Ankomster - Lissabon- Portela flygplats

Portugal » Lissabon- Portela flygplats » Ankommande flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3610 10:05 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1300 06:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4918 10:15 16:30 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP641 06:00 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48481 06:00 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN6401 06:00 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN3815 09:15 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7209 09:15 11:10 So, Ma, Ti
TP6775 09:15 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP647 11:45 13:35 So, Ma, On, Fr, Lo
AC2678 11:45 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6771 11:45 13:35 So, Ma, On, Fr, Lo
ET1733 11:45 13:35 So, Ma, On, Fr, Lo
LO4727 11:45 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48487 11:45 13:35 So, Ma, On, Fr, Lo
SN6403 11:45 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP643 15:55 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6765 15:55 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1731 15:55 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9534 15:55 17:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
S48483 15:55 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN6413 15:55 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN3819 17:05 19:00 So, Ma, On, To
EY7197 17:05 19:00 So, Ma
TP6767 17:05 19:00 So, Ma, On, To
TP649 20:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6779 20:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4729 20:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9531 20:50 22:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
S48489 20:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN6405 20:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP645 06:00 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48485 06:00 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5361 11:50 13:40 Ti, On, To, Fr, Lo
BT5316 20:50 22:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5714 20:50 22:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5710 11:50 13:40 Ti, On, To, Fr, Lo

Sofia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP477 07:00 19:50 So
TP431 07:00 21:15 So, Ti, On, Fr, Lo
W64373 18:50 16:30 Ma, To, Fr
TP449 10:10 22:35 Fr
TP491 10:50 13:30 Lo
TP437 11:45 12:00 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP759 17:40 20:35 Ma, Ti, To, Lo
TP757 06:00 15:45 So, Ma, To, Fr, Lo
TP753 12:40 08:50 So, Ma, To, Fr, Lo
TP755 18:20 21:15 So
D83616 15:35 18:15 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AY1739 11:30 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6901 11:50 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP8356 11:30 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Basel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U27646 11:15 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U21271 07:05 08:00 Ti, Fr, Lo
U27678 21:00 12:55 So, On, To, Lo
U29070 07:00 07:21 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
IB5203 17:30 13:15 So, Ma, Fr
FR2181 15:45 16:40 Ma, Ti, To, Lo
U27626 16:20 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27608 22:10 23:10 Ti, Lo
U27606 16:30 16:05 Ma, Ti, On, Fr
U27628 22:15 23:10 Ma, Ti, On, To, Lo
Lyon
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP477 18:25 19:50 So, Ma, Ti
TP473 18:05 07:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
TP471 12:35 14:05 So, Ma, Lo
TP475 05:30 06:50 So, Ma, Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2078 14:55 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP401 18:20 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP409 06:10 07:35 So, Ma, To, Fr, Lo
TP403 12:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP2716 11:20 13:50 So
TP405 06:00 07:20 So, Ma, To, Lo
Nantes
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
HV7820 06:40 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27610 21:10 22:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27620 22:10 23:15 So, Lo
U27638 17:10 22:00 Ma, On, To
TO7820 18:20 18:05 Ma, Ti, On, To, Fr
U27614 22:00 23:05 Fr
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP481 06:10 07:45 So, Ma, To, Fr, Lo
S48323 06:10 07:45 So, Ma, To, Fr, Lo
TP483 12:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31782 12:40 14:00 So, Ma, Lo
LO4733 12:40 21:50 So, Ti
S48324 12:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27612 21:10 22:45 On, Fr
TP485 06:00 07:35 So, Ma
S48357 06:00 07:35 So, Ma
U27618 11:15 18:20 So, Ma, To, Fr, Lo
U26732 10:15 11:35 Ma
A31733 11:55 13:30 Ma
TP487 18:10 19:45 Ti
A31748 18:10 19:45 Ti
S48327 18:10 19:45 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EY5934 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AF1224 07:15 08:50 Ti, On, To
DL8444 07:15 08:50 Ti, On, To
S47307 07:15 08:50 Ti, On, To
AF1024 09:35 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1624 13:15 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8750 13:15 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY5952 13:15 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35124 13:15 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3926 13:15 14:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
U27602 11:25 22:15 Ti, On, To
AF1194 16:20 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8393 16:20 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY5936 16:20 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35126 16:20 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3818 16:20 17:55 So, Ma, To, Fr, Lo
S47305 16:20 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WS5045 16:20 17:55 Ti, On, Lo
U24593 17:15 14:15 So, Lo
AF1124 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY5900 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35125 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6397 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3820 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S47303 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WS5047 20:45 22:25 So, Ti, On, To, Lo
U24591 06:40 08:40 So, To, Fr, Lo
DL8440 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27604 21:20 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35123 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
KE6399 09:45 11:20 So, Ma, Ti, To, Fr
KQ3816 09:45 11:20 Ti, On, To, Fr
S47301 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
SQ1876 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
UU8024 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
3V4437 20:10 23:15 Ma
U29045 16:00 08:21 Fr
SQ1890 13:15 15:10 Ti, On, To, Fr, Lo
S47309 13:15 15:10 Ti, On, To, Fr, Lo
AG4437 05:14 06:51 On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP447 06:00 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7201 06:00 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48933 06:00 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY1983 06:30 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5952 06:30 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP443 07:40 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7506 07:40 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48913 07:40 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7644 10:20 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP437 10:20 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7334 10:20 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48265 10:20 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP433 11:55 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7200 11:55 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48931 11:55 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP439 14:40 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7344 14:40 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48923 14:40 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7658 15:20 12:00 So, On, To
TO7658 15:20 12:00 So
TP441 16:40 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7350 16:40 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48927 16:40 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7646 16:45 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7646 16:45 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
