 Fr
DL9211 12:05 16:45 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL963 16:20 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr
KL953 10:20 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL965 22:15 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KQ1009 10:15 10:45 So
VS6994 10:15 10:45 So
MF9305 10:15 10:45 So
KL1009 10:15 10:45 So
GA9490 10:15 10:45 So
GA9236 15:55 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7846 10:15 10:45 So
CI9365 10:15 10:45 So
DL9642 10:15 10:45 So
KL1033 20:30 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7648 20:35 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35608 20:30 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1033 20:30 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9655 20:30 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1621 20:30 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS7061 20:30 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1021 15:45 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35530 15:45 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9929 15:45 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6998 15:45 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7659 10:15 10:45 So
BA431 12:10 12:30 On, To
SQ7396 17:30 17:55 To, Fr
SQ7394 19:05 19:35 Lo
DL9316 10:00 10:25 Lo

Cork
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1085 09:30 10:20 On
KL1087 11:45 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VS5519 21:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EI603 10:25 11:10 Ma, Ti, To, Fr
G35566 21:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL939 21:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9758 21:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ939 21:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3297 21:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL935 09:40 10:20 So, Ti, On, Fr, Lo
DL9683 09:40 10:20 So, Ti, On, Fr, Lo
G35604 09:40 10:20 So, Ti, On, Fr, Lo
KQ935 09:40 10:20 So, Ti, On, Fr, Lo
MF9756 09:40 10:20 So, Ti, On, Fr, Lo
VS5517 09:40 10:20 So, Ti, On, Fr, Lo
BA8963 10:25 11:10 Ma, Ti, To, Fr
SU3301 09:45 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL937 15:55 16:40 So, Lo
DL9428 15:55 16:40 So, Lo
G35565 15:55 16:40 So, Lo
KQ937 15:55 16:40 So, Lo
MF9997 15:55 16:40 So, Lo
VS5518 15:55 16:40 So, Lo
KL945 09:45 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9666 09:45 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ945 09:45 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5521 09:45 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3007 22:05 22:40 So, Ma, Lo
MF9903 09:45 10:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2999 21:45 22:20 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FI501 14:10 22/3 15:20 So, Ti, On, To, Fr, Lo

Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DL7490 08:50 14:15 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DL9577 14:40 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1591 14:40 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1591 14:45 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35572 14:40 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9695 14:40 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1595 20:40 22:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7616 10:00 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35582 20:40 22:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1595 21:20 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9345 20:40 22:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1815 20:40 22:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Genua
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KQ1563 09:40 11:25 So
VS5686 09:40 11:25 So
DL9338 09:40 11:25 So
KL1563 09:40 11:25 So
KL1565 11:40 13:25 So, Ma, Ti, On, To
DL9544 11:40 13:25 So, Ma, Ti, On, To
KQ2111 11:40 13:25 So, Ma, Ti, On, To
KQ2115 11:40 13:25 So, Ma, Ti, On, To
VS5687 11:40 13:25 So, Ma, Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KQ1623 15:35 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8186 15:35 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1623 15:35 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ113 19:40 21:15 So, Ma
KM2653 10:55 12:30 Ma, On, Lo
AZ121 10:55 12:30 Ma, On, Lo
DL6633 10:55 12:30 Ma, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1631 14:35 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U22728 18:45 22:20 So, Fr
CZ7787 14:35 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9420 14:35 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35543 14:35 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1631 14:35 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9617 14:35 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5743 14:35 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1637 21:15 22:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
G35615 21:15 22:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
KQ1637 21:15 22:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
MF9621 21:15 22:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
MU1819 21:15 22:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
VS5746 21:15 22:40 Ma, Ti
GA9214 14:35 16:10 So, To, Lo
KZ49 07:05 08:55 On, To
U22726 13:55 15:35 Ma, Fr
RU552 19:15 21:10 Fr
RU626 13:20 15:15 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL2655 12:40 15:30 So, On, Lo
HV6411 12:40 15:30 So, On, Lo
DL7483 12:40 15:30 So, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AM6518 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35553 14:15 16:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
