Ankomster - Luxembourg flygplats

Luxemburg » Luxembourg flygplats » Ankommande flyg
Baku
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
7L9787 10:00 06:23 So, Ma
7L261 05:05 08:00 On, To, Fr, Lo
7L263 09:30 08:00 Ma, Ti
CV9736 07:40 10:20 Ma
7L9783 04:30 14:23 On, To
7L265 04:05 16:09 Ti, Fr
7L267 17:15 15:40 Ti, On
7L77 07:30 12:30 On
CV7223 18:45 15:45 To, Fr
CV9423 09:20 04:11 Fr

Liege
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
QR8807 16:35 14:35 Ma
FR286 11:30 12:15 To
LG6992 11:45 09:45 To
LG8362 11:45 09:25 To
LG9732 11:45 09:55 To
CV9984 16:30 09:00 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG5436 20:45 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
LG5438 16:15 18:05 So, On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG7568 20:00 21:28 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7277 11:50 13:25 So, Ma, On, Fr
Nantes
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
DL9168 06:20 17:35 So
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG8258 21:00 22:40 So
V72578 17:45 19:15 Ma, Fr
LG8256 15:05 15:00 Ti, On, To, Fr
LG8246 21:15 22:35 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG8012 09:35 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF4600 09:35 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG8014 12:50 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF4602 12:50 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG8022 20:55 21:55 So, Ma, Ti, On, To
AF4604 20:55 21:55 So, Ma, Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1047 17:45 19:25 So, Ma, Ti, On, Lo
DL9475 13:30 13:50 Fr, Lo

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
A3628 14:20 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG886 20:10 22:30 To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR42 15:00 12:20 So, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG4592 07:35 09:45 Lo
LG4594 11:35 13:45 Ti, On, To, Fr, Lo
LG4596 15:55 18:05 Ma, Ti, On, To, Fr
LG4604 19:55 22:10 Fr
LG4598 20:15 22:25 Ma, Ti, On, To, Fr
LG4606 08:15 10:25 Ti, On, To, Fr
LG4602 18:40 20:50 Ti, On, To, Fr
LG4612 09:45 11:55 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2860 07:40 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR286 07:45 12:15 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BA416 08:10 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6665 08:10 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL7863 08:10 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5896 08:10 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA418 13:25 20:00 Ma, Ti, On, Fr
AA6677 13:25 20:00 Ma, Ti, On, Fr
JL7141 13:25 20:00 Ma, Ti, On, Fr
QR9783 13:25 20:00 Ma, Ti, On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
KL1739 09:25 10:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF3234 09:25 10:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9304 09:25 10:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1739 09:25 10:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9168 09:35 17:35 So
ZQ1741 13:15 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF3236 13:15 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9623 12:55 14:00 So, Fr, Lo
KQ1741 13:15 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9294 17:00 17:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
ZQ1749 21:25 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF3240 21:25 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1749 21:25 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3789 21:25 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9211 13:00 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9475 12:50 14:00 Lo
KL1745 16:50 17:50 Ma, Ti, On, To, Fr
AF3121 16:50 17:50 Ma, Ti, On, To, Fr
UX3767 16:50 17:50 Ma, Ti, On, To, Fr
KL1741 13:15 14:15 Fr
KL1749 21:25 21:55 Ma, Fr

Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1948 19:05 09:40 So, Ma, Ti, Fr
LG4884 19:25 14:55 To, Lo

Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG538 09:05 18:05 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG22 20:30 22:31 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3492 15:30 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Neapel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG52 00:00 00:19 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG6724 08:55 17:55 Lo
AZ7896 08:55 17:55 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W68509 06:10 07:55 Ti, On, Fr, Lo
LG6554 14:15 16:05 Ti, On, To
AZ7880 14:15 16:05 Ti, On, To
LG6556 20:35 22:25 Ma, Ti, On, To, Fr
AZ7872 20:35 22:25 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
DL9211 13:15 14:15 So
LG6542 16:45 18:15 Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7890 16:50 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7225 10:00 12:45 So, Ma, Ti, Fr
FR31 13:00 20:00 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG5554 16:20 15:25 Ma

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG8852 09:40 11:25 Ti, On, To
LG8858 20:50 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CV7626 22:50 06:40 So, Ma, Lo
LG8854 17:00 18:50 Ma, Ti, On, To, Fr
CV7624 20:30 22:10 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LO253 16:35 19:25 Ma, To, Fr
LO251 07:35 09:40 Ti, Fr