VY1981 16:50 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5950 16:50 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP431 20:00 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7520 20:00 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48266 20:00 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP449 21:05 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7521 21:05 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48935 21:05 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7662 21:25 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5130 06:30 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7644 10:20 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5128 16:50 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7160 19:35 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7662 21:25 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV71 07:00 07:47 On
TP429 11:00 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7648 16:25 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7648 16:25 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP435 17:40 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7198 17:40 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7640 07:35 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U26744 22:30 23:25 Ma, Ti, Lo
TP495 07:00 07:55 So, Ma, To, Fr, Lo
TP491 12:35 13:30 So, Ma, Lo
FR1799 20:25 21:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP493 18:45 19:40 So, Ma, Ti, On, To, Lo
EK4893 18:45 19:40 So, Ma, Ti, On, To, Lo
S48949 12:35 12:30 So, Ma, Lo
S48953 06:00 06:55 So, Ma, To, Lo
S48951 18:20 19:15 Ti, Lo
U27624 10:25 18:15 Ma
TP9743 20:00 21:00 Lo

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
A3720 08:30 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7409 08:30 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
V75134 13:50 09:55 On, To
A3722 21:20 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Lo
TP7399 21:20 23:45 So, Ma, Ti, To, Lo
V75136 21:20 23:45 So, Ma, Ti, To, Lo
FR90 22:30 12:35 So
U27688 20:35 23:10 Ma, On, Fr
U27684 20:35 23:10 Ti, Fr, Lo
FB1551 20:35 23:00 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3703 17:35 21:45 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U22867 13:15 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27394 20:45 23:20 Lo
Leeds
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2482 06:00 13:40 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U28513 10:05 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1339 10:35 13:20 So, On, To, Fr, Lo
BT5294 10:35 13:20 So, On, To, Fr, Lo
S48607 10:35 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1337 16:25 19:15 Ti, On, To, Fr, Lo
S48613 16:25 19:15 Ti, On, To, Fr, Lo
U28517 17:15 20:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U28515 18:30 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1335 21:05 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BT5368 10:40 13:20 Ma, Ti, On, To, Fr
IB5578 19:40 21:30 Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U22459 07:35 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U22461 12:25 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U22463 18:20 20:55 So, Fr, Lo
W64493 18:25 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W94493 18:35 21:15 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1882 14:35 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FR1884 18:00 15:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1080 09:05 11:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
FR1886 17:40 20:35 Ma, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
S48373 17:10 19:50 So, Ma, Ti
TP1313 17:10 19:50 So, Ma, Ti
TP1311 05:40 08:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
S48283 05:40 08:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
FR2252 14:25 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RK2252 14:25 09:15 So, Lo
FR3952 17:45 21:05 Lo
U22209 10:00 19:35 Ma, On, To, Fr
TP1317 10:55 13:45 Ma, Lo
S48291 10:55 13:45 Ma, Lo
TP1315 17:55 20:45 Ma, Ti, Fr
S48286 17:55 20:45 Ma, Ti, Fr
U29042 12:00 12:18 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
QR5914 09:15 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA7097 09:15 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1363 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2686 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7232 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48050 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6864 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA500 07:30 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CX7201 07:30 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5902 07:30 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1351 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2712 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7292 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1740 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48609 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2787 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6866 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA506 08:10 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1367 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2715 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7314 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI7909 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1742 11:20 14:05 So, To, Fr, Lo
LO4717 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48625 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2771 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6878 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA518 13:00 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6403 11:55 15:45 Lo
JL7109 13:00 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
TP1359 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2668 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7304 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI7911 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1739 13:45 16:25 So, On, To, Fr, Lo
S48603 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6872 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA502 15:10 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6898 15:10 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL7793 15:10 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5903 15:10 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6409 07:40 15:45 To
TP1357 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2667 18:45 21:25 Ti, On, Lo
AD7298 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI7913 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AV2484 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1727 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4721 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Lo
MS9533 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6731 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48047 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2775 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6881 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1369 19:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7481 19:50 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2500 19:50 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7057 19:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4723 19:50 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9539 19:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48619 19:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2770 19:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA504 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6758 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY5984 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CX7203 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL7733 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5912 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2773 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY500 07:25 09:55 So
AI7907 08:15 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8090 11:10 09:20 Ma
