Ankomster - Bukarest flygplats

Rumänien » Bukarest flygplats » Ankommande flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2101 11:45 12:45 So, Fr
W63082 08:30 12:15 So, Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1124 21:50 01:35 So, Lo
0B124 09:55 13:40 Ti, Lo
RO372 10:20 14:00 Ti
RO374 13:40 20:45 Lo

Sofia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
KL2703 05:30 06:40 Ti, Fr
AF6609 05:30 06:40 Fr
RO710 05:30 06:40 Ti, Fr, Lo
RO702 09:30 10:40 Ti, On, To, Fr, Lo
KL2724 09:30 10:40 Ti, On, To, Fr
RO708 19:50 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5014 19:50 21:00 Ti, On, To, Fr, Lo
TK8598 19:50 21:00 So, On, To, Fr
0B6102 20:10 19:05 Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63212 21:30 01:10 So, Ti, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63114 21:50 01:15 So, On
0B154 18:45 22:20 So

Basel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63090 21:35 18:20 So, Ti, On
Lyon
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B110 16:00 13:10 So, Ti, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63052 08:55 12:50 So, Ti, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO384 16:20 20:10 So, To, Fr, Lo
AF1588 15:20 19:15 So, Ti, To, Fr, Lo
AF1888 09:35 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B106 21:50 14:00 So, To, Fr
0B3706 09:30 15:20 Ma
AF1088 20:55 00:50 Ti, To

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
A3962 18:00 19:35 So, Ti, To, Fr
A3960 08:00 10:10 Lo
RO274 18:00 21:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B1062 15:00 11:10 So, Lo
0B162 16:00 18:05 Ma, On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B152 23:55 05:10 So
W63020 16:15 21:30 Ma, Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63012 21:25 02:55 So, Ti, On, Fr
0B134 23:55 05:15 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63002 08:50 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63006 18:10 02:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
W63002A 06:00 11:15 To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1005 06:35 15:45 So, Ma, Lo
FR1007 16:25 21:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63016 21:45 02:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO392 14:50 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr
0B1432 18:55 23:55 So, Fr
0B1332 09:15 14:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B3732 18:55 23:55 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
KL1373 09:30 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO362 11:40 15:25 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5648 11:40 15:25 So, On, To, Fr, Lo
KL2701 11:40 15:25 So, On, To, Fr, Lo
KL1379 20:45 00:40 So, Ma, To, Lo
RO9362 20:45 00:40 So, Ma, To, Lo
RO9364 09:30 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9907 09:30 13:10 Ti, On, To, Fr, Lo
0B200 11:10 15:10 So, Ma, On, Fr, Lo
RO364 20:00 23:45 So
KL2717 20:00 23:45 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63072 17:55 21:35 On

Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B3756 10:45 19:30 On
FR7346 08:25 14:00 So, Ma, To, Fr
0B156 19:10 00:50 Ma, To, Lo

Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63166 08:25 18:35 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63164 08:50 00:55 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63136 28/04/2021 14:45 12:20 To, Fr
RO7314 29/04/2021 14:40 17:40 To, Fr
W63132 04/05/2021 21:50 00:55 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1060 09:25 17:35 So
Neapel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B144 17:40 18:00 So, Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3956 13:15 16:10 So, Ti, Lo
W63142 14:25 17:30 Ma, On, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO404 14:40 19:20 Ma, Ti
AZ7506 14:40 17:55 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63160 16:10 15:15 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG8903 15:40 19:30 Ma, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO208 18:45 20:00 Lo
RO210 05:25 06:40 To
RO202 09:30 10:45 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B184 17:00 21:00 So, Fr, Lo

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W69001 11:25 15:30 So
OS791 12:35 15:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS767 22:05 00:40 Ma, Ti, On, Fr, Lo
RO342 13:30 16:55 Ma, Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LO645 14:55 17:45 Ma, Ti, To, Fr, Lo
LO641 10:40 13:30 On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63198 18:20 00:35 So
0B158 23:30 05:40 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B3102 16:50 17:55 So, Ma, Ti, To, Fr
RO648 19:40 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5007 19:40 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8596 09:10 10:05 Ti, On, To, Fr
KL2721 09:10 10:05 Ti, On, To, Fr
RO642 09:10 10:05 Ti, On, To, Fr, Lo
0B3002 09:05 19:35 Lo
0B3602 15:35 16:30 To
W69001 15:00 16:10 Fr
Iasi
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AZ5014 19:50 21:00 Ti, On, To, Fr, Lo
RO710 05:30 06:40 Ti, Fr, Lo
RO708 19:50 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO702 09:30 10:40 Ti, On, To, Fr, Lo
AF6609 05:30 06:40 Fr
KL2724 09:30 10:40 Ti, On, To, Fr
KL2703 05:30 06:40 Ti, Fr
0B6102 20:10 19:05 Ti, On, To, Fr, Lo
TK8598 19:50 21:00 On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO608 19:40 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B3088 09:05 13:00 Ma, Ti, On, To, Fr
0B3188 09:05 10:00 So
RO606 13:45 15:00 So, Fr
AWG4003 14:40 00:45 So
RO602 09:10 10:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO7626 15:50 23:40 To
RO1902 01:40 02:40 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W69004 17:25 18:40 So

Malmö
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63210 08:20 11:40 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63202 08:55 01:20 So, Ti, Lo

Zurich
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LX1884 12:20 15:20 So, Ma, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W69001 RIGA 16:10 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OU9321 14:00 12:35 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63176 20:30 00:40 Ma, Ti, To, Fr, Lo
0B108 20:40 00:50 Ma, Ti, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
UX3703 12:15 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO416 12:15 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B104 10:50 15:30 So, Ti, To, Lo
FR2513 20:10 00:45 Ma, On, Lo
W63174 11:25 16:15 Ma, On
Malaga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B126 11:00 15:50 So
W63190 21:55 02:50 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63022 19:40 02:55 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63186 09:30 02:20 So, Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63192 21:00 02:15 So, Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
PC363 16:30 16:50 Ti, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO4542 11:00 13:00 So, On
W69001 10:30 15:30 So, On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W69001 17:00 16:10 To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH1422 21:00 00:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
TP7554 20:50 00:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
SK3728 21:00 00:20 So, Ma, Fr, Lo
TP7552 14:20 17:40 So, Ma, To, Lo
LH1420 14:20 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B188 18:50 22:15 So, Ti
RO306 19:25 22:50 Ti, Fr, Lo
SK3582 14:20 16:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B140 22:20 00:45 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B122 13:20 16:50 Ma, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63100 09:15 11:05 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH1650 09:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO312 19:50 22:50 Fr, Lo
RO316 10:25 13:25 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63102 09:15 17:40 So, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B130 14:30 11:40 So, Ma, Ti

Se även: Bukarest flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 14.05.2021
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Bukarest flygplats - Avgångar


Rumänien
Bukarest
Ankomster
Avgångar