Avgångar - Riga flygplats

Lettland » Riga flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT726 00:30 05:45 So, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4881 10:20 11:50 So, Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KM2217 16:50 18:15 Ma, Ti, On, To, Fr
RO9260 17:00 18:15 Ma, To, Fr
BT603 17:00 18:30 Ma, Ti, On, To, Fr
IB1494 17:00 18:30 Ma, To, Fr
SN4012 17:00 18:30 Ma, Ti, On, To, Fr
DL7296 07:20 08:50 Ti, On, To
BT601 07:20 08:50 Ti, On, To, Lo
IB1476 07:20 08:50 Ti, On, To, Lo
SN4008 07:20 08:50 Ti, On, To, Lo
TP6419 07:20 08:50 Ti, On, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3276 15:15 15:50 So, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT147 12:55 13:35 Ma, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT139 18:50 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT131 07:10 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
D83321 23:30 23:55 To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
A33262 13:50 14:40 So
BT361 23:25 00:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A33208 23:15 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4100 23:15 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6411 23:25 00:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT1361 23:30 00:20 So, Ma
AF7971 23:25 00:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT311 07:25 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT313 13:50 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT317 19:50 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A33206 19:50 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4089 20:05 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF7975 13:50 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK3503 19:50 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FI7103 19:50 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT315 13:50 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4087 20:05 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A33204 07:35 08:25 Ti, Fr
JU7682 20:05 20:55 Ti, Lo
BT9801 23:30 12:33 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AY1076 18:10 18:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8979 13:40 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT325 23:20 23:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY1074 13:40 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT307 19:40 19:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA6025 09:25 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY1072 09:25 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6198 09:25 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY1078 21:35 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8112 13:40 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BT305 13:50 13:50 So, Ma, To, Fr, Lo
AF4624 21:35 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6131 13:40 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF4876 13:40 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6870 13:40 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK3501 19:40 19:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT301 07:20 07:00 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FI7193 07:20 07:00 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT303 13:50 13:50 Ti, On
FI7195 19:40 19:40 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AF7976 23:25 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT357 23:25 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4080 23:25 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4096 23:25 23:35 Ma, Ti
JU7685 23:25 23:35 Ti
Åbo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT359 23:30 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4082 23:30 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4098 23:25 23:30 Ti, On, To

Lyon
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
V3243 07:50 14:00 Ti
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT695 07:20 17:50 Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2820 05:50 10:25 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FX4315 21:06 00:38 Ti, On, To, Fr, Lo
BT693 16:00 17:50 Ma, To, Fr
AF7985 16:00 17:50 Ma, To, Fr
3V4315 21:06 00:38 Ti, On, To, Fr, Lo
AG4315 21:06 00:38 Ti, On, To, Fr, Lo
RO9256 07:00 08:50 Ti, On, To, Fr, Lo
AF7983 07:00 08:50 Ti, On, To, Fr, Lo
BT691 07:00 08:50 Ti, On, To, Fr, Lo
DL7302 07:00 08:50 Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W62595 20:20 15:15 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT724 23:10 05:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT5450 12:05 22:15 Ma, Fr
A3775 12:05 15:15 So, Ma, Ti, Fr, Lo
BT5475 12:05 15:15 So, Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2799 20:00 21:10 So, Ma, Ti, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1665 13:50 14:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Leeds
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2483 12:40 13:30 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT653 15:45 16:45 Ma, On, To, Fr
BA2243 15:45 16:45 Ma, On, To, Fr
BT651 07:40 08:40 Ti, On, To, Fr, Lo
BA2241 07:40 08:40 Ti, On, To, Fr, Lo
KM2235 17:15 08:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6418 07:40 08:40 Ti, On, To, Fr, Lo
KM2219 07:40 08:40 Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W62501 11:30 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2643 16:35 16:45 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR2645 22:25 23:20 So, Ma
FR1136 11:30 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LW2643 22:20 23:05 Ma
FR2666 23:20 00:15 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4097 14:20 15:20 So, Ma, On, To
RK4097 22:35 23:30 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR453 22:10 22:45 Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BA881 19:50 20:40 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT617 07:35 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB1479 07:35 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3090 07:35 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV5164 22:10 23:35 So, Ma
BT619 17:00 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3092 17:00 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9252 17:00 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6412 07:35 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2221 07:35 09:00 So, Ti, On, To, Lo
RO9254 07:35 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB1473 17:00 18:25 So, Ma, Fr, Lo
DL7298 07:35 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1977 14:30 12:35 So, Ti, On, Fr, Lo
BT661 11:10 16:35 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR300 23:00 17:40 To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT639 14:20 09:45 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4715 10:45 12:35 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT633 11:25 13:30 Ma, To, Fr
A33249 11:25 13:30 Ma, To, Fr
AZ7869 11:25 13:30 Ma, To, Fr
FR9453 14:35 16:50 So, Ma, Ti, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3292 06:05 08:25 Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8118 19:10 17:35 So, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OU9501 23:00 23:58 So, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR300 23:00 23:55 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ4084 23:15 23:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT375 23:20 23:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF7978 23:20 23:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4102 23:15 23:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FI7111 23:20 23:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6402 23:20 23:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT373 13:50 14:35 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP6408 23:15 23:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4094 23:15 23:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF7980 23:15 23:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT349 23:15 23:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT343 13:50 14:40 So, Ma, Ti, On, To
BT347 19:50 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A33222 19:50 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF7977 13:50 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4093 20:05 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK3505 19:50 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FI7107 19:50 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT341 07:25 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ4091 20:05 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT345 13:50 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A33214 13:50 14:40 So
A33210 07:35 08:25 Ti, Fr
JU7684 20:05 20:55 Ti, Lo
A33253 23:15 23:59 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9656 10:50 13:30 So, Ma, Ti, Lo
BT739 07:45 10:25 So
KM2215 07:45 10:25 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT151 07:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY1073 14:35 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT153 18:30 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT159 12:45 13:30 So, Lo