AY5895 12:00 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
SQ2779 13:40 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY502 15:10 17:45 On, To, Fr, Lo
CA7056 18:30 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4719 18:30 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7175 19:55 22:40 So, Ma, Fr, Lo
AI7903 19:55 22:40 So, Fr
AV2507 19:55 22:40 So, Ma, Fr, Lo
ET1729 19:55 22:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
LO4729 19:55 22:40 So, Ma, Fr, Lo
LO4731 12:25 13:35 So, Ma, Fr
AA6541 13:25 16:20 Ma
LY9055 18:45 21:15 Ma, Ti, On, To, Fr
AA6844 12:00 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr
BA528 10:00 14:20 On, To
AA9600 18:00 07:48 On
AC2635 16:35 22:35 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
HV5953 06:40 08:40 Ti, Lo
DL7509 06:30 18:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9446 06:50 18:05 Ma, Ti, On, To, Fr
TP669 07:00 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7230 07:00 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48649 07:00 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6856 07:00 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1693 08:55 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7663 08:55 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9363 08:55 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6439 08:55 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1695 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6290 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7664 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9291 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35564 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1695 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9307 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP673 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2699 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7238 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6791 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5296 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4725 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48633 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6851 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5572 14:40 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8435 14:45 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1677 14:55 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP675 17:50 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7516 17:50 19:25 So, Ti, To, Fr, Lo
MS9441 17:50 19:25 So, To, Fr
S48259 17:50 19:25 So, To, Fr
TP671 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7234 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6773 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5259 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9427 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48631 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1697 20:50 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL7492 16:30 09:40 To
HV5951 06:55 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7227 07:00 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9420 14:35 18:05 So, Lo
QR3524 14:40 16:40 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6552 21:10 22:50 So, On, Fr
LY9051 13:55 19:45 Ma, Ti, On, To, Fr
U27962 15:40 17:50 Ma
AM6457 16:05 18:05 Ma, Ti, To, Fr
KL2602 17:10 19:10 Ma, To, Fr
U27961 15:30 17:40 Ma
U21753 17:35 14:25 Ti
CZ7719 21:10 23:10 On
G35661 21:10 23:10 On
KE6407 21:10 23:10 On
KQ1697 21:10 23:10 On
RO9309 21:10 23:10 On
IB5688 14:45 17:00 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
HV6203 07:15 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3091 15:50 12:40 So, Ma, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
HV5243 15:55 17:50 So, Ma, On, To

Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1325 05:35 08:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48299 05:35 08:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8050 07:15 10:10 So
EI482 07:45 10:10 So, Ma
AA8093 07:45 10:10 So, Ma, On, To, Lo
TP1323 10:55 13:35 So, Ma, Lo
S48297 10:55 13:35 So, Ma, Lo
TP1327 04:30 07:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
S48301 04:30 07:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR7328 17:20 20:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7138 12:10 11:30 So, Ma, On, To, Lo
EI486 18:40 21:35 On
FR7390 20:35 23:25 Ti, Lo
IB5574 14:15 08:25 Ti, On, Fr
Knock
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6551 15:50 11:00 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR789 07:00 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP871 11:55 19:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AD7264 11:55 19:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
TP869 13:20 15:20 Lo
AD7252 13:20 15:20 Lo
S48955 13:20 15:20 Lo
TP873 17:45 19:45 To
AD7259 17:45 19:45 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR820 17:40 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2087 10:45 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Neapel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP883 12:30 15:00 On, Lo
TP885 19:10 21:25 So
FR1316 20:25 21:25 Ma, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1321 07:10 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2098 10:40 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP837 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7274 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7760 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1744 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48907 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3786 10:25 08:25 So, Ma
TP841 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31737 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7270 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7538 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1736 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9029 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48905 12:20 14:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
TP833 17:40 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7471 17:40 19:45 So, Ti, On, Lo
AZ7526 17:40 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9439 17:40 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5710 17:40 14:15 So, Ma
S48253 17:40 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP843 20:15 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31739 20:15 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7265 20:15 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7766 20:15 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7055 20:15 22:25 So, Ti, On, Fr
MS9416 20:15 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5724 20:15 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48263 20:15 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP831 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31724 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7166 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7762 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9027 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9541 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48052 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3637 12:30 21:20 So, Ti
AD7237 16:45 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP835 19:35 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7244 19:35 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7534 19:35 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7054 19:35 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7052 12:05 11:50 To, Lo
CA7045 12:15 13:40 Ma, To, Lo
AA9600 08:00 07:48 On
FR2098 21:35 22:45 Fr, Lo
QR3635 17:35 20:20 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP863 11:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7356 11:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7522 11:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48497 11:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP861 19:15 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7485 19:15 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7532 19:15 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48495 19:15 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR784 14:30 19:40 So, Ti, On, To