VS5669 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1601 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7910 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Lo
DL9579 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9086 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1601 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9347 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MH5655 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1609 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9543 14:15 16:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
CZ7754 14:15 16:25 So, Ma, Ti, Lo
KL1603 14:15 16:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
VS5666 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1609 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1811 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7628 20:35 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35554 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9697 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1603 14:15 16:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
GA9013 14:15 16:35 So, To, Fr, Lo
MF9951 14:15 16:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
VS5667 14:15 16:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
KQ3449 12:15 14:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
CZ7359 12:15 14:30 So, Ma, Ti, To, Lo
KM2601 12:15 14:30 So, Ma, Ti, To, Lo
MF9571 12:15 14:30 So, Ma, Ti, To, Lo
AZ109 17:35 19:50 On
EY2807 17:35 19:50 On
KQ3451 17:35 19:50 On
MF9576 17:35 19:50 On
CZ7641 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7397 12:20 13:45 To, Fr, Lo
JU7247 12:15 14:25 Ma, Ti, To, Fr, Lo
AZ107 12:15 14:25 Ma, Ti, To, Fr, Lo
DL6612 12:15 14:25 Ma, Ti, To, Fr, Lo
EY2808 12:15 14:25 Ma, Ti, To, Fr, Lo
FB1702 12:15 14:25 Ma, Ti, To, Fr, Lo
Turin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1555 09:35 11:15 Ma, On, Lo
DL9541 09:35 11:15 Ma, On, Lo
KQ1555 09:35 11:15 Ma, On, Lo
MF9623 09:35 11:15 Ma, On, Lo
MU1829 09:35 11:15 Ma, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1659 20:35 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1653 09:45 11:30 So, Ti, On, Fr, Lo
KL1651 09:10 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1939 20:45 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3081 11:20 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA7276 11:20 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU451 11:20 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5901 14:20 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9355 09:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1943 14:20 11:30 So, On, Lo
KL1941 12:10 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT610 10:20 13:40 Ma, Ti, On, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1749 21:25 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1739 09:40 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KM395 11:50 16:20 So, On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL947 16:10 16:45 Ma, To
AF8237 16:10 16:45 Ma, To
VS6955 16:10 16:45 Ma, To
KQ947 16:10 16:45 Ma, To
DL9212 16:10 16:45 Ma, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1189 15:15 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1193 21:10 22:50 Ma, Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1143 09:20 11:55 So, Ti, Lo
KL1147 14:30 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1151 20:50 22:35 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1199 09:40 11:10 So, Ma, To, Fr, Lo
KL1203 16:50 18:15 Ma, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1175 14:25 16:30 So, Ma, Fr

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1849 20:35 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS376 20:00 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1839 09:20 11:05 So
KL1843 15:20 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS372 09:55 11:45 Ma, On, To, Fr, Lo
EK9905 14:00 11:35 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1271 11:55 13:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1993 09:25 11:15 Ma, Ti, On, Fr, Lo
KL1999 20:35 22:30 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1273 12:05 13:45 So, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1363 09:40 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1369 20:20 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1365 14:15 16:25 So, Ma, Lo
LO268 19:35 21:35 So, Ma, To, Lo
LO266 10:45 12:45 So, Ma, Ti, On, Fr

Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1711 09:05 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8190 09:05 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1715 20:30 22:15 Ma, To, Fr
DL9486 20:30 22:15 To, Fr
HV6001 12:20 14:15 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VS5728 08:55 10:55 So
KL2609 16:20 18:25 On, To, Fr
KQ1693 08:55 10:55 So
KE6439 08:55 10:55 So
KL1695 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9291 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35564 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5729 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1693 08:55 10:55 So
HV5951 16:20 18:25 On, To, Fr
TP673 13:55 15:55 So, Ma, On, Fr, Lo
PS9947 13:55 15:55 So, Ma, On, Fr, Lo
AD7238 13:55 15:55 So, Ma, On, Fr, Lo
BT5296 13:55 15:55 So, Ma, On, Fr, Lo
AY6791 13:55 15:55 So, Ma, On, Fr, Lo
S48633 13:55 15:55 So, Ma, On, Fr, Lo
UA6851 13:55 15:55 So, Ma, On, Fr, Lo
DL9363 08:55 10:55 So
KQ1695 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY1457 16:35 15:55 So, Ma, On, Fr, Lo
KL1697 20:45 22:50 So, Ma, Fr, Lo
AM6552 20:45 22:50 So, Ma, Fr, Lo
CZ7639 21:10 22:50 So, Ma, Fr, Lo
G35661 20:45 22:50 So, Ma, Fr, Lo
KE6407 20:45 22:50 So, Ma, Fr, Lo
KQ1697 20:45 22:50 So, Ma, Fr, Lo
VS5730 20:45 22:50 So, Ma, Fr, Lo
