Avgångar - Bukarest flygplats

Rumänien » Bukarest flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2102 21:00 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63081 06:25 08:15 So, Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1123 13:15 15:10 Ma, Fr, Lo
RO373 17:05 18:55 To, Fr

Sofia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ5004 18:15 19:25 So, Ma, Fr, Lo
TK8599 21:50 23:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
RO707 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO709 21:50 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2722 21:50 23:00 So, On, To, Fr
KL2702 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO703 12:50 14:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AF6613 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B6001 03:35 06:30 So, On, To, Fr, Lo
0B6201 22:00 17:25 So, To, Lo
KL2723 08:10 09:20 Ti, On, To, Fr
RO701 08:10 09:20 Ti, On, To, Fr
AZ5018 21:50 23:00 Ma, Ti, Fr, Lo
RO291 08:05 09:20 To
FB1806 08:05 09:20 To
RO297 18:00 19:15 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B153 20:45 22:20 So
W63113 05:55 07:35 So, Ti, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B181 13:10 23:05 Lo

Basel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63089 06:55 15:20 So, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B167 19:15 21:45 Ti, Fr
Lyon
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B109 16:20 18:10 So, On
W63061 06:10 08:05 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3642 09:25 23:30 So, Ma, On, Fr
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B149 20:35 21:50 Ma, Fr
W63057 12:45 14:40 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63051 06:25 08:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RO383 13:10 15:30 So, Ma, Lo
BT5644 13:10 15:30 So
AF1889 14:25 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO381 08:40 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9383 14:25 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9385 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF6636 08:40 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF6637 13:10 15:30 So, Ma, Lo
0B105 07:10 09:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1089 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5635 08:40 11:00 Ma, Ti, To
RO9381 20:10 22:20 Fr
AF1589 20:10 22:20 On, To, Fr, Lo

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RO273 16:40 18:20 So, Ma, To, Fr, Lo
A3963 20:25 22:00 Ma, Ti, On, To, Fr
A3961 10:40 12:15 Lo
0B161 14:10 16:15 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5333 11:20 12:15 Ma, Fr
0B1955 22:25 00:15 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1911 22:30 00:15 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AF6615 13:00 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO275 13:00 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7668 23:10 00:25 So, Ma, Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1917 05:10 07:55 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3422 22:00 23:20 Ma, Ti, To
W63019 19:15 20:55 Ma, Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63011 19:10 20:50 So, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63031 19:40 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63005 19:30 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63001 06:30 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63009 11:30 13:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
0B1431 17:00 19:35 So, Ma, Fr
W63003 15:10 16:40 Ti
0B1531 18:10 19:35 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7626 22:50 00:05 So, Ma, To
FR1008 20:50 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1006 21:55 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3847 19:40 13:10 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1272 22:50 00:20 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63015 19:55 20:55 So, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1531 18:10 19:35 So, Fr, Lo
BA885 08:30 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B1331 06:00 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO391 12:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA887 19:00 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B1431 18:10 18:05 Ma, Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1374 13:55 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO363 16:50 18:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2716 16:50 18:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO361 08:35 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2700 08:35 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1372 07:00 08:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5634 08:35 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1376 18:10 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B199 09:00 20:00 Ti, On, To, Fr, Lo
RO9363 13:50 15:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9367 07:00 08:55 Ma
0B1991 15:15 13:00 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63071 12:15 14:10 Ma, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7347 14:40 23:40 Ma, Ti, On
FR7340 22:20 00:50 So, Fr, Lo
0B155 17:10 18:20 So, Ma, To, Lo
0B1255 22:05 00:05 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63169 20:05 21:40 Ma, To
Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63165 14:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3991 18:40 14:45 Ma, To, Fr, Lo
W63163 13:30 17:10 So
W63139 13:00 20:40 To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B145 07:30 08:40 So, On
Genua
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6635 14:05 15:45 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3993 11:15 10:40 Ma
W63135 19:05 02/07/2022 20:25 So, Fr, Lo
FR2288 13:35 11/07/2022 00:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63131 07:10 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3773 23:00 00:15 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1059 08:05 09:20 Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8735 23:40 01:00 So, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B143 14:40 16:05 Ma
Olbia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B171 21:40 23:00 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5471 12:55 13:45 Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3959 21:55 22:55 Ma, To, Fr
FR3957 09:20 16:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63141 12:50 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr
RO403 12:50 14:00 So, Ti
W63145 19:10 20:15 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63159 06:00 07:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Turin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63149 07:20 09:00 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8631 20:05 23:10 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1975 07:30 07:50 So, On
Zadar
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4781 22:25 23:05 So, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG8904 20:40 22:55 So, Fr

