Ankomster - Bukarest flygplats

Rumänien » Bukarest flygplats » Ankommande flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2101 16:50 12:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63082 08:55 12:40 So, Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1124 21:50 19:45 So, Ma, Lo
RO374 19:55 23:35 On, To, Fr

Sofia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
KL2703 05:30 06:40 So, Ti, Fr, Lo
0B6202 16:10 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
RO710 05:30 06:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO708 19:50 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5014 19:50 21:00 So, Ma, Ti, Lo
AF6609 05:30 06:40 So, Ma
TK8598 19:50 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5031 05:30 06:40 So, Ma, On, To
RO704 14:25 15:35 So, Ma, Ti, Lo
KL2739 14:25 15:35 So, Ma, Ti, Fr, Lo
0B6402 08:00 21:25 So
0B6002 05:00 05:05 So, Ma, Ti, On, Lo
FR9618 20:35 21:30 Ma, Fr
KL2724 09:45 10:55 Ti, On, To, Fr
RO702 09:45 10:55 Ti, On, To, Fr
AF6607 09:45 10:55 Ti, On, To, Fr
AZ5015 09:45 10:55 Ti
RO292 09:50 10:55 To
FB1805 09:50 10:55 To
RO298 19:45 20:50 To, Fr
FB1808 19:45 20:50 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63212 21:35 01:15 Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63114 20:50 23:55 Ti, On, Lo
0B154 23:05 02:35 So, Ma, Ti, On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B182 16:50 13:55 Ti, Lo

Basel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63090 13:30 19:20 So, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B168 22:15 02:45 Ti, Fr
Lyon
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63062 08:40 20:00 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3643 11:40 21:05 So, Ti, To, Lo
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63058 15:00 18:40 So
0B150 22:25 01:50 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63052 09:05 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AF1888 09:40 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF6635 16:20 20:10 So, On, Fr, Lo
RO9384 09:40 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO384 16:20 20:10 So, Ma, Fr, Lo
0B106 10:05 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1088 20:55 00:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9386 20:55 00:50 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
RO382 12:00 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5636 16:20 20:10 On, Fr
AF1588 15:25 19:20 Ti, To, Fr
RO9382 15:25 19:20 To
AF6634 12:00 15:50 Fr
BT5640 12:00 15:50 Fr

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
A3960 08:15 09:55 Lo
RO274 19:10 20:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
A3962 18:05 19:40 Ma, Ti, On, To, Fr
0B162 16:20 18:30 Ti, On, Fr, Lo
Chania
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5334 09:05 09:20 Ma, To
0B1956 00:50 02:40 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1912 01:05 03:20 So
A2107 21:00 04:40 To
Rhodos
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
A2113 21:05 20:45 Ti, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AF6617 15:15 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
RO276 15:15 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7669 20:45 22:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1918 07:40 10:20 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3421 16:10 21:35 So, Ma, To
W63020 21:30 02:45 Ma, Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63012 21:25 02:50 So, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63032 21:50 02:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63002 09:00 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63006 21:40 02:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63010 13:40 18:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B1432 20:25 00:35 So, Ma, Fr, Lo
W63004 17:20 22:35 Ma, On, Fr
0B1532 20:25 01:35 Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B2632 20:15 23:25 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1005 08:35 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1007 15:25 23:30 So, On, To, Fr, Lo
FR7627 17:25 12:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1271 16:55 11:50 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63016 22:10 03:10 So, Ma, Ti, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO392 14:50 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA884 19:15 00:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B1332 08:30 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B1432 19:25 00:35 So, Ti
BA886 12:40 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B1532 20:25 01:35 So, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
KL1373 09:25 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO362 11:40 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9364 09:25 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B200 11:10 15:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO364 20:00 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2717 20:00 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5639 20:00 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1379 20:55 00:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9362 20:55 00:35 So, Ma, Ti, On, To, Lo
KL1375 13:35 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2701 11:40 15:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5648 11:40 15:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63072 14:45 18:25 Ma, To, Fr

Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7346 16:05 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B156 23:05 01:40 So, Ma, Ti, To, Lo
0B1256 00:55 06:35 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63170 22:15 01:40 Ma, To
Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63166 16:35 17:45 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63164 15:15 20:55 So
FR3990 15:20 13:15 Ma, To, Fr
W63140 21:15 00:20 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B146 09:45 02:45 So
W63152 15:10 18:20 Ma
Genua
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6636 17:15 20:35 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63132 09:10 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2287 10:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63136 21:00 00:10 So, On, Fr
FR3992 12:55 14:10 Ma
FR3772 17/06/2022 19:30 22:35 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1060 10:10 13:20 Ti, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR8734 15:30 23:10 Ti
Neapel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B144 16:35 20:00 Ma
Olbia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B172 23:45 02:55 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR953 20:45 23:45 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5470 10:50 12:30 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3956 06:00 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3958 18:35 21:30 So, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63146 20:40 23:40 Fr
RO404 14:45 18:00 Ma, On
W63142 14:35 17:35 So, Ma, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63160 07:45 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR8630 21:35 00:30 Ma
Turin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63150 09:35 01:15 On, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1976 08:35 10:55 Lo
Split
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OU318 18:45 21:45 On, Fr