TP669 07:00 09:00 So, Ma
AC2700 07:00 09:00 So, Ma
AD7230 07:00 09:00 So, Ma
S48649 07:00 09:00 So, Ma
LY9077 13:55 15:55 Ma, On
EY1470 19:30 21:30 Fr, Lo
TP671 19:30 21:30 Fr, Lo
AD7234 19:30 21:30 Fr, Lo
BT5313 19:30 21:30 Fr, Lo
AY6759 19:30 21:30 Lo
S48631 19:30 21:30 Fr, Lo
DL7487 16:20 18:25 On, To, Fr
MS9427 19:30 21:30 Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1373 09:30 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9362 20:45 00:40 So, Ma, To, Fr, Lo
KL1379 20:45 00:40 So, Ma, To, Fr, Lo
0B200 11:10 15:10 So, Ma, On, Fr, Lo
KL2701 11:40 15:25 So, On, To, Fr, Lo
RO9364 09:30 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO362 11:40 15:25 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5648 11:40 15:25 So, On, To, Fr, Lo
MF9907 09:30 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO364 20:00 23:45 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B3700 11:10 14:40 On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1395 13:05 16:55 So, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL905 21:15 01:30 So, On, Fr
KL903 11:50 16:05 Ma, On
RU524 14:20 01:50 So
KL3180 13:15 17:45 Ma, To
KQ1903 11:50 16:05 Ma, On
DL9650 11:50 16:05 Ma, On
SU2551 13:15 17:45 So, Ma, To, Fr
SU3201 11:50 16:05 Ma, On
SU3206 21:15 01:30 So, On, Fr
RU728 21:25 02:45 Ma
RU210 22:45 04:05 On
RU428 23:55 05:15 Fr
RU536 13:15 18:35 Fr
RU452 21:30 04:55 Fr
SU2695 17:25 22:40 Lo
RU574 22:45 04:05 Lo
FI7232 17:25 22:40 Lo
RU626 13:20 22:50 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RU552 19:15 04:40 Fr
RU428 23:55 05:35 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1451 21:45 22:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1443 09:35 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1449 16:10 16:35 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1279 09:40 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6966 09:40 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1293 21:10 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6970 21:10 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1289 16:15 16:40 So, Ma, Ti, On, Lo
VS6969 16:15 16:40 So, Ma, Ti, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1481 21:40 21:45 So, Ma, Ti, Fr
KL1473 09:25 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1157 09:40 11:10 So
KL1163 21:20 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1155 09:50 11:05 So
KL1161 16:20 17:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1109 10:40 12:40 So, Ma, Fr, Lo
KL1115 14:35 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1121 20:50 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Bern
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
JAF9550 13:15 14:45 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1927 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1931 15:10 16:23 Ma
KL1937 20:50 22:01 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DL9621 15:20 16:45 So, Ma, Ti, On, To
MF9601 09:40 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1957 09:40 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9620 09:40 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7627 12:25 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1957 09:40 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1961 15:20 16:45 So, Ma, Ti, On, To
G35584 15:20 16:45 So, Ma, Ti, On, To
KQ1961 15:20 16:45 So, Ma, Ti, On, To
MF9749 15:20 16:45 So, Ma, Ti, On, To
WY5964 15:20 16:45 So
LX729 10:25 21:20 So, Lo
CZ7695 09:40 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX735 20:10 21:40 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EY6000 10:00 12:15 Ma
EY6026 20:35 23:25 Ma, Ti, Lo
KL2824 10:00 12:15 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VS5618 13:45 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
KL2643 13:05 15:45 On
IB5809 11:40 16:55 So
VY1376 11:40 16:55 So
AF6712 13:25 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
U27943 11:40 13:40 So, Ti
KL2641 09:50 10:40 So, Ma, On, To, Fr, Lo
HV6143 09:50 10:40 So, Ma, On, To, Fr, Lo
KL1509 13:25 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
HV6145 13:05 15:45 On
DL7514 09:50 14:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
DL7497 12:55 15:45 So
KL2647 17:25 20:05 To, Fr, Lo
HV6149 17:25 20:05 To, Fr, Lo
DL7494 12:05 18:55 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1669 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9248 08:15 10:25 So
GA9022 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9829 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8207 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9499 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV5131 09:20 10:55 On, Fr
KQ1669 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6201 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8305 21:10 23:30 Ma, Ti, On, To, Fr
MU1841 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5627 08:15 10:25 So
EY7348 08:15 10:25 So
EY7378 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7607 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1839 08:15 10:25 So
DL9601 08:15 10:25 So
AM6200 08:15 10:25 So
VS5628 10:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1681 20:55 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6510 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7713 20:55 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7327 20:55 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35507 20:55 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6413 20:55 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1681 20:55 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9707 20:55 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1843 20:55 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5632 20:55 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7606 08:15 10:25 So
