Avgångar - Bergen flygplats

Norge » Bergen flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF282 14:15 15:45 Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK2873 16:00 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK2877 22:05 23:25 On, To, Fr
SK2869 18:45 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK2865 10:00 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK2861 06:00 07:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK2875 13:35 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4891 21:05 22:25 Ma, Fr
DY968 20:05 21:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY962 07:00 08:20 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AY942 11:45 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY804 11:20 15:10 Ma, Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AF1253 17:15 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK7311 06:45 12:15 Lo
DK1584 07:00 12:15 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK7399 06:25 11:40 So
DK1510 06:20 22:45 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF380 11:20 12:20 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1318 19:10 20:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY1314 07:10 08:10 So, Lo
DY1316 09:15 10:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W98108 13:45 14:40 Ma, Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LM595 17:55 15:45 Ma
SK4605 19:00 19:45 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1184 06:05 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1188 14:10 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1186 10:45 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1190 17:35 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FI335 15:40 16:05 Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1858 07:05 10:15 So

Split
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK4765 18:50 21:50 So
SK7347 08:00 11:00 So, Lo
DY1994 10:20 13:20 So
SK7351 06:35 09:35 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W68144 11:30 14:30 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF458 17:15 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4146 17:40 17:20 Ma, Ti, On, To, Fr
WF454 14:10 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4150 22:35 23:15 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4148 14:30 15:10 Ti, On, To, Fr
SK4144 07:25 08:10 Ti, On, To, Fr
WF144 08:50 10:44 On
Bodö
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF616 17:40 18:15 So
WF614 10:50 13:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
WF618 17:40 21:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF112 08:30 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF144 08:50 09:25 So, Lo
WF102 07:40 08:15 Ti, On, To, Fr, Lo
WF108 16:00 16:35 Ti, On, To, Fr, Lo
WF110 19:55 20:30 Ti, On, To, Fr, Lo
WF104 10:50 11:25 Ti, On, To, Fr, Lo
WF106 13:25 14:00 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF196 19:55 20:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF102 07:40 08:50 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY104 07:00 08:50 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF505 14:35 15:05 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF595 21:45 22:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF591 16:35 18:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF589 14:30 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF587 11:30 12:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF599 22:45 23:35 Ma
WF583 10:05 08:30 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF576 18:00 23:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF568 10:55 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF570 14:10 15:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF562 07:40 08:40 Ti, On, To, Fr, Lo
Molde
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF516 17:10 18:00 Ma, Ti, On, To, Fr
WF514 11:20 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF518 20:30 22:55 Ma, Ti, On, To, Fr
WF562 07:40 09:20 Ti, On, To, Fr
WF512 07:35 08:30 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY653 21:55 21:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF196 19:55 21:45 Ma, Ti, On, To, Fr
SK286 19:25 19:50 Ma, Ti, On, To, Fr
SK284 18:35 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY617 12:00 12:55 Ma, Ti, On, To, Fr
DY621 14:00 14:25 So
DY625 15:00 15:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK278 16:45 17:35 Ma, Ti, On, To, Fr
SK280 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY635 17:40 18:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK276 17:00 18:20 To, Fr
SK272 15:45 16:35 So, On, To, Fr, Lo
SK252 09:20 10:10 Ma, Ti, On, To, Fr
SK268 14:05 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF176 19:40 21:50 Ma, Ti, On, To, Fr
DY631 16:20 17:15 Ma, Ti, On, To, Fr
DY615 16:40 11:30 Ma, Ti, On, To, Fr