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT273 17:40 18:40 Ma, Ti, On, To, Fr
FR748 21:35 22:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
BT271 07:25 08:25 Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6371 20:55 12:25 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7995 09:40 10:25 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3285 00:30 00:50 So, Ma, To
FR3283 15:05 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR328 00:35 00:40 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LO784 14:05 14:05 So, On, Lo
LO782 18:40 19:00 So, Ma, Ti, On, To
LO794 06:05 06:30 Ma, Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR265 22:00 23:20 Ma
Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT679 07:20 09:45 Lo
TP6414 07:20 09:45 Lo
FR2483 11:05 15:10 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP6400 12:35 15:30 Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT757 11:55 14:25 Ti, To
RO9244 11:55 14:25 Ti, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3171 06:55 07:40 So, To, Fr, Lo
RK3171 22:45 23:40 So, Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT121 09:35 13:10 Ma
FR3269 05:45 06:20 So, Ma, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT101 07:05 07:20 So, Ti, On, To, Lo
FR4641 14:10 21:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT109 19:10 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT633 11:25 11:15 Ti, Fr, Lo
BT647 09:40 08:15 Ma, Ti, Lo
BT317 19:50 11:45 So, Lo
BT639 14:20 16:20 So, Ma, To
BT291 12:05 18:10 So, Ma, To, Fr, Lo
JU7669 12:05 18:10 So, Ma, To, Fr, Lo
TP6407 16:40 18:10 Ma, To, Fr
BT293 16:45 18:20 Ma
JU7692 16:45 18:20 Ma
A33258 16:45 18:20 Ma
BT9807 12:00 20:41 Ma
BT9806 04:45 06:30 Ti
BT325 23:20 19:55 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3194 21:40 23:40 So, Ma, Ti, On
BT683 10:40 13:20 So, Ma, To, Fr, Lo
IB1483 10:40 13:20 So, Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR479 10:40 13:10 Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB1486 13:10 16:20 Ma
QI9901 04:15 07:49 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3294 05:45 09:30 Ma, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT761 08:10 12:50 So, On, To

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QS4405 00:50 01:50 On
FR8257 20:05 21:05 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
XC914 04:15 07:55 So, Ma, Ti
FH728 05:00 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT7717 13:10 10:22 So, Lo
BT9811 13:45 17:39 Lo
4M934 04:05 07:31 Ma, To
6Y251 05:30 09:05 On, To
FH4316 04:20 07:45 On
XC916 04:25 08:05 On
FH964 04:30 07:57 To, Fr
XC918 03:25 08:05 To
FH4314 04:30 08:01 Lo
Konya
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FH868 21:30 02:04 Ti, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT711 11:40 16:20 Ma
TK8108 11:40 16:20 Ma
TK1758 11:40 16:05 So, Ma, To
BT7440 11:40 16:05 So, Ma, To
TK1776 18:50 23:15 Ma, Ti, Fr
BT7442 18:50 23:15 Ma, Ti, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT491 12