KL1665 08:15 10:25 So
KQ1673 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9353 08:15 10:25 So
KQ1665 08:15 10:25 So
KL1673 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9393 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9603 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G38583 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9246 14:20 16:25 So, On, To, Fr, Lo
MF9705 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PS9473 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5630 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6405 08:15 10:25 So
VY8307 20:30 22:45 So, Fr
IB5374 20:30 22:45 So, Fr
HV5133 17:35 19:45 Ma
VY8312 20:40 23:00 So
IB5000 20:40 23:00 So
VY8303 15:20 12:30 Ma, Ti, On, To
IB5223 15:20 12:30 Ma, Ti, On, To, Fr
IB5224 21:10 23:30 Ma, Ti, On, To, Fr
EY5834 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8301 14:50 17:10 So, Ma, Ti, On, To
IB5221 14:50 17:10 So, Ma, Ti, On, To
IB5858 14:15 16:30 Ma
HV5135 12:25 14:35 On, Fr
DL7479 12:25 14:35 On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1687 14:30 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9315 14:30 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35652 14:30 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1687 14:30 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5634 14:30 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3245 14:20 16:30 Ma, On, To, Fr, Lo
KQ1689 20:35 22:45 Fr
VS5635 20:35 22:45 Fr
KL1689 20:35 22:45 Fr
Ibiza
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL2585 06:50 15:35 Ma, On, Fr
VS5716 13:45 16:15 So, Lo
KL2683 06:05 14:35 So, Ti, Lo
DL7479 13:00 15:35 Ti, To
DL9381 13:45 16:15 So, Lo
HV5671 06:05 14:35 So, Ti, Lo
KL1497 13:45 16:15 So, Lo
HV5675 06:50 15:35 Ma, On, Fr
DL7509 06:50 15:35 Ma, On, Fr
KL2671 06:50 15:20 Ma
KL2681 12:05 08:40 Ma
DL7498 12:05 14:40 Ma
KL2645 12:05 14:40 Ma
HV5673 12:05 14:40 Ma
KL2619 17:50 20:25 Lo
HV5679 11:40 14:15 To
DL7489 11:40 14:15 To
KL2527 11:40 14:15 To
U27977 16:10 18:50 Lo
VS5717 16:35 19:10 Lo
DL9245 16:35 19:10 Lo
KL1499 16:35 19:10 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
HV5683 12:35 12:30 Lo
DL7493 12:35 12:30 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL2691 09:35 14:00 On
HV5663 09:35 14:00 On
HV6671 14:15 15:30 Lo
KL2584 14:25 18:05 Lo
DL7488 14:25 18:05 Lo
HV5665 14:25 18:05 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
MF9359 09:30 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3764 09:30 12:05 Ma, On
GA9492 09:30 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9606 09:30 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7935 09:45 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1701 09:30 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9383 09:30 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1701 09:30 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7815 09:45 12:15 Ti, On
VS5735 20:50 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1707 20:50 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7357 09:30 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1707 20:50 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1847 20:50 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7718 20:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7404 20:50 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9361 20:50 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5732 09:30 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1094 19:10 21:40 So, Ma, Ti, To, Lo
EY4350 19:10 21:40 So, Ma, Ti, To, Lo
GA9466 19:10 21:50 So
KL1703 13:30 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
DL9607 13:50 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
G35664 13:30 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
KQ1703 13:30 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
MF9709 13:30 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
PS9403 13:30 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
VS5733 13:50 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
AR7817 13:50 16:25 So, Ma, On, To
UX3742 20:50 23:25 So, On, Fr, Lo
CZ7666 09:30 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9015 13:50 16:25 So, Ma, To, Fr, Lo
IB3061 12:05 14:50 Lo
AA8789 12:05 14:50 Lo
IB3063 19:20 22:05 Ti, To
UX1098 11:00 13:40 To
AM6840 11:00 13:40 To
CI9230 11:00 13:40 To
DL6766 11:00 13:40 To
JU7421 11:00 13:40 To
KL3393 11:00 13:40 To
ME2098 11:00 13:40 To
MF9552 11:00 13:40 To
EK9180 16:45 19:35 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U27957 07:40 10:50 So
HV6117 12:25 19:05 So, To, Fr
DL7491 12:25 15:25 So, To, Fr
KL2651 12:25 19:05 So, To, Fr
KL1039 12:35 16:35 So, Ma, On, Fr, Lo
VS5615 12:35 16:35 So, Ma, On, Fr, Lo
KQ1039 12:35 16:35 So, Ma, On, Fr, Lo
DL9285 12:35 16:35 So, Lo
VY8364 19:45 22:50 To
IB5679 19:45 22:50 To
KL2649 09:40 09:50 Ti, Lo
DL9256 12:55 16:05 On, Fr
DL7493 09:40 09:50 Ti, Lo
HV6115 09:40 09:50 Ti, Lo
HV6109 11:50 14:50 Ma, On
DL7517 11:50 14:50 Ma, On
KL2663 11:50 14:50 Ma, On
HV6223 12:05 15:05 On
DL7505 12:05 15:05 On
KL2653 12:05 15:05 On
KL2539 16:05 19:05 To
DL7513 16:05 19:05 To
HV6119 16:05 19:05 To
FR2335 21:45 00:45 Lo
DL9241 13:10 19:40 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U27953 16:45 17:30 So, Fr, Lo
HV5623 12:40 15:05 To
DL7483 13:10 15:05 To
KL2675 12:40 15:05 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL2687 16:50 19:15 Ma, On
HV6729 16:50 19:15 Ma, On
DL7492 16:50 19:15 Ma, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL2691 09:35 14:50 On
HV5663 09:35 14:50 On
HV6673 14:15 15:05 On
DL7497 11:50 15:05 On