A31722 12:05 20:15 So, Ti, Fr, Lo
AD7248 12:05 10:10 So, To, Fr, Lo
AD7250 17:40 10:40 So, Ma, Ti, On, Lo
A31704 17:50 20:15 Ma, Ti

Zagreb
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR90 09:20 12:35 So

Riga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP6400 12:35 15:30 Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG3753 16:00 18:05 So
TP6788 16:00 18:05 So
TP693 17:50 19:30 So, On, To, Fr, Lo
LG1953 17:50 19:30 So, On, To, Fr, Lo
TP691 12:05 13:35 So, Ma, To
LG1951 12:05 13:35 So, Ma, To
LG3751 10:25 12:10 To, Fr, Lo
TP6786 10:25 11:55 Ti, On, To, Fr, Lo
U27668 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1792 21:10 23:00 Ma, Ti, On, Fr
LO4731 11:40 13:35 Ma, To, Fr
LG3759 06:00 07:50 On, To, Fr
TP6790 06:00 07:50 On, To, Fr
ZQ3751 10:00 12:20 On, To

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9654 12:30 15:00 Ti, On, To
KM594 19:00 21:15 To
S49002 18:30 12:16 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
PQ811 20:10 22:20 So, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AA7064 11:40 15:45 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP761 12:50 16:00 So, Ma
TP763 18:45 16:00 So, Ti, On, Fr
TP765 18:45 21:55 Ma, Ti, To, Fr, Lo

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1273 19:40 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1271 13:35 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4167 16:25 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9981 15:55 18:45 So, Ti
Krakow
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4023 06:00 09:00 Ti, On, To, Fr
Poznan
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9575 20:35 23:30 Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2263 13:45 23:40 So, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1205 12:55 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W61593 13:25 00:25 So, Ti, On, Lo

Horta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
S4150 10:25 14:10 So, On, To, Fr, Lo
AF9615 10:25 14:10 So, On, To, Fr, Lo
TP6592 10:25 14:10 So, On, To, Fr, Lo
S4152 17:50 21:20 Ma, To, Fr
TP6594 17:50 21:20 Ma, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP6602 15:30 18:30 So, To
YU4012 15:30 20:10 So
S44012 15:30 18:30 So, To
Faro
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP485 09:46 07:35 So
TP1900 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2707 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7271 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4788 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1974 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6973 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48420 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8111 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6868 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1902 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7497 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5301 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4786 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1962 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6937 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48442 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6853 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1906 13:35 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7336 13:35 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5305 13:35 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6961 13:35 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48422 13:35 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1904 18:10 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7236 18:10 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4771 18:10 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48400 18:10 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7188 11:25 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8105 14:10 06:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1938 18:10 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6975 18:10 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JD5414 06:05 06:55 To, Fr, Lo
TP1107 09:25 10:15 So
TP645 10:00 07:50 Ma
TP565 11:15 08:20 Ma
TP475 11:16 06:45 Ma
TP1097 12:00 06:40 Ma
TP36 11:30 09:20 To
AD7262 11:30 09:50 To
EK4811 11:30 09:20 To
JD5426 11:30 09:20 To
TP1351 13:30 10:40 Fr
TP1862 14:30 22:35 Fr
BT5347 14:30 09:45 Fr
LG1988 14:30 12:55 Fr
LH6983 14:30 14:00 Fr
S48270 14:30 14:00 Fr
TP1925 15:05 12:20 Fr
LH1166 12:30 11:15 Lo
AC9062 12:30 11:15 Lo
ET1567 12:30 11:15 Lo
OS7327 12:30 11:15 Lo
SQ2108 12:30 11:15 Lo
TG7692 12:30 11:15 Lo
TP6700 12:30 11:15 Lo
UA8846 12:30 11:15 Lo
TP278 12:30 10:05 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR384 15:50 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR386 21:30 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1690 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7281 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4776 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JD5440 04:10 05:50 So, Fr, Lo
LG1978 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6963 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4776 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48016 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8948 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8103 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6877 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1684 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2671 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7285 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4778 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JD5402 06:00 07:40 Lo
LH6955 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48028 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8914 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6859 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27622 09:30 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1694 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2695 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7488 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5303 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4774 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6989 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48022 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8946 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6884 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1696 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7494 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5309 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4782 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6941 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48024 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8944 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8125 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27626 16:05 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1686 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7492 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4772 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6939 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48010 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1698 19:25 21:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7482 19:25 21:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4780 19:25 21:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48020 19:25 21:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27628 21:05 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1688 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7486 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6995 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48038 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7181 12:50 06:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4746 12:50 06:05 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AD7176 16:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1984 16:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8942 16:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7177 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1982 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6971 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1692 18:10 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7179 18:10 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1992 18:10 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48012 18:10 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27636 21:00 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1994 21:15 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2635 08:00 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7182 08:00 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JD5417 08:00 09:40 To, Fr, Lo
