Ankomster - Porto flygplats

Portugal » Porto flygplats » Ankommande flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1386 16:35 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
SN3811 10:30 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2928 11:10 12:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
SN3809 14:35 16:10 So, Ma, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR8899 20:50 23:20 So, On, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
XK810 07:00 08:25 Ti, On
Basel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U27734 21:25 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27732 11:00 11:30 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4507 21:55 22:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U21873 10:55 18:40 So, Ma, Fr, Lo
U29041 08:30 22:41 So
U27714 10:15 16:25 Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7716 09:40 10:25 On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7459 15:25 16:05 Ti, On, To, Lo
Lyon
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TO7832 18:45 19:05 Ma, Ti, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2249 14:20 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6531 22:45 23:50 On, To
Nantes
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TO7816 13:45 20:00 Ma, To, Fr
Nimes
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1872 11:40 12:45 So, To
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U21743 06:45 09:25 So, Ma, To
LX94 05:20 06:05 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AF1528 14:15 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WS5057 14:15 15:30 Ti, On, To, Fr, Lo
DL8258 14:15 08:25 So, Ma, Ti, On, Lo
G35294 14:15 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2282 14:15 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3822 14:15 15:30 So, Lo
S47313 14:15 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1428 07:25 08:25 So, Ma, Ti, Lo
DL8179 07:05 08:25 Ti
U24595 06:45 07:15 So, Ma, Ti, To, Lo
KL2362 07:25 08:25 So, Ma, Ti, Lo
S47311 07:25 08:25 So, Ma, Ti, Lo
3V4246 05:01 06:12 On, To, Fr, Lo
AG4246 05:01 06:12 On, To, Fr, Lo
DL8761 14:15 15:30 To, Fr
FX4246 05:01 06:12 On, To, Fr, Lo
U27708 21:45 23:00 Lo
U29043 17:00 13:58 Lo
FX6246 05:01 06:04 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
HV7620 21:35 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP457 17:55 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7620 21:35 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY1985 11:50 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7606 15:35 16:50 On, To
TO7604 12:00 13:05 So, Ma, Ti, On, To
TO7608 17:40 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7600 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48239 07:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP459 07:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7604 12:00 13:05 So, Ma, Ti, On, To
S48009 17:55 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7606 15:35 16:50 On, To
HV7608 17:40 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7610 08:15 09:20 So, Ma, Lo
TP453 09:55 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48919 09:55 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5121 11:50 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7616 14:10 14:25 So
HV7622 20:35 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7622 20:35 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27722 21:55 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7616 14:10 14:25 So
HV7612 08:40 09:55 Ma, Fr
8R7604 20:05 13:00 To
8R7600 15:50 07:35 Ti, On
HV7618 15:45 17:45 Ti, On
TO7618 15:45 17:45 Ti, On
TO7600 06:15 07:30 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U27702 10:05 10:00 So
FR1988 22:30 23:15 So, Ma, On, To
U27704 16:15 16:45 To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
DL7488 11:55 14:15 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR8514 13:00 15:20 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U22875 18:45 20:55 Ti, On, To, Lo
FR1331 21:25 23:25 So, Ma, Fr, Lo
Leeds
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2399 20:35 23:10 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9202 21:05 23:30 Ma, Ti, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1331 12:00 14:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1335 21:05 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
U22457 06:15 15:30 So, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1275 17:20 18:15 So, Ma, On, To
FR1261 07:10 16:05 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
FR7700 19:00 21:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LW1261 06:10 09:10 Ti, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1175 09:15 22:50 Ma, Ti, On
U22211 06:55 09:25 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
QR6296 06:40 10:00 So, Ma
BA516 06:40 10:00 So, Ma
AA7043 06:40 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA796 16:05 19:45 Ma, Ti, On, To, Fr
AY796 17:20 19:35 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
KL1711 09:05 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV6003 18:30 19:50 So, Ti, On, To
DL9256 09:05 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1715 20:30 22:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9486 20:30 22:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9181 14:00 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2587 18:30 19:50 So, Ti, On, To
KL1713 14:00 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9469 10:10 15:40 Ma
HV6001 06:05 07:50 On, To
KL2607 06:05 07:50 On, To
QI6003 06:15 08:00 Ti, On
DL7488 06:20 14:15 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7473 20:45 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7676 16:35 18:00 Ma, Fr

Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7072 13:45 19:35 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3177 19:55 22:10 So

Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7613 20:25 22:40 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5810 21:30 23:20 So, On, To, Lo
AP1143 08:40 15:15 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4638 06:20 08:05 So, Ma, Lo
FR4042 13:30 13:05 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9132 21:20 23:20 So, Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W68501 06:40 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1509 21:20 23:40 Fr, Lo

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS445 12:25 12:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
FR751 15:35 19:15 So, Ma, Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4423 20:50 23:15 Ma, Ti, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4533 15:40 18:35 To

