Ankomster - Iasi flygplats

Rumänien » Iasi flygplats » Ankommande flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63662 21:30 01:15 Ma, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63664 08:40 13:20 So, Ma, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B6806 21:10 01:10 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
0B6912 05:20 07:30 Lo
W29578 05:20 07:30 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W29576 20:45 22:45 So
0B6818 20:45 22:45 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63698 21:50 03:10 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63648 08:15 13:25 Lo
W63652 21:50 02:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B6832 10:25 14:20 So, Ma, On, Lo
W63654 08:25 13:55 Ma, Fr
0B6932 20:25 01:30 On, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63660 14:20 15:05 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63672 23:05 02:25 Ma, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63676 20:50 00:15 So, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63670 16:35 18:00 Ma
Turin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63678 16:05 19:30 Fr
Verona
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63788 09:15 18:00 Ti

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS645 12:50 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS649 22:50 01:20 Ma, On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
RO707 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B6201 22:00 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8599 21:50 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2702 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO703 12:50 14:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo
RO709 21:50 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5018 21:50 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2722 21:50 23:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ5004 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF6613 18:15 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
0B6001 03:35 06:30 So, On, To, Fr, Lo
KL2723 08:10 09:20 Ti, On, To, Fr
RO701 08:10 09:20 Ti, On, To, Fr
AZ5028 08:10 09:20 Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63686 15:50 20:15 So, To, Fr
0B6808 21:15 01:30 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63692 22:30 03:35 So, On

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W66924 23:25 12:05 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63694 23:20 01:55 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63656 09:45 18:55 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W66910 13:30 18:10 Lo

Se även: Iasi flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 12.08.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Iasi flygplats - Avgångar


Rumänien
Iasi
Ankomster
Avgångar