LG1998 08:00 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8127 08:00 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6882 08:00 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27632 09:25 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27634 14:10 17:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1990 14:25 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DC2509 14:00 20:36 So
U27624 14:20 18:15 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2622 09:20 09:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2636 20:10 23:30 So
TP1864 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2689 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7458 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5347 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4821 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1964 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6987 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48274 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8137 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S4120 08:25 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9607 08:25 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6618 08:25 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1860 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7456 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5266 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4823 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6983 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48270 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S4124 15:15 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6622 15:15 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1862 19:20 12:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7460 19:20 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48272 19:20 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2624 19:50 23:10 Ma, Ti, On, To, Lo
S4128 21:50 01:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6626 21:50 01:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9566 15:25 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1988 19:20 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6483 17:40 20:55 So, Ti, Lo
TP1866 06:30 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2644 06:30 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5343 06:30 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48278 06:30 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7185 19:25 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1996 19:25 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S44012 16:55 18:30 So
TP6602 16:55 18:30 So
S49122 07:30 12:42 Ma
S49151 15:00 18:08 Ma, To
FR6551 07:45 11:00 Ma
S4140 11:00 13:55 Ti
S49126 03:00 06:15 To, Fr
AC2635 19:20 09:40 To, Fr, Lo
TP260 03:20 05:45 Lo
Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1945 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7319 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6945 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4772 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48006 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8939 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6857 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1971 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7498 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6977 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48425 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1947 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2658 07:00 15:35 So
AD7315 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48037 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6858 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1941 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2638 08:30 10:00 Ti, On, To, Fr, Lo
AD7512 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4798 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48453 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1939 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2700 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7472 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4794 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6943 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48447 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8935 10:00 11:00 Ti
TP1927 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7511 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5307 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6969 11:00 12:00 So
S48431 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6896 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1951 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7496 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6752 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5245 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4792 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6991 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48008 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1949 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7476 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4770 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6981 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48451 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8941 16:00 17:00 So, Lo
UA6890 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1961 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7478 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48011 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1935 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7504 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6754 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5304 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48439 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8141 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6888 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1937 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4740 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48040 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8923 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7196 06:55 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1921 08:55 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7458 08:55 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6893 08:55 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1923 10:00 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7459 10:00 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8917 10:00 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1925 11:00 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48413 11:00 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7190 12:05 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1929 14:00 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7191 14:00 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48415 14:00 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1931 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7193 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48243 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8919 16:00 17:00 So, To, Fr, Lo
TK8129 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1933 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7194 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48401 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7195 20:00 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP9131 21:15 22:15 So
