Ankomster - Pafos flygplats

Cypern » Pafos flygplats » Ankommande flyg
Sofia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3338 08:20 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9641 15:40 20:30 Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1772 05:45 11:00 Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6756 15:50 20:20 So

Chania
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5085 21:25 17:30 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5111 21:15 23:05 So, Lo
FR5083 12:45 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS1271 15:30 14:45 So, Ma, Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U22901 07:05 18:05 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U28655 15:20 21:55 So, Ma, On, To, Fr, Lo
BA2780 06:20 13:45 So, On, Fr
U28651 12:55 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA2674 13:35 19:35 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U22591 13:35 13:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3131 10:05 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LS1525 12:00 17:00 Ti, On, To, Fr, Lo
FR3133 13:50 19:05 On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U22269 14:20 21:15 To, Lo
FR4927 06:20 13:00 So, Ma, Ti, On, Lo
BY2730 18:15 15:25 Ma
U22279 13:50 20:35 Ma, Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
HV5517 15:00 17:40 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9935 10:00 15:00 So, Fr, Lo

Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3332 16:25 20:45 Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR333 19:00 21:10 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3649 09:10 22:15 Ma, Ti, Fr
FR333 07:00 21:10 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4589 18:20 22:10 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR8646 19:35 23:40 So

Zagreb
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5866 15:30 19:20 Ma, Ti, On, To, Fr

Riga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3337 15:05 19:10 Ma, Ti, Lo

Kaunas
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9114 06:00 09:35 Ma, Ti, On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR333 10:00 21:10 To

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6776 12:45 16:10 Ti

Graz
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
QS4439 10:00 13:50 Lo
Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7161 12:25 13:15 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9265 06:00 10:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Gdansk
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3553 05:45 10:25 So, On, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6393 08:45 12:50 Ma, Ti, Fr
Krakow
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5087 06:45 20:10 So, On, To, Fr, Lo
Poznan
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR333 20:40 21:10 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4177 18:45 23:05 So, Ma, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3334 12:30 23:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS157 07:45 14:45 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3328 PAPHOS 10:20 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3330 17:45 23:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
QS3595 09:00 13:30 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4450 06:30 20:10 So, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9219 06:00 10:25 So, On, Fr, Lo

Se även: Pafos flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 08.12.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Se även: Pafos flygplats - Avgångar


Cypern
Pafos
Ankomster
Avgångar