WF156 20:10 21:55 Ma, Ti, On, To, Fr
DY609 08:30 09:25 Ma, Ti, On, To, Fr
SK248 08:20 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY633 17:00 17:55 Ma, Ti, On, To, Fr
DY611 12:20 10:15 Ma, Ti, On, To, Fr
SK274 16:05 17:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
SK246 08:00 08:55 Ti, On, To, Fr, Lo
SK290 20:55 21:45 Ti, On, To, Fr
SK238 07:00 07:50 Ti, On, To, Fr, Lo
WF144 08:50 11:45 Ti, On, To, Fr, Lo
SK260 10:25 11:15 Ti, On, To, Fr, Lo
DY601 06:40 07:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY607 08:00 08:55 Ti, On, To
DY641 18:20 19:15 Ti, On, To
DY643 19:00 19:55 Ti, On, To, Fr
SK242 06:30 07:20 Ma
SK236 06:10 07:00 Ma, Ti, On, To, Fr
SK262 12:10 13:00 Ti, On, To, Fr, Lo
SK244 07:25 08:15 Ti, On, To, Fr, Lo
DY605 07:30 08:25 Ti, On, To, Fr, Lo
SK2290 19:45 20:35 On
DY637 22:20 23:15 Fr
DY8450 07:00 20:10 Lo
SK4729 06:30 07:20 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF176 19:40 20:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF144 08:50 10:20 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF421 17:15 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF429 21:55 22:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF415 14:05 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF427 19:55 20:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF411 11:50 12:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF405 07:40 08:30 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF156 20:10 20:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF144 08:50 09:25 So, Ti, On, To, Fr, Lo
NWG343 19:30 19:50 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK4175 17:45 18:20 Ma, Ti, On, To, Fr
WF545 12:25 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF543 12:05 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4159 13:25 14:00 Ma, Ti, On, To, Fr
WF547 16:45 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4189 22:35 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr
WF549 21:35 22:10 Ti, On, To, Fr
SK4131 07:00 07:35 Ti, On, To, Fr
SK4163 15:40 16:15 Ti, On, To, Fr, Lo
SK4143 09:50 10:25 Ti, On, To, Fr
DY134 16:40 17:20 Ti, On, To, Fr
SK4141 08:20 08:55 Ti, On, To, Fr
SK4169 16:45 17:20 Ti, On, To, Fr
SK4167 14:35 15:10 Ti, On, To, Fr
DY122 07:00 07:40 Ti, On, To, Fr
SK4135 07:50 08:25 Ti, On, To, Fr
DY138 17:40 18:20 Ti, Fr
SK4185 18:50 19:25 On, To, Fr
WF541 07:50 08:30 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF626 17:40 19:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF622 14:30 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF618 17:40 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK4184 18:15 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4170 13:15 14:55 So
SK4146 17:40 18:25 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4164 13:00 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY170 10:35 18:15 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4172 15:40 16:40 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4192 22:30 23:30 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4144 07:25 09:15 Ti, On, To, Fr
SK4154 09:00 10:00 Ti, On, To, Fr
DY164 07:00 08:00 Ti, On, To, Fr
SK4142 06:55 07:55 Ti, On, To, Fr

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W62836 19:25 22:00 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W61746 08:40 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W61220 09:40 18:25 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1028 07:45 10:05 So, Ma, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W62152 09:10 10:38 Ma, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF398 17:55 18:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF392 08:25 08:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF394 10:55 11:05 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LM382 14:55 15:20 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LM595 17:55 18:15 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LM278 14:50 15:10 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK898 11:40 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK1482 08:30 13:00 So, Ma, Ti, Lo
AY804 11:20 12:40 Ma, Ti, On, To, Fr
DY4140 15:00 13:15 So, Ma, Lo
SK4898 20:05 10:05 To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX2579 19:30 22:00 So, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK4729 06:30 18:35 So, On, Fr, Lo
D85335 11:20 14:40 To
DY1830 16:35 19:30 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3397 17:25 21:15 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1752 07:00 10:05 Lo
D85035 20:30 00:30 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1160 10:25 22:05 Fr

Se även: Bergen flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 20.09.2019
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Bergen flygplats - Ankomster


Norge
Bergen
Ankomster
Avgångar