TP1327 13:01 07:20 Ma
SK8918 11:00 12:00 Fr
3V4437 22:15 23:15 Ma
TP9245 20:00 09:14 Ma
TP9128 22:55 23:55 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W43197 14:05 16:50 To, Lo
W63197 18:40 17:15 Ma, Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
JD5402 19:55 07:40 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6461 17:25 16:25 Ma, Ti, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP785 14:00 17:30 Lo
TP781 14:20 17:50 Ti
TP783 19:05 22:35 Ma, On, To, Fr, Lo

Geneve
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LX2092 12:35 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP949 06:10 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP943 18:15 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP947 18:25 20:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP945 06:05 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP941 12:00 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Zurich
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP933 18:00 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP929 06:20 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7515 06:20 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX4590 06:20 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48791 06:20 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2086 09:55 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP8204 09:55 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP931 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31703 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2697 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7258 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6777 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX4580 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5720 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48781 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7315 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP927 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31722 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7522 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX4582 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS8141 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48795 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2082 21:05 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP8188 21:05 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2084 12:45 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6762 12:45 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP935 06:10 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7260 06:10 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2695 13:30 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7167 18:00 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5722 18:05 19:50 Lo
S48264 18:00 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9021 13:15 15:25 Ma, Ti, On, To, Fr
LY9025 18:20 20:10 Ma, Ti, Fr
U27644 21:50 23:50 Ma, Ti, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
JU494 19:05 22:05 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1123 11:30 12:45 So, Ti, To, Fr, Lo
AD7326 11:30 12:45 So, Ti, To, Fr, Lo
S48242 11:30 12:45 So, Ti, To, Fr, Lo
FR9747 19:55 20:35 So, Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AD7206 05:55 23:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9005 05:55 23:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48711 05:55 23:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1039 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31761 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2713 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7243 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48735 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6871 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5128 07:10 18:15 So, On, To, Fr, Lo
VY8460 07:20 08:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5690 07:20 08:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5574 09:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1035 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31730 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2701 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7223 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2495 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4861 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9013 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48707 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2795 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6862 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8466 12:10 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5696 12:10 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3614 12:10 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5130 12:40 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1047 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31729 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7212 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2492 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4863 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4715 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48043 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1037 17:50 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7220 17:50 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4713 17:50 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9545 17:50 18:45 So, Ma, Fr, Lo
S48947 17:50 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8462 19:25 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5692 19:25 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3635 19:25 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1045 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31708 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7216 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2486 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9419 20:10 21:10 So, Ma, Fr, Lo
S48715 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U26702 21:50 22:55 So, Ma, On, To, Lo
TP1043 22:40 23:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3578 06:15 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1041 06:45 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7286 06:45 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48045 06:45 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5323 07:15 20:40 So, On, To, Lo
U27656 10:05 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1031 10:50 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7276 10:50 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2493 10:50 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7052 10:50 14:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6879 10:50 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5580 12:10 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3579 12:10 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1033 12:35 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7278 12:35 05:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7053 12:35 13:35 So, On, To, Fr, Lo
SQ2797 12:35 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8464 14:00 21:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5578 14:00 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3541 16:15 15:00 Lo
IB5688 15:05 17:00 So, On, To, Fr, Lo
FR3078 17:05 12:15 So, Ma, Ti, On, Lo
AD7285 18:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5576 19:20 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3577 19:20 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2793 21:10 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27682 21:50 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3786 07:20 08:25 So, Ma
LA5847 20:25 21:30 To, Fr, Lo
IB5694 20:20 21:20 Ma, Ti, On, To, Fr
QR3637 20:20 21:20 Ma, Ti, On, To, Fr
OU5726 22:40 23:40 Ma
LA5779 12:10 13:15 To, Fr
LA5846 19:20 20:25 To, Fr
TP823 03:15 13:50 Ti, On
AA9600 09:00 07:48 On
Bilbao