Faro
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5487 14:05 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9497 22:25 23:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR5451 09:00 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP1710 08:35 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6050 16:10 18:05 So, On
LH6985 08:35 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48294 08:35 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48292 22:50 00:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1714 22:50 00:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27756 20:55 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1718 23:45 01:40 Ma
LH6999 23:45 01:40 Ma
S48293 23:45 01:40 Ma
FR365 15:20 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27754 15:45 16:55 So, Ma
U27762 15:55 17:35 Fr
QS2073 23:30 01:19 To
U27752 08:45 10:25 On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TP6636 15:20 18:40 Lo
S4174 15:20 18:40 Lo
S4172 08:20 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6628 08:20 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9256 08:20 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2632 06:30 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EK4793 15:35 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4791 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5244 23:30 00:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48440 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4795 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7257 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4789 15:10 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6968 15:10 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7291 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7275 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6944 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6895 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7490 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6964 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6976 23:30 00:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6960 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6891 08:00 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7283 23:30 00:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1960 15:35 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7267 15:35 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48428 15:35 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8120 15:35 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1930 08:00 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7477 08:00 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48244 08:00 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1924 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48424 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48410 19:30 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1970 19:30 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7303 19:30 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6753 19:30 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4773 19:30 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5290 08:00 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2672 13:40 11:00 Lo
TP1926 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6988 15:35 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1928 23:30 00:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48448 23:30 00:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1936 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7508 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48414 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48004 14:00 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1954 14:00 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2693 14:00 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7320 14:00 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1920 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4771 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48320 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5360 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4773 19:30 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1932 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48181 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6796 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6855 16:05 17:05 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5679 07:10 17:45 So, Ti, To, Fr
RK5679 16:35 19:20 To

Geneve
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LX2078 15:00 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP937 19:15 17:10 So, On, To
Zurich
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
2L2064 17:10 18:45 Lo
LX2060 06:20 07:55 So, Ma, Fr, Lo
LX2066 10:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2698 15:40 17:20 Fr, Lo
2L2060 06:20 07:55 So, Fr, Lo
TP8196 10:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX4592 15:40 21:25 Ti, Fr, Lo
TP8180 06:20 07:55 So, Ma, Fr, Lo
AC6854 10:00 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP923 15:40 21:25 Ti, Fr, Lo
AY6795 15:40 21:25 Ti, Fr, Lo
S48787 15:40 21:25 Ti, Fr, Lo
U27744 16:25 17:05 So, Ma, Ti, On, Lo
LX2064 17:10 18:45 So, Ma, Fr, Lo
AC6834 17:10 18:45 So, Ma, Fr, Lo
TP6756 17:10 18:45 So, Ma, Fr, Lo
BT2064 17:10 18:45 So, Ma, Fr, Lo
BT2060 06:10 07:45 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
C3202 04:25 06:32 Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2029 13:25 08:45 So, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
QR3694 15:10 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8476 06:45 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5698 06:45 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4545 10:55 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8478 15:10 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5700 15:10 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5702 20:20 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4585 21:10 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8480 20:20 21:15 Fr
QR3686 20:20 21:15 Fr
FR4587 22:35 23:30 Ma, Ti, On, To, Fr
LA5795 15:25 16:00 To, Fr
LA5857 20:20 21:15 To, Fr
Bilbao
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
V73574 06:45 07:00 Ma
TP8309 06:45 07:00 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5499 20:35 23:05 So, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
IB3092 11:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8744 19:40 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1141 19:05 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6908 06:35 06:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3094 15:40 15:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1147 06:35 06:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1145 10:35 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8806 15:40 15:55 So
IB3090 07:25 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1143 15:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8680 15:40 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5304 07:25 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8678 07:25 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6893 10:35 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7462 10:35 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CX1867 11:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6930 11:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5306 11:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6852 15:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6757 15:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KU6043 15:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9455 15:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8664 18:30 19:55 Ma, Ti, On, To, Fr
LA1645 15:40 15:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6931 15:40 15:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5308 15:40 15:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8679 11:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6918 19:05 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KU6041 19:05 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SV6974 19:05 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8664 15:40 15:55 So
DL6754 10:35 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR572 06:55 07:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DT6090 07:25 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27766 10:35 10:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
BA7100 11:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DT6092 11:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2419 15:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7102 15:40 15:55 Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2427 19:05 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3096 19:40 19:55 So, On, To
LA1647 19:40 19:55 So, On, To
QR6932 19:40 19:55 So, On, To
VY5310 19:40 19:55 So, On, To
FR5482 14:35 21:00 Ti, On, To, Fr, Lo
AP1147 06:35 06:50 So
AP1143 15:00 15:15 Ma, Ti
AP1141 19:05 19:20 Ma, Ti
FR5484 19:55 23:40 Fr, Lo
Malaga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7635 19:50 21:10 Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6751 21:55 16:50 So, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5466 23:00 23:10 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1709 23:15 23:50 Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TK1451 12:55 15:45 Ti, Fr, Lo
TK6215 10:35 17:15 Lo
TK1449 08:00 11:15 So, Ma, To
6E4117 08:00 11:15 So, Ma, To
6E4118 12:55 15:45 Ti, Fr, Lo
TP6457 12:55 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4243 06:05 08:40 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2864 21:05 22:50 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EW9640 07:35 09:20 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
UA8872 09:30 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9230 09:30 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1176 09:30 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6164 09:30 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2110 09:30 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1515 13:50 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9250 13:50 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1513 09:30 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1180 21:00 22:45 So, On, To, Fr, Lo
NH6166 21:00 22:45 So, On, To, Fr, Lo
UA8972 13:50 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2074 21:00 22:45 So, On, To, Fr, Lo
LH1178 13:50 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1519 21:00 22:45 So, On, To, Fr, Lo
SK3274 21:00 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3272 13:55 15:40 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4392 05:50 07:30 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
XM501 03:30 07:20 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9973 17:15 12:20 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4599 18:05 19:50 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH1782 08:30 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1788 21:20 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7935 20:40 22:40 Ti, On
FR362 20:35 23:59 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EW2712 5:50 07:35 Ma, Ti, On, To, Fr
Weeze
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5489 07:30 09:10 Fr

Se även: Porto flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Porto flygplats - Avgångar


Portugal
Porto
Ankomster
Avgångar