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63260 21:40 00:55 So, On, Lo
FR9256 11:40 15:00 Ma, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AZ4997 05:25 06:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
RO210 05:25 06:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF6602 05:25 06:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
RO204 14:15 15:30 So, To
9U861 10:50 11:40 To, Fr
RO202 09:30 10:45 Fr
RO208 19:45 21:00 On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B184 09:00 03:55 Ma, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63216 21:15 01:15 Ti, On, To, Lo

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS783 09:55 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7368 11:00 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS785 15:40 18:15 Ma, Ti, On, To, Fr
OS781 06:30 09:05 Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LO641 11:20 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO643 22:55 01:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO645 14:40 17:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1982 18:30 01:40 So
Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1058 22:35 05:00 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B158 23:40 05:50 To, Fr, Lo
W63198 20:55 03:10 So, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO650 05:40 06:50 So, Ma, To, Fr, Lo
AZ5033 05:40 06:50 So
RO644 14:15 15:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2711 05:40 06:50 So, Fr
RO648 19:40 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2738 14:15 15:10 So, Ma, Ti
0B3002 05:00 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B3502 11:05 12:00 Ma
0B3102 07:10 08:05 Ma, Ti, On, To, Fr
RO642 09:15 10:10 Ma, Ti, On, To, Fr
TK8596 19:40 20:35 Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5007 19:40 20:35 Ti, To
AF6600 09:15 10:10 On, To
KL2721 09:15 10:10 On, To, Fr
AZ5013 09:15 10:10 To, Fr
Iasi
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AZ5031 05:30 06:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF6609 05:30 06:40 So, Ma, To, Fr, Lo
AZ5014 19:50 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO710 05:30 06:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO708 19:50 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO704 14:25 15:35 So, Ma, Ti, Fr, Lo
KL2703 05:30 06:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8598 19:50 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B6202 16:10 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2739 14:25 15:35 So, Ma, Ti, Fr, Lo
0B6402 08:00 21:25 So
0B6002 05:00 05:05 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
RO702 09:45 10:55 Ti, On, To, Fr
KL2724 09:45 10:55 Ti, On, To, Fr
AZ5015 09:45 10:55 Ti, On, To, Fr
AF6607 09:45 10:55 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
KL2737 14:25 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO610 05:30 06:45 Lo
RO608 19:45 20:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5051 19:45 20:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO604 14:25 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR435 22:45 10:25 So, Ma, Lo
RO602 09:20 10:20 Ti, On, To, Fr
AZ5042 09:20 10:20 Ti, On, To, Fr
KL2725 09:20 10:20 Ti, On, To, Fr
AF6606 09:20 10:20 Ti, On, To, Fr
FR308 22:45 23:45 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63014 18:05 23:35 Ti, Lo
FR5614 05:55 11:25 Ma, On, Fr

Malmö
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63210 23:40 02:55 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B148 16:55 01:30 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63202 22:15 01:55 Ma, Ti, Fr, Lo

Geneve
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63088 20:55 00:35 Ti, Lo
Zurich
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LX1884 12:10 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1888 16:40 20:00 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO9214 12:45 15:20 So, Ma, Fr
RO212 14:20 16:50 On, Fr
LX1884 15:30 20:20 Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1974 23:10 14:00 Ti, On
W63188 10:35 02:10 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63176 10:25 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B108 10:10 14:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63178 21:40 01:50 So, On
RO422 11:30 15:35 So
0B1108 21:30 01:40 Ma, Ti, Lo
Bilbao
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B196 23:15 03:50 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO416 12:15 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2513 15:55 20:30 Ma, Ti, Fr, Lo
0B104 10:50 15:00 Ti, On, To, Fr
W63172 20:25 01:10 Ma, Ti, To, Fr, Lo
UX3703 12:15 17:05 Ma, Ti, To, Fr
Malaga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B126 11:00 14:50 So, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63024 22:00 02:05 Ma, Fr
0B1992 17:45 21:45 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63196 22:00 02:50 Ma, Ti, To
0B136 00:35 05:55 Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63022 19:30 02:55 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B114 18:20 14:45 So, Ma, Ti, To, Fr
0B1114 00:55 05:15 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63192 09:35 13:55 On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
PC1541 23:55 01:50 To, Lo
A24107 14:50 16:15 Fr
TK3056 23:45 02:00 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
PC1001 09:45 17:15 Ti
PC361 12:10 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TK1043 07:00 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO262 10:40 11:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1039 13:15 14:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1045 19:25 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9160 19:25 20:40 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO238 18:20 21:05 So, On, To, Fr
RO232 09:05 12:00 Ma, On, To

Pafos
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3335 15:10 17:30 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63092 08:20 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63094 20:30 00:05 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B1022 18:20 21:35 Ma, To, Fr
EW9792 10:10 13:45 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH1418 09:45 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1422 20:30 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO302 11:15 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1420 14:40 18:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5632 11:15 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO306 19:25 22:50 Ma
BT5633 19:25 22:50 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63096 21:40 00:10 To, Fr
0B140 23:50 02:15 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH1652 15:45 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1654 21:50 00:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1650 09:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO312 19:50 22:50 Ma
W63002 12:45 14:15 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63102 15:30 18:40 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B130 14:30 17:30 So, Ti, To, Fr
EW2490 6:00 13:40 Ti

Se även: Bukarest flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 12.08.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.


Rumänien
Bukarest
Ankomster
Avgångar