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1065 06:50 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2653 06:50 07:50 So, Ma, To, Fr, Lo
AD7261 06:50 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48725 06:50 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3524 07:40 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1063 12:25 13:30 So, Ma, To, Fr, Lo
AD7346 12:25 13:30 So, Ma, To, Fr, Lo
S48727 12:25 13:30 So, Ma, To, Fr, Lo
TP1067 18:25 19:30 Ti, On
AD7247 18:25 19:30 Ti, On
S48739 18:25 19:30 Ti, On
VY2700 12:35 19:30 Ma, Ti
IB5203 12:35 19:30 Ma, Ti
IB5197 18:50 15:50 Ti
QR3637 11:20 21:15 On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
QR3579 12:55 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Ibiza
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1143 15:00 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4855 15:00 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48248 15:00 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3541 18:50 15:00 Lo
QR3614 14:40 13:20 Ti, On, To
U26716 22:55 23:45 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1119 13:35 15:50 So, Lo
AD7349 13:35 15:50 So, On, To, Fr, Lo
EK4885 13:35 15:50 So, On, To, Fr, Lo
S48197 13:35 15:50 So, Lo
TP1117 14:15 16:25 On, To, Fr
AD7297 14:15 16:25 On, To, Fr
S48366 14:15 16:25 On, To, Fr
DL7492 17:50 09:40 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
UX1159 06:30 06:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7855 06:30 06:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6898 06:30 06:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27652 09:55 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1153 10:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7854 10:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6914 10:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7461 10:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1019 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31777 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2681 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7310 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2487 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4859 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48691 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6883 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1027 13:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7313 13:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2490 13:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48699 13:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1155 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7856 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6944 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2411 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6764 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9445 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1021 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31725 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7287 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4857 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9537 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48963 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1157 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7857 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6945 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7336 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2425 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SV6131 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1025 20:10 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7308 20:10 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2502 20:10 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9425 20:10 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48034 20:10 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8764 19:35 20:05 Ti
IB3106 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DT6106 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6957 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA7149 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6975 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5067 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3108 07:20 07:40 Ti, On, To, Fr, Lo
AA8743 07:20 07:40 Ti, On, To, Fr, Lo
LA7178 07:20 07:40 Ti, On, To, Fr, Lo
QR6917 07:20 07:40 Ti, On, To, Fr, Lo
VY5069 07:20 07:40 Ti, On, To, Fr, Lo
TP1023 07:40 08:00 So, Ti, On, Fr, Lo
AC2675 07:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7330 07:40 08:00 So, Ti, On, Fr, Lo
S48709 07:40 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6886 07:40 08:00 So, Ti, On, Fr, Lo
IB3110 11:25 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8660 11:25 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CX1829 11:25 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5093 11:25 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5071 11:25 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3102 15:40 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8659 15:40 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA7148 15:40 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6872 15:40 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5064 15:40 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1029 22:15 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7322 22:15 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2498 22:15 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48697 22:15 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1011 10:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7197 10:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2489 10:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7050 10:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48474 10:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6858 10:20 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27640 10:35 10:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1013 12:10 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7271 12:10 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7051 12:10 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6892 12:10 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3112 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8661 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DT6112 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA1535 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6934 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5215 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1017 17:55 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7273 17:55 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2506 17:55 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7453 18:50 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9744 19:35 20:05 Fr, Lo
U27646 22:10 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AV2508 07:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1015 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31765 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7269 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2488 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9429 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48705 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U26724 22:45 23:10 Ti, On, To, Fr, Lo
LY9089 13:35 13:55 Ma, Ti, On, To, Fr
AC2666 13:35 14:00 On, To, Fr
U27654 16:30 18:15 Ma, Fr
IB3118 23:00 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY5631 23:00 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA1529 23:00 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6935 23:00 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5219 23:00 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL7867 22:50 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9037 14:55 15:15 Ma, Ti, On, To, Fr
TP1041 08:45 07:45 On
AC2713 08:45 07:45 On
AD7286 08:45 07:45 On
S48045 08:45 07:45 On
LO4711 16:20 13:50 To, Lo
FR7532 21:30 22:45 Fr
Malaga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1137 07:00 07:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AC2685 07:00 06:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AD7210 07:00 07:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
