Avgångar - Köpenhamn-Kastrup flygplats

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN2258 11:55 13:25 So, Ma, Ti, Fr, Lo
SK1593 15:25 16:55 To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK1207 09:05 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DX158 11:05 11:55 Ma, Ti, Fr
DX162 11:35 14:55 So, Ma
DX170 18:35 19:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK1217 17:15 17:45 Ma, Ti, On, To, Fr
DX166 15:45 16:20 Ma, Ti, On, To, Fr
SK1215 16:55 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK1221 20:55 21:40 Ma, Ti, On, To, Fr
DX168 17:40 17:15 Ma, Ti, On, To, Fr
SK1203 14:30 18:40 So
DX172 20:05 20:30 So, To, Lo
DX154 08:15 09:05 Ti, On, To, Fr
DX152 07:05 07:55 Ti, On, To, Fr
DY3092 18:35 17:25 Ma, To, Fr
SK1205 07:00 07:45 Ti
DX156 09:40 10:30 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OS7579 20:55 21:35 Ma
SK1269 20:55 21:35 Ma
LX4738 20:55 21:35 Ma
OS7601 20:55 21:35 Ma
TK8262 20:55 21:35 Ma
LH6018 20:55 21:35 Ma
SK1259 17:10 17:50 Ti, On, To, Fr, Lo
LH6028 17:10 17:50 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DX50 18:15 18:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DX46 16:00 16:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DX38 12:15 12:55 Ma, Ti
DX36 09:20 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DX48 17:40 18:20 So, Ti, On, To
DX52 19:15 19:55 Ma, To
DX42 13:40 14:20 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DX32 07:30 08:10 Ti, On, To, Fr, Lo
DX44 14:50 15:30 To
DX54 20:00 20:40 To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FI7360 19:05 22:25 So, Ti, To, Lo
AY960 19:05 22:25 So, Ti, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VS6495 07:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VN3169 06:25 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3031 06:25 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35253 07:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY5913 07:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7074 07:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ3533 07:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1351 07:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8423 07:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1732 07:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1151 12:05 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ3629 12:05 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8694 12:05 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6494 12:05 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3987 12:05 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK567 11:55 12:30 Fr
U23828 20:35 22:35 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AA8662 15:15 18:30 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK9222 18:45 22:00 Ti

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK2777 15:45 19:00 So
A3751 11:25 15:00 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SQ2627 16:40 19:30 Fr
SK501 07:45 07:10 Ti
SQ2629 07:45 07:10 Ti
EY5763 07:45 07:10 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KQ1134 18:25 19:50 So, Lo
MF9316 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1128 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6623 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2915 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9435 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9473 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MH5668 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1124 06:50 07:25 On, To, Lo
AZ2911 06:50 07:25 On, To, Lo
CZ7604 06:50 08:15 On
DL9270 06:50 07:25 On, To, Lo
EY7301 06:50 07:25 On, To, Lo
G35686 06:50 07:25 On, To, Lo
GA9759 06:50 07:25 On, To, Lo
KQ1124 06:50 07:25 On, To, Lo
MF9660 06:50 07:25 On, To, Lo
PS9427 06:50 07:25 On, To, Lo
UX3756 06:50 07:25 On, To, Lo
VS5841 06:50 07:25 On, To, Lo
VS5843 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1128 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1134 18:25 19:50 So, Lo
AM6517 18:25 19:50 So, Lo
MF9964 18:25 19:50 So, Lo
VS5846 18:25 19:50 So, Lo
EY5832 11:50 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1132 17:30 18:50 So, Ma, Fr, Lo
AM6216 17:30 18:50 So, Ma, Fr, Lo
AZ2919 17:30 18:50 So, Ma, Fr, Lo
EY7368 17:30 18:50 So, Ma, Fr, Lo
GA9011 17:30 18:50 So, Ma, Lo
KE6416 17:30 18:50 So, Ma, Fr, Lo
KQ1132 17:30 18:50 So, Ma, Fr, Lo
MF9812 17:30 18:50 So, Ma, Fr, Lo
MH5640 17:30 18:50 So, Ma, Fr, Lo
MU1798 17:30 18:50 So, Ma, Fr, Lo
VS5845 17:30 18:50 So, Ma, Fr, Lo
CZ7749 12:05 13:35 Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FI205 14:10 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2989 22:25 01/05/2021 00:25 So, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR8007 09:30 03:00 Ma
QR8807 09:30 03:00 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OU481 11:20 13:40 Ma
SK9329 11:20 13:40 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK2746 14:05 15:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK1742 08:00 15:15 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W67714 10:00 12:45 So, Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK2872 17:00 18:20 To, Fr
SK2862 08:05 09:25 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK1462 08:10 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK1458 11:50 12:50 So, Ma
SK1460 15:40 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY949 18:45 20:30 Ma, To
SK1474 23:00 00:10 So, Ma, Ti, Fr, Lo
DY941 19:15 18:45 Lo
SK462 18:05 19:15 Ti, On, To, Fr
DY3223 11:00 18:45 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK1872 14:15 15:15 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4616 20:00 18:50 On

