Avgångar - Izmir flygplats

Turkiet » Izmir flygplats » Avgående flyg
Baku
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1790 22:05 02:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
J28042 10:30 14:30 So
TK8448 10:30 14:30 So, Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ932 15:40 16:40 Ma, Fr
SN4250 15:40 16:40 Ma, Fr
X33322 20:25 23:10 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ926 15:20 22:25 So, Lo
XQ924 20:25 22:55 To, Fr

Basel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ912 12:10 14:20 So, Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ916 15:40 13:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
HV3269 15:15 22:50 So
TO3269 20:00 22:50 So
HV3263 15:00 17:35 So

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
A3997 19:05 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK9197 19:05 19:00 So, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ830 20:05 22:20 Ti, Lo
LS1208 22:10 00:20 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LS610 23:55 23:20 Ti, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ882 20:35 21:50 Lo
X3297 23:20 01:15 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ884 21:20 23:25 Lo
U22562 20:40 23:00 Ma, Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1531 10:20 12:20 So, Ma, Ti, To, Fr
PC1527 10:40 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ834 19:30 20:00 So
LS790 23:15 00:55 On, To, Lo
X3269 00:50 03:05 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
X3124 21:35 00:04 So
X33124 21:35 00:40 So
XQ944 16:05 18:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
X33135 20:40 01:45 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EI799 21:30 23:20 So, On, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1571 14:05 15:25 To
XQ896 01:10 16:25 So, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ952 19:45 22:50 Fr

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ980 13:00 21:30 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
3Z7201 03:55 05:40 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1629 19:55 00:15 So, Ma, On, Fr, Lo
PC1521 22:05 02:25 So, Ti, On, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LS708 13:20 16:00 So
XQ832 15:30 18:10 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LS108 23:15 21:50 Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ934 01:50 04:40 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ878 11:50 14:08 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ960 07:30 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX4265 07:30 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK9606 16:10 17:00 So
TK7726 14:20 15:00 Ma, Fr
XQ910 07:10 08:30 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC3164 06:45 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7019 05:40 06:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7011 20:05 21:20 Ma, Ti, On, To, Lo
PC3160 06:15 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7005 10:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7007 12:10 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC3166 15:40 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7015 19:50 21:00 So, Ti, On, To, Fr
TK7017 22:00 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC3168 20:35 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7001 15:15 16:30 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ9090 07:20 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ9290 10:45 01:00 Ma, Fr
XQ7293 22:00 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ9190 16:40 11:45 So, Ma, To, Fr, Lo
FH8021 23:55 21:07 So
XC3508 22:20 23:40 So
PC4045 20:55 14:35 On
PC4321 20:45 20:10 On
XQ9006 06:45 08:10 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ9238 20:45 22:10 So, Fr
PC3190 11:00 15:35 Ma, Ti, Fr
XQ9038 06:15 07:45 Ma, To, Fr, Lo
PC4235 22:15 23:40 To
PC4672 22:05 23:30 Fr
Konya
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ9602 20:50 22:00 So, Ma, Ti, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ9270 20:40 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC3240 10:15 12:25 On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC2189 13:05 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7513 04:05 05:10 So, Ti, To, Fr
PC2209 23:15 00:15 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
PC2213 05:45 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2181 08:10 08:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2183 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ6080 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XY5183 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2185 10:10 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XY5185 10:10 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7509 10:25 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7497 13:55 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2197 18:30 17:30 So, Lo
TK7495 19:10 20:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2205 20:15 20:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7511 20:50 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2219 21:05 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7491 22:25 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2207 05:45 06:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7503 07:55 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2187 11:10 11:40 So, Ma, Ti
AZ6081 11:10 11:40 So, Ma, Ti
PC2191 16:55 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2195 14:45 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC2199 21:50 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7493 23:00 00:10 So, Ma, Ti, Fr
PC4045 20:55 22:00 On
PC4321 20:45 22:00 On
PC4915 04:25 05:45 Lo
PC4881 22:45 00:10 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK5065 19:40 02:10 So
TK2341 22:55 00:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8058 22:55 00:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3477 22:55 00:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2355 03:45 05:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4610 03:45 05:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP8857 03:45 05:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK6379 12:55 05:58 So
TK2347 06:25 07:40 So, Ma
RO9168 06:25 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC3300 08:00 08:15 So, To, Fr, Lo
TK2345 08:00 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2311 08:55 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8034 08:55 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3424 08:55 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ6215 08:55 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP8805 08:55 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2313 10:40 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8036 10:40 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OZ6936 10:40 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RJ3732 10:40 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3407 10:40 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ6263 10:40 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP8856 10:40 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2319 11:55 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8040 11:55 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2321 12:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9432 12:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8042 12:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OZ6938 12:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3400 12:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2325 14:55 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9430 14:55 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8044 14:55 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9166 14:55 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3465 14:55 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2331 15:55 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8050 15:55 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK12 20:00 17:20 So
TK2327 16:55 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RJ3740 16:55 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2329 18:05 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8048 18:05 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3459 18:05 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC3306 18:20 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2333 18:55 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2335 19:55 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8054 19:55 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9158 19:55 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3467 19:55 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2337 21:40 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8056 21:40 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MH4283 21:40 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2317 11:00 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9428 11:00 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU8029 11:00 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC3304 11:50 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2323 13:55 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2349 04:30 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK2343 23:00 00:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK6943 02:00 03:05 Fr
TK5217 21:45 22:54 Ti
TK6963 02:00 03:05 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ856 06:30 07:50 So, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ936 07:30 18:50 Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ968 06:30 08:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
PC5305 15:00 08:30 Ma, Ti
XQ988 04:45 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ958 11:40 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH9577 11:30 20:50 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH9417 11:35 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ910 07:15 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH9423 07:15 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ990 16:50 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH9425 16:50 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ970 11:35 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ914 11:25 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ852 14:55 06:45 Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ974 21:00 04:10 So, Ma, Ti, Lo
XQ994 02:30 04:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
XQ872 00:20 01:50 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ982 21:05 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC5309 22:55 01:15 Ti, On
XQ902 02:20 04:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ996 08:15 09:10 So, Ma, Fr, Lo
XQ976 11:30 12:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ986 04:15 06:05 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ938 21:45 13:35 So, Fr, Lo
XQ838 02:30 04:25 Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XQ972 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ962 04:10 6:15 So, On, Fr, Lo
PC5335 07:20 9:10 So, Lo
XQ992 19:25 20:30 So, Lo

Se även: Izmir flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 24.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Se även: Izmir flygplats - Ankomster


Turkiet
Adnan Menderes
Ankomster
Avgångar