Ankomster - Belgrad flygplats

Serbien » Belgrad flygplats » Ankommande flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
JU301 09:50 12:00 Ti, On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AZ2474 15:15 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY6035 15:15 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Varna
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
JU3121 17:15 17:40 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
YM4831 09:35 11:35 So, To
EY5995 09:35 11:40 So, To, Lo
BT5690 20:50 23:00 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W64046 09:45 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
UX3632 10:05 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8632 12:20 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
YM4239 20:35 22:50 Ma, Ti, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
A31120 16:10 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W94002 14:40 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W64002 20:50 00:35 Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
YM4815 13:20 17:10 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
KL2824 10:00 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV5591 11:45 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5014 21:10 21:15 Ti
YM4323 21:05 23:25 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W64072 15:05 17:30 Ma, Ti, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EY5987 09:40 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7076 20:45 22:25 Ma, On, Lo

Split
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OU336 17:15 18:20 Ti
JU153 17:45 18:55 To
Zagreb
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
YM4127 10:00 11:05 So, Ti, On, Lo
AZ2480 08:30 11:10 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
A31113 21:05 22:10 So, Ma, To, Fr
YM4129 18:55 20:00 Ma, On, To, Fr, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
JU9069 20:00 21:50 So, Ma, Ti, On
W64022 08:45 14:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Skopje
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AZ2475 15:05 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
YM4139 04:25 05:35 Ma, Ti, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
YM100 07:30 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
YM102 19:10 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
YM104 17:40 18:25 Lo
Tivat
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
YM202 17:10 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
YM200 07:30 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU9011 13:10 13:50 So, Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
DY1976 17:35 20:20 So, Ti, To

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS801 10:20 11:45 On, To
OS773 13:05 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS737 20:30 21:30 So, Fr, Lo
OS735 16:45 17:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS771 06:25 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LO571 11:50 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO573 14:35 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
JU3601 01:15 06:15 Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
JU7070 10:15 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY6044 11:00 10:50 Ma, To
YM4605 09:50 13:00 So, Ma, Lo
JU8137 16:50 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3744 04:10 06:00 So, Ti, On, Fr
JU7074 17:20 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7072 20:15 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8133 10:50 11:55 Ti, On, To
JU8135 20:55 22:05 On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
WZ537 12:10 14:00 Ma, Ti, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W64206 21:00 11:50 So, On, Fr
Malmö
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W64210 20:45 22:50 Ma, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
JU411 10:00 12:30 Lo
DY4341 17:30 20:00 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W64202 09:15 18:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo

Zurich
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LX1412 07:00 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1418 17:25 19:00 So, Ma, On, To, Fr
LX1416 12:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2906 12:20 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
YM4151 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Lo
YM4155 20:40 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
YM4153 15:05 17:00 Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
MDF034 08:25 09:50 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
IB5014 07:30 21:15 Ti, On
IB5006 18:45 21:15 So, Lo

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
YM4193 20:35 22:30 So
YM4191 09:30 11:25 So, Ti, To, Lo
BT5678 20:35 22:30 So, Ti, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
PC7343 11:45 12:30 On, To
PC371 09:20 10:05 Ma, Ti, Fr, Lo
PC373 14:45 15:30 Ti, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TK1083 19:50 19:25 Ma, Ti
JU7685 15:40 11:40 Ma, Ti, On, To, Lo
JU9402 17:00 16:50 To, Lo
TK1081 08:20 08:20 On, Lo
TK6574 14:15 14:10 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
B2811 09:45 10:30 Ma, Ti, To, Fr

Minsk
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
B2809 09:20 09:30 So
B2811 08:20 10:30 Ti, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W64262 16:35 18:20 So, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W64092 09:05 11:15 Ma, Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
UA9400 21:55 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY6008 20:20 12:00 So, Lo
UA9399 11:20 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
YM4161 20:20 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W64018 15:25 23:15 So, On

Se även: Belgrad flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 17.05.2019
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Se även: Belgrad flygplats - Avgångar


Serbien
Belgrad
Ankomster
Avgångar