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OS306 20:05 21:50 Ma, Ti, On, To, Lo
OS302 09:50 11:35 To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LO464 10:30 12:00 So, Ti, On, Fr
LO462 19:45 21:10 Ma, To, Lo
SK2751 18:35 19:55 Ma, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63114 21:50 01:15 So, On
0B154 18:45 22:20 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK448 23:00 23:45 So
SK446 20:55 21:40 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK1416 08:00 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK1420 11:50 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK1430 19:00 20:15 Ma, Ti, On, To, Fr
SK1424 15:20 16:30 So
SK1428 23:00 00:15 Ma, Ti, To, Fr, Lo
SK408 16:00 17:15 Ti, On, To
SK1408 17:05 18:20 Fr, Lo
SK601 07:55 09:40 To LX4701 07:55 09:40 To LX1267 09:30 15:10 Fr, Lo SK3503 09:30 15:10 Fr, Lo UA9785 09:30 15:10 Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK2813 09:30 11:15 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY1873 20:15 23:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5552 14:15 20:30 To
SK1585 07:55 10:55 Ma, To, Fr
IB5463 11:05 14:05 Lo
IB5465 20:15 23:15 So, Ma, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5465 20:15 08:20 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4048 18:55 22:40 Ma, Ti, Lo
SK583 15:30 19:20 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK585 14:45 11:10 So, Ma, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1072 12:45 16:55 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66224 21:20 22:20 So, Ma, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK1629 08:05 09:30 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH6225 18:15 19:45 Ma
LA8681 14:55 16:25 So, Ma, Lo
SK1635 18:15 19:45 Ma
EY4170 06:40 08:10 So
LH833 06:40 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31425 06:50 08:10 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AC9384 06:40 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6182 06:40 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3617 06:40 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2009 06:40 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9265 06:40 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3641 14:55 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1555 14:55 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI8571 14:55 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH829 14:55 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5657 18:15 19:45 Ma
A31419 14:55 16:25 So, Ma, Ti, Fr, Lo
LH827 11:20 12:50 To, Fr, Lo
AC9501 11:20 12:50 Fr, Lo
SK3643 11:20 12:50 To, Fr, Lo
UA9467 11:20 12:50 To, Fr, Lo
SK639 07:05 08:45 On
AC9950 07:05 08:45 On
EY7464 07:05 08:45 On
LH6219 07:05 08:45 On
OU5651 07:05 08:45 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK649 14:35 16:05 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH2443 19:30 21:05 So, On, To, Fr, Lo
LH2441 12:50 14:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK2657 16:05 17:40 To, Fr

Se även: Köpenhamn-Kastrup flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 14.05.2021
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Köpenhamn-Kastrup flygplats - Ankomster


Danmark
Köpenhamn Kastrup
Ankomster
Avgångar