Avgångar - Porto flygplats

Portugal » Porto flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1387 12:50 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3812 12:55 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2929 07:20 10:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
SN3810 17:00 20:20 So, Ma, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
V79133 21:25 00:45 So
XK811 09:30 12:45 Ti, To
Basel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U27731 07:00 09:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
U27733 17:20 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U21276 19:50 23:15 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U21874 12:10 21:50 So, Ma, Fr, Lo
U27713 07:05 15:15 Ti, On, To
FR4506 18:45 22:40 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7458 12:20 20:20 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2248 06:20 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6532 12:50 16:00 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TO7817 20:40 23:10 Ti, Fr
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U21744 08:45 13:05 So, Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR594 06:15 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7474 10:20 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7478 19:00 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7703 18:15 21:25 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AF1529 16:20 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
3V4346 21:25 00:35 Ti, On, To, Fr, Lo
DL8731 16:20 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35295 16:20 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2284 16:20 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3795 16:20 19:35 So, Lo
S47312 16:20 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AG4346 21:25 00:35 Ti, On, To, Fr, Lo
WS5060 09:35 12:30 So, Ma, Lo
U24596 08:35 11:15 So, Ma
AF1429 09:35 12:30 So, Ma, Lo
DL8259 09:35 12:30 So, Ma, Lo
KL2386 09:35 12:30 So, Ma, Lo
S47310 09:35 12:30 So, Ma, Lo
FX4346 21:25 00:35 Ti, On, To, Fr, Lo
FX6346 21:25 00:19 On, Lo
AG832 18:20 23:25 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TO7617 16:10 18:15 So
TP456 14:00 17:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP452 06:00 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5122 13:50 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP458 19:45 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48150 06:00 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7611 10:10 13:05 So, Lo
TO7623 06:25 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7621 06:00 09:10 So, Ma, Ti, On, Lo
HV7621 06:00 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7601 08:30 11:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
S48926 14:00 17:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
8R7605 13:45 19:30 Fr
HV7609 19:30 22:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
S48937 19:45 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7613 10:35 18:30 Ma, Fr
U27721 18:05 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7617 16:10 18:15 So
HV7623 06:25 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7605 13:55 17:00 So, Ma, Ti, On, To
HV7613 10:35 18:30 Ma, Fr
HV7611 10:10 13:05 So, Lo
VY1986 13:50 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7609 19:40 22:50 Ma, Ti, Fr, Lo
HV7619 17:45 21:30 Ti, On
TO7619 17:45 21:30 Ti, On
8R7601 08:10 15:15 On
TO7605 14:20 16:45 Ti, On, To
TO7607 17:25 20:35 On, To
HV7607 17:25 20:35 On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U27701 07:00 08:50 So
U27703 13:10 15:35 To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U29011 00:10 09:44 To
FR1332 06:35 08:45 On
U22876 21:00 23:00 So, On, To, Fr
Leeds
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2400 06:25 09:00 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9203 17:45 20:05 Ti, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1334 08:55 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1332 18:05 20:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U22458 09:10 18:25 So, To, Fr, Lo
U22468 21:55 00:15 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7699 21:50 00:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FR1262 10:00 13:15 So, Ma, To, Fr, Lo
FR1276 20:10 15:25 So, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1174 06:25 19:20 Ma, Ti, On
U22212 21:10 23:45 Ma, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DL9172 05:00 12:45 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR5976 10:05 13:20 So, Ma
BA797 20:35 22:45 Ti, On, To, Fr
BA517 10:05 13:20 So, Ma
AA7044 10:05 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY797 20:35 22:35 Ti, On
QR6928 08:20 10:00 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1712 11:25 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV6004 20:55 00:30 So, Ma, Fr
DL9172 05:00 11:20 So
DL9187 05:00 08:35 Ti, On, To, Fr, Lo
DL9189 05:00 13:35 To
KL2588 20:55 00:30 So, Ma, Fr
DL9643 11:25 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1714 16:25 20:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9198 05:00 09:00 So, Ma
KL1710 05:00 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9196 05:00 08:35 So, Ma
DL9188 05:00 10:15 So, Ma
HV6002 21:55 01:30 Ti
KL2606 21:55 01:30 Ti
DL7512 08:30 16:20 To
LI6004 20:55 00:30 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7472 16:50 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7073 16:35 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3176 22:35 00:50 Ma, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4637 08:30 16:45 So, Ma, Ti, Lo
FR4041 09:35 10:45 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9133 17:10 13:35 Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W68502 09:30 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AP1142 20:10 16:31 Ti

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR752 18:25 22:35 So, Ma, Ti, On
OS446 15:30 17:35 So, Ma, Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4534 19:00 23:35 Fr