KL2629 14:15 15:05 On
HV6671 14:15 14:05 Lo
KL2515 14:15 15:05 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1503 14:05 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF3230 14:05 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9483 14:05 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9485 14:05 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9901 14:05 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1851 14:05 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5795 13:45 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV6331 06:40 19:55 Ma
KL2659 06:40 19:55 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EK9915 17:55 20:15 So, Lo

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1359 21:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1357 16:10 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1353 09:45 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1351 09:25 10:55 Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ773 09:50 14:35 To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
CND20 16:20 20:55 Ti, On
XQ541 17:50 22:45 To
Izmir
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ945 19:50 00:20 Ma, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ723 15:10 19:45 On
Konya
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1774 13:00 17:45 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK7769 13:35 16:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC1252 12:30 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC1254 13:40 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK6310 17:45 23:10 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1387 20:35 00:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
KL3096 13:00 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1385 09:30 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9623 09:30 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PS9385 09:30 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PS102 13:00 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PS9387 20:35 00:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1757 16:50 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6630 16:50 17:40 Ma, Ti, On, To, Fr
CZ7703 16:50 17:45 Ma, Ti, To, Fr
DL9545 16:50 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1757 16:50 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5643 16:50 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7701 09:30 10:25 Lo
KL1753 09:30 10:25 Lo
DL9327 09:30 10:25 Lo
KQ1753 09:30 10:25 Lo
VS5641 09:30 10:25 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1855 11:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9387 11:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9376 17:05 17:55 To
DL9321 16:50 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1861 16:50 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7985 16:50 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5663 16:50 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9971 16:50 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1861 16:50 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5661 11:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7715 10:05 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Lo
GA9244 11:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1855 11:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1581 11:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9553 11:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7634 11:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ET1683 11:15 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH997 18:30 19:35 So, Ma, Lo
AC9072 11:15 12:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
LH989 11:15 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7647 10:55 12:20 So
NH5411 11:15 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9203 11:15 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1765 09:50 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA8700 11:15 19:35 So, Ma, On, Lo
KL1771 16:40 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31403 08:05 09:10 Fr, Lo
UA9156 08:05 09:10 Fr, Lo
AC9076 08:05 09:10 Fr, Lo
LH1003 08:05 09:10 Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1779 10:30 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1789 20:45 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1783 16:50 18:50 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1911 16:50 17:45 Ma, Ti, On, To, Fr
KL1903 10:05 11:00 Ma, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1793 09:35 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1801 20:35 22:25 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
KL1797 15:35 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AM6650 16:30 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3423 16:30 17:40 Ma, Lo
KL1887 16:30 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9566 16:30 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY5836 16:30 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9987 16:30 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5752 16:30 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9395 09:30 10:55 Lo
EY7377 09:30 10:55 Lo
VS5750 09:30 10:55 Lo
MU1585 09:30 10:55 Lo
DL9325 09:30 10:55 Lo
CZ7685 09:30 10:55 Lo
KL1883 09:30 10:55 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1875 16:25 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1869 09:20 10:30 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo

Se även: Amsterdam flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 07.05.2021
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Amsterdam flygplats - Ankomster


Nederländerna
Amsterdam Schiphol
Ankomster
Avgångar