Avgångar - Bryssel-Charleroi flygplats

Belgien » Bryssel-Charleroi flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66626 20:40 11:55 So, Ma, On, To, Fr

Sofia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W64328 10:40 18:55 Ma, To, Fr, Lo
FR4962 19:30 23:30 On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3762 14:45 08:45 So, On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XK791 15:20 10:50 So, Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XK793 17:25 14:40 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4822 06:55 13:55 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5331 11:10 12:50 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1388 07:30 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8023 12:40 14:25 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4838 06:30 09:30 So, Ma, Ti, Fr, Lo
FR6316 17:25 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6318 09:25 08:40 On
Nimes
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4842 07:05 09:35 So, Ma, Ti, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2105 11:55 15:35 So, Fr

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1197 17:55 10:50 So, Ti, On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4765 06:30 06:55 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR614 09:10 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3223 19:35 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3239 21:55 22:20 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8042 14:45 13:00 On, To
Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8707 17:50 18:50 So, Ma, Ti, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3939 07:35 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4862 17:15 16:30 Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7737 17:30 23:20 Ma, Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4417 21:55 00:05 Ti, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4442 17:05 09:20 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4474 12:10 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3660 08:15 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4522 12:40 20:10 To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5016 17:55 09:15 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9720 09:20 20:00 Ma, Ti, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1522 08:35 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4938 14:50 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Turin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4864 13:25 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9101 13:00 13:40 Ma, Fr

Zadar
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6464 17:30 10:15 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2124 19:15 12:00 So, On, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2956 12:55 19:40 Ma, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W67718 09:30 19:00 So

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR760 07:55 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1637 19:25 21:10 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4934 16:25 11:05 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4999 13:55 20:30 Ti
FR9101 10:30 03:47 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1055 08:15 17:10 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W61382 15:30 11:10 Ma, To, Fr
FR5748 06:30 08:50 Lo

Faro
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2941 11:05 18:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6312 16:45 18:15 On
Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1386 16:35 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1300 07:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3610 17:00 17:45 Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W43082 18:50 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2101 16:50 10:05 So, Ti, On, To, Fr, Lo
W63082 08:50 12:45 Ma, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63352 08:55 12:20 Ti, To, Fr
FR9547 06:45 20:30 Ma, Ti, To, Fr
Iasi
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9550 16:25 10:00 On
W63662 18:15 13:15 Ti
W43662 18:15 13:15 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7353 16:55 17:35 So, On
FR7323 07:20 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2558 12:10 12:55 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4629 16:45 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2973 19:20 BRUSSELS-CHARLEROI Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3534 15:50 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9053 18:15 19:50 So, On, To, Fr
FR6063 21:55 00:20 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2835 15:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3808 20:45 19:30 So, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6904 18:40 19:55 So, Fr, Lo
FR6902 18:30 08:25 Ti, Fr, Lo
Ibiza
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6456 10:20 18:40 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4958 06:25 09:55 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5463 15:25 17:25 So, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1916 21:30 22:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7831 08:55 08:45 Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6444 16:50 18:35 So, Ma, Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR563 20:00 10:05 Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1687 06:45 09:00 So, On, To

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2121 10:45 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FR7957 16:10 17:35 Ma, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC7454 19:50 00:05 So
PC922 13:15 17:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC924 17:30 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W62282 09:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR8416 12:25 20:35 Ma
FR4264 13:05 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Pafos
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5313 18:50 23:50 Ti

Se även: Bryssel-Charleroi flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Se även: Bryssel-Charleroi flygplats - Ankomster


Belgien
CRL Charleroi
Ankomster
Avgångar