S48737 07:00 07:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR3683 09:25 14:25 So, Ma, Ti
TP1135 15:40 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AD7341 15:40 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Lo
EK4875 15:40 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Lo
S48747 15:40 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Lo
TP1139 06:00 06:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AD7337 06:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48057 06:00 06:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
IB5197 09:45 19:30 Ma, Ti, Fr
IB5241 17:30 18:45 Ti, Lo
TP1133 10:25 10:45 Ti, On
AC2687 10:25 10:45 Ti, On
S48703 10:25 10:45 Ti, On
UA942 14:00 10:23 Fr
AC3837 14:00 10:30 Fr
LH8864 14:00 10:30 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
V73594 20:00 20:20 So, On, Fr
TP7351 20:00 20:20 So, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1151 11:45 12:45 Ma, On
AD7510 11:45 12:45 Ma, On
EK4799 11:45 12:45 Ma, On
S48500 11:45 12:45 Ma, On
U29049 22:05 17:00 On
VY3436 19:05 20:15 To
IB5323 19:05 20:15 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1101 06:30 06:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2680 06:30 06:30 So, Lo
AD7347 06:30 06:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48745 06:30 06:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1107 10:15 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2677 10:15 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7462 10:15 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4989 10:15 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48733 10:15 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7293 10:15 06:30 So, Ma, Ti, Fr, Lo
FR3629 09:55 22:35 So, Ma, Ti, Lo
TP1103 10:15 10:05 So, Ma, Ti, On, Lo
AC2687 10:15 11:00 So, Ma, Ti, On, Lo
AD7169 10:15 10:05 So, Ma, Ti, On, Lo
S48473 10:15 10:05 So, Lo
S48743 10:15 10:05 So, Ma, Ti, On, Lo
TP1105 16:20 15:45 Ma, Ti, On, To, Fr
AD7333 16:20 15:45 Ma, Ti, On, To, Fr
S48721 16:20 15:45 Ma, Ti, On, To, Fr
EK4889 16:05 15:45 Ma, Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1127 13:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4891 13:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48245 13:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AC2670 06:00 06:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AD7500 06:00 06:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
TP1089 06:00 06:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
S48019 06:00 06:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
TP1091 18:40 19:35 So, Ma, Ti
AD7339 18:40 19:35 So, Ma, Ti
EK4895 18:40 19:35 So, Ma, Ti, On, Lo
S48748 18:40 19:35 So, Ma, Ti, To
TP1093 12:35 13:15 So, Ma, Lo
AD7168 12:35 12:35 So, Ma, Lo
AD7454 12:35 13:15 So, Ma, Lo
EK4897 12:35 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48741 12:35 13:15 So, Ma, Lo
TP1097 06:20 06:50 So, Ma, Ti, To
AD7291 06:20 06:50 So, Ma, Ti, To, Lo
TP1095 18:25 18:50 Ti
AD7354 18:25 18:50 Ti
S48056 18:25 18:50 Ti
FR1769 09:35 20:10 Ma, Ti, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
V7900 21:00 21:19 On

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1247 13:25 16:00 Fr
TP1243 19:30 21:35 Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TK1755 07:20 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
6E4190 07:20 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MH4325 07:20 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6455 07:20 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1759 12:35 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
6E4191 12:35 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MH4327 12:35 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ6259 12:35 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6453 12:35 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR8859 05:55 18:50 So, Ti, On, To, Fr
W62393 17:50 18:45 Ma, To, Fr

Bremen
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9057 09:05 17:58 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP543 06:00 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48337 06:00 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EW9602 13:20 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP545 17:40 19:45 Ti, On, To
S48339 17:40 19:45 Ti, On, To
TP541 13:10 15:15 So, Ma, To, Fr, Lo
AD7209 13:10 15:15 So, Ma, To, Fr, Lo
S48335 13:10 15:15 So, Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP579 19:50 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2789 20:00 21:55 So, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2108 09:10 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP573 17:45 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6994 17:45 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48761 17:45 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31779 19:50 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7047 19:50 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6956 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9433 17:45 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6735 17:45 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5718 17:45 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48003 13:25 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7305 19:50 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7395 20:40 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6061 19:55 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7327 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1166 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7692 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5716 13:30 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1172 20:40 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7650 20:40 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1567 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2112 20:40 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP571 06:05 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6954 06:05 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48765 06:05 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2791 13:30 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2660 13:30 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7307 13:30 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1496 19:55 22:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7219 19:55 22:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AI7727 19:45 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3256 21:35 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8896 13:25 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7393 13:25 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9364 13:25 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8846 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9062 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1168 13:25 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1728 13:30 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP575 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48763 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3252 12:35 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2658 13:25 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7033 13:25 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5312 19:40 21:50 Ma, To, Fr
LY9045 19:40 21:50 Ma, Ti, On, To, Fr
SK3250 19:55 22:00 Ti, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
QS602 11:25 12:30 So, Ma, Ti, On, To
FR9840 18:05 08:50 So, Ma, Ti
EW602 10:25 12:55 Ma, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH1778 11:15 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP557 06:05 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP551 20:00 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP553 12:50 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1780 19:25 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP555 17:30 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EW2604 10:10 14:05 Ma, To, Fr

Se även: Lissabon- Portela flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 24.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.


Portugal
Lissabon Portela
Ankomster
Avgångar