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63259 19:40 21:05 So, On
FR9257 15:25 16:45 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W6801 12:40 08:25 To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RO203 12:35 13:45 So, To
RO209 21:55 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF6624 21:55 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4998 21:55 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
9U862 18:00 18:50 Fr, Lo
RO201 07:50 09:00 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B183 13:00 08:15 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63215 18:30 20:40 Ti, To, Lo

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7369 14:05 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS788 06:40 07:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS784 13:15 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS786 19:00 19:40 Ma, Ti, On, To, Fr
OS782 09:50 10:30 Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W6401 13:45 13:00 To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LO642 14:35 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO644 05:25 06:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
LO646 18:10 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1057 19:10 21:45 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63197 17:35 20:15 So, On
0B157 20:15 22:45 To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RO647 18:05 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO643 12:40 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO649 21:55 22:50 So, Ma, To, Fr, Lo
KL2720 21:55 22:50 So, Fr
AF6619 18:05 19:00 So, Ti, On, Fr, Lo
0B3001 03:35 02:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
0B3401 03:35 02:35 So, Ma, Ti, Lo
RO641 07:40 08:35 Ti, On, To, Fr
AZ5006 18:05 19:00 Ma, On
0B3101 19:05 17:15 Ti, On, To, Fr
KL2704 07:40 08:35 Ti, On, To, Fr
KL2712 18:05 19:00 On, To, Fr, Lo
AZ5001 07:40 08:35 On, To
TK8595 21:55 22:50 Fr
AZ5022 21:55 22:50 Fr
Iasi
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL2722 21:50 23:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
RO709 21:50 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5004 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8599 21:50 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5018 21:50 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO707 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF6613 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B6201 22:00 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO703 12:50 14:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo
KL2702 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B6001 03:35 06:30 So, On, To, Fr, Lo
AZ5028 08:10 09:20 Ti, On, To, Fr
KL2723 08:10 09:20 Ti, On, To, Fr
RO701 08:10 09:20 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RO603 12:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO607 18:05 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2706 18:05 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF6620 18:05 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5008 18:05 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR436 21:20 08:55 So, Ma, Lo
RO601 07:40 08:40 Ti, On, To, Fr
KL2726 07:40 08:40 Ti, On, To, Fr
AZ5037 07:40 08:40 Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5615 11:55 13:35 Ti, To, Lo
W63013 15:40 17:30 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63201 06:05 07:55 So, Ma, Ti, On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63087 18:40 Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX1885 16:10 17:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1889 20:40 22:00 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RO211 13:15 13:50 Ti, To, Lo
RO9215 04:50 05:20 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1973 19:40 22:25 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1107 18:45 20:55 Ma, Lo
W63175 07:25 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B107 07:10 09:20 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B195 19:45 22:30 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2514 21:40 00:40 So, Ti, On, Fr, Lo
RO415 08:10 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63171 16:30 19:40 Ma, To, Fr, Lo
0B2903 07:00 10:00 So, To
UX3702 08:10 11:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B103 07:00 09:30 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B125 07:00 23:25 So, Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1991 15:15 17:30 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63195 18:00 21:20 Ma
0B135 20:15 23:45 Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B113 07:05 09:35 Ma, On, To, Fr
W63185 06:30 09:10 So, On, Fr
0B1113 21:40 00:10 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63191 06:15 08:55 Ti, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1542 02:40 04:30 So, Fr
A24106 07:35 07:55 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1002 18:00 17:40 On
PC362 19:05 14:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK1046 22:00 23:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO261 08:35 09:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1044 09:35 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1040 16:00 17:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO263 16:25 17:40 Ma, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63113 05:55 07:00 So
RO237 17:00 17:50 To, Fr
RO231 07:55 08:45 Ti, To

Pafos
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3334 20:35 22:35 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63091 06:10 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1021 15:40 17:00 Ma, On, To, Fr
EW9793 14:25 16:10 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RO305 17:00 18:40 Ma
LH1423 06:25 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO301 08:35 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5631 08:35 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
LH1421 18:40 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1419 13:45 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5654 17:00 18:40 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63095 18:30 21:05 To
0B139 20:20 23:00 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63099 13:45 15:05 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1653 19:25 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO311 17:55 19:05 Ma
LH1655 06:10 07:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1651 12:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW2491 09:50 11:15 Ma, On
0B129 12:20 13:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Se även: Bukarest flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 12.08.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.


Rumänien
Bukarest
Ankomster
Avgångar