Avgångar - Bryssel-Charleroi flygplats

Belgien » Bryssel-Charleroi flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8298 07:20 09:50 Ma, Ti, On, To, Fr
W46626 20:50 12:20 To

Sofia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W64328 15:35 12:35 Ma
FR4962 19:40 23:59 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
Varna
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W64536 18:00 13:25 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3762 14:45 08:45 So, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9328 16:35 13:15 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4809 07:40 11:05 So, On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4822 13:40 14:55 So, Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5331 18:00 13:50 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1388 07:45 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8023 11:10 13:50 So, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4071 12:00 18:05 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4838 09:05 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1384 11:35 09:15 Ma
FR6316 17:25 23:40 On, To, Fr, Lo
FR6318 09:05 08:40 On, To
Nimes
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4842 07:05 15:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1384 11:35 08:20 Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2105 11:55 13:35 So, Ma, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66434 08:55 00:55 So, On

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1197 17:55 20:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4997 16:30 10:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4765 18:35 19:05 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1055 15:10 17:35 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR614 09:10 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3223 19:35 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3239 21:45 20:00 Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6732 11:10 13:20 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8042 12:20 14:35 So, Ma, On, To, Fr, Lo
Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8707 17:50 18:50 So, Ma, Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3939 08:25 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4862 17:15 16:30 Ma, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7737 17:30 23:50 Ma, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4417 07:35 15:20 So, Ma, Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6083 17:45 20:25 So, Ma, Ti, On, To
FR5104 12:40 18:20 So, To
Genua
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4964 12:55 09:40 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8608 21:10 10:25 So, Ma, Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3660 06:35 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4474 12:10 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4522 21:45 23:15 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1302 17:55 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4868 18:05 08:40 Ti, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5016 12:05 09:00 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9720 17:45 16:25 So, Ma, Ti, To, Lo
FR5069 11:05 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4488 17:05 19:35 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1522 07:00 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4938 18:55 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6033 09:35 11:10 On
Turin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4864 11:50 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9101 13:00 13:40 Ma, Fr

Zadar
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6464 18:00 10:10 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2124 19:15 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Lo

Riga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4880 06:35 09:55 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR938 06:50 23:10 Ma, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2956 21:25 00:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W67718 10:05 12:25 So, Ma, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4811 17:05 19:35 Ma, Ti, To, Fr

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR760 07:55 23:00 So, Ma, On, To, Fr, Lo
FR086 08:15 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8372 14:50 17:40 Ma, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4934 20:20 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Lodz
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9884 07:20 20:10 So, Ma, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4999 07:55 20:30 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1055 11:15 10:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W61382 09:10 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR5748 06:30 08:50 Lo

Faro
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2941 11:05 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6312 14:20 21:40 So, Ma, Ti, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR398 13:15 14:05 So, Ma, To, Lo
Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1386 16:35 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4866 21:00 22:50 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1300 06:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3610 10:05 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4918 10:15 16:30 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W43082 09:15 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2101 16:50 19:00 So, Ma, On, To, Fr, Lo
FR066 12:25 16:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR8416 21:25 16:15 Ma, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9547 17:25 10:30 Ma, Ti, To, Fr, Lo
Iasi
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9550 10:10 10:30 Ma, Ti, On, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7353 18:50 19:30 So, On, To, Fr
FR7323 07:20 20:05 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
RK7323 21:30 13:55 Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1055 20:05 13:05 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2558 12:10 12:55 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4629 16:45 19:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2973 11:35 BRUSSELS-CHARLEROI So, Ma, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9053 17:10 19:45 So, On, To, Fr, Lo
FR3534 09:20 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9063 08:45 11:10 Ti
FR6063 21:55 00:20 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1258 17:05 09:45 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2835 15:10 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6902 06:30 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6904 18:40 19:55 So, Ma, On, To, Fr, Lo
Ibiza
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6456 10:20 18:40 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8174 12:45 17:10 So, Ma, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4958 06:50 10:15 Ma, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5463 09:05 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1928 16:40 09:05 So, Ma, Lo
FR1916 13:35 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4882 11:40 08:35 So, Ma, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7831 17:30 23:50 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6444 10:10 20:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR563 13:15 15:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1687 08:30 00:10 So, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1382 06:40 15:55 So, Ma, Lo

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2121 10:45 12:10 So, Ti, To
FR7957 16:10 17:35 Ma, Lo
FR8115 19:40 21:05 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC922 13:15 17:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
PC924 17:30 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC802 11:30 16:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC804 14:45 20:05 So, Ma, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W62282 17:25 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4264 13:05 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Se även: Bryssel-Charleroi flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 30.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Se även: Bryssel-Charleroi flygplats - Ankomster


Belgien
CRL Charleroi
Ankomster
Avgångar