Faro
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5486 12:25 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR5452 07:20 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9498 21:50 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1715 20:05 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6051 13:45 21:30 Ma
S48945 20:05 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1711 05:50 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48287 05:50 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27761 13:25 15:10 Fr
FR366 13:00 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27753 13:15 14:30 So, Ma
U27755 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6990 20:05 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27751 06:15 08:15 On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2633 10:15 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S4179 22:00 23:25 Ma
TP6655 22:00 23:25 Ma
AF9258 19:35 21:00 So, On, To, Fr, Lo
TP6629 19:35 21:00 So, On, To, Fr, Lo
TP6627 12:35 14:00 Lo
AF9257 12:35 14:00 Lo
S4177 06:00 07:25 Ti
TP6637 06:00 07:25 Ti
S4171 12:35 14:00 Lo
S43177 22:00 23:25 Ti
S4173 19:35 21:00 On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
UA6888 12:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4792 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4794 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6945 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7511 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7496 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4770 16:55 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7504 12:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1949 16:55 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7476 16:55 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1024 12:49 11:15 On
UA6858 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4798 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1939 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48447 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1951 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48008 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6914 12:10 10:50 On
UX1153 12:10 10:50 On
AD7472 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7478 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7315 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48431 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48439 12:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8141 12:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48451 16:55 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6754 12:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6890 16:55 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6896 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6943 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7498 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2638 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1927 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8440 12:49 11:15 On
EY5934 12:49 11:15 On
SQ1876 12:49 11:15 On
AD7854 12:10 10:50 On
JU7461 12:10 10:50 On
G35123 12:49 11:15 On
S47301 12:49 11:15 On
UU8024 12:49 11:15 On
BT5307 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1935 12:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5304 12:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1945 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7319 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4772 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48006 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6857 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48037 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1947 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1941 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7512 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48453 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2700 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6991 12:45 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP491 15:55 13:30 Lo
LH6981 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5245 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1961 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48011 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1971 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48425 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AG4437 22:15 23:15 Ma
3V4437 22:15 23:15 Ma
KQ3816 12:49 11:15 On
TP9258 01:05 02:05 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5680 18:10 20:50 Ma, On, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX2079 17:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP936 15:20 So, Ma, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX2065 19:30 22:55 So, Ma, Fr, Lo
LX2067 12:35 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT2065 19:30 22:55 So, Ma, Fr, Lo
TP6757 19:30 22:55 So, Ma, Fr, Lo
TP8191 12:35 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27743 12:15 14:55 So, Ma, Ti, On, Lo
LX2061 08:40 12:05 So, Fr, Lo
AC6757 08:40 12:05 So, Fr, Lo
TP8189 08:40 12:05 So, Fr, Lo
DL9172 05:00 18:40 So
LX4593 11:15 19:00 Ti, Fr, Lo
TP922 11:15 19:00 Ti, Fr, Lo
AY6788 11:15 19:00 Ti, Fr, Lo
BT5319 11:15 14:55 Fr
LY9061 11:15 19:00 Ti
S48782 11:15 19:00 Ti, Fr, Lo
2L2061 08:30 12:05 Fr
2L2065 19:30 22:55 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2028 14:30 11:45 So, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4584 17:50 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8479 16:40 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4546 12:50 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8477 08:15 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3788 08:15 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5699 08:15 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5701 16:40 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4586 22:05 00:50 Ti, On, To, Lo
IB5703 21:55 00:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8481 21:55 00:35 Ma, Fr, Lo
LA5877 08:30 11:15 To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW7088 08:50 10:20 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
CX1832 08:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9454 07:35 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1142 20:10 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SV6975 11:35 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KU6044 07:35 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6923 07:35 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1144 07:35 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3093 12:20 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1146 11:35 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR5483 21:55 00:10 So, On, To, Fr
IB8665 16:35 18:55 So
UX1140 16:05 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AP1142 20:10 22:20 Ma, Ti
FR573 07:35 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AP1140 16:05 18:15 Ma, Ti
IB8745 20:35 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6855 11:35 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6853 16:05 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7413 16:05 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6854 20:10 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6776 07:35 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27765 07:15 09:35 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AZ2420 07:35 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3091 08:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8573 08:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7113 08:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6985 08:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6928 08:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5305 08:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2428 11:35 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3097 20:35 22:55 So, On, To
VY5311 20:35 22:55 So, On, To
AA8574 12:20 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DT6093 12:20 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3095 16:35 18:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7101 12:25 14:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6536 12:25 14:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5307 12:25 14:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DT6095 16:35 18:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA1646 16:35 18:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5057 16:35 18:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5309 16:35 18:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR5485 21:00 22:45 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7634 21:10 23:35 Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6750 18:30 15:20 So, On, To, Fr, Lo
LW7802 21:45 00:35 Ma
FR7802 21:45 00:35 Ma
DL7491 08:40 09:05 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5467 20:00 15:10 On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1710 20:15 22:25 On, To, Fr
FR7229 06:05 08:30 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK1450 11:45 18:35 So, Ma, To
TK6215 19:30 01:45 So
6E4169 11:45 18:35 So, Ma, To
TP6456 16:35 18:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1452 16:35 23:10 Ti, Fr, Lo
6E4170 16:35 23:10 Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9972 12:45 10:15 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1177 12:10 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1179 16:30 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1518 16:30 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2111 16:30 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1181 06:00 09:40 So, Ma, To, Fr, Lo
AC9231 06:00 09:40 So, Ma, To, Fr, Lo
LG1514 06:00 09:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
SQ2101 06:00 09:40 So, Ma, To, Fr, Lo
UA9004 06:00 09:40 So, Ma, To, Fr, Lo
NH6167 12:10 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9014 12:10 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1516 12:10 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6165 06:00 09:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AC9267 12:10 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3275 06:00 09:40 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4393 08:35 12:00 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW7547 18:30 22:30 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9972 19:25 10:05 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1783 11:10 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1789 06:15 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW2713 08:20 12:05 Ma, Ti, On, To, Lo

Se även: Porto flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Porto flygplats - Ankomster


Portugal
Porto
Ankomster
Avgångar