Faro
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG788 08:45 12:40 So, Ma, To
FR5786 14:15 09:55 So, Ma, Fr, Lo
LG786 18:55 17:00 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG774 17:35 22:25 Ma, On
Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2862 06:55 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG3788 15:50 11:40 So
TP6800 15:50 11:40 So
LG3782 19:20 13:10 So
FR42 13:15 12:20 So
LG3770 08:20 11:40 Ti, On, To, Lo
TP6795 08:20 11:40 Ti, On, To, Fr, Lo
U27773 11:25 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4398 14:55 17:45 So, On, To
TP6802 15:25 13:10 So
TP686 12:15 15:35 Ma
LG1940 12:15 15:35 Ma
LO4756 15:15 18:40 Ma
U27775 17:50 14:45 Ma, Ti, On, To, Fr
LG3762 19:35 16:15 Ma, Ti, On, To, Fr
TP6793 19:35 16:15 Ma, Ti, On, To, Fr
LG3768 19:35 22:55 Ma, Ti, On, To, Fr
TP6797 19:35 22:55 Ma, Ti, On, To, Fr
LG3764 11:10 21:39 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1791 15:30 20:30 So, Ti, On
U27667 06:50 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP694 13:20 17:05 On, Lo
LG1952 13:20 16:45 So, On, To, Fr, Lo
LG3754 18:45 22:50 So
TP6789 18:45 22:50 So
LO4732 06:55 17:05 Ti, On
LG1950 07:35 10:40 So, Ma, To
LG3752 13:05 16:35 To, Fr, Lo
TP6787 13:10 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
TP692 13:00 10:55 Ma, Ti, On, To, Fr
LO4738 13:00 16:50 Fr
LG3760 08:40 12:20 To, Fr
TP6791 08:40 12:20 To, Fr
ZQ3752 12:40 16:45 On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG8904 21:10 22:50 Ma, To, Lo
W63221 07:10 08:55 Ma
BT758 15:10 18:15 Ma, Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
CV6297 17:05 20:30 So
CV6697 17:10 18:40 Ma
FR106 16:30 21:00 Ti
CV6714 16:05 18:05 To
CV5164 05:45 07:20 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG5782 14:45 22:40 Ma, Ti, On

Geneve
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG8368 21:25 22:30 On, To, Fr
LG8362 08:20 09:25 Ti, On, To
LG8364 17:25 18:30 To, Fr
Zurich
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LX750 09:05 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6827 09:05 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX758 17:15 18:45 Ti, On, To, Fr, Lo
AC6772 17:20 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
2L758 17:20 18:15 Ma, On, To
2L750 07:05 10:15 Ma, Ti, On, To, Fr
2L754 12:30 13:10 To, Fr
BT758 17:20 18:15 Ti
LX754 12:05 14:10 Fr
BT750 07:05 10:15 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG694 09:20 12:00 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3108 06:40 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG3594 13:00 22:55 So
LG3592 14:55 17:20 Ti, On, To, Fr
LG22 22:00 00:46 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG742 10:05 15:15 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5054 09:55 16:10 So, Ma, Ti, Fr, Lo
LG3838 20:30 22:50 Ma, Ti, On, To, Fr
LG21 14:30 11:02 Ti
7L267 04:00 06:29 On
ZQ3838 20:35 22:55 On
Malaga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG662 20:15 22:55 So, Ma, Fr
LG666 09:40 12:20 Ti, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG620 20:50 17:20 So, Lo
LG602 08:45 10:50 Ma, Ti, On, To, Fr
LG622 14:25 18:00 Fr, Lo
LG612 11:45 10:50 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5436 06:45 09:25 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG712 17:05 15:40 So, Ma
LG21 06:00 20:58 On
LG51 06:00 17:10 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
QR8183 19:25 13:50 Lo
QR8007 23:55 17:50 Ti
QR8175 22:50 18:20 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG16 13:30 15:11 To
LG12 14:00 19:40 Fr
Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG5484 13:35 18:00 Ma, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG1380 09:20 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1355 15:30 18:30 Fr
SQ6305 15:30 18:30 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG5808 12:30 16:25 Ma, Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
NH7874 07:15 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH394 13:05 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9585 17:20 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1906 17:20 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH396 17:20 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI8880 21:20 22:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH398 21:20 22:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1908 21:20 22:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9096 13:05 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9525 13:05 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1904 13:05 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH7876 21:20 22:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH390 07:15 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1910 07:15 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9506 07:15 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EN8750 09:20 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH9528 09:20 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA8693 22:10 22:50 Ti, On, Fr, Lo
AC9642 17:20 18:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA8698 17:20 18:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG9472 14:15 10:25 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH2316 07:55 09:00 Ti, On, To, Fr, Lo
LG9734 13:05 15:00 So
LH2322 18:35 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG9738 21:40 22:50 So, Ti, On, To, Fr
LG9736 17:45 17:35 Fr
LH2320 15:10 16:30 Ma, Ti, On, To, Fr
LG9732 08:45 09:55 Ti, On, To, Fr
Sylt
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
7E208 11:00 13:58 To

Se även: Luxembourg flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 01.12.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Se även: Luxembourg flygplats - Avgångar


Luxemburg
Luxembourg
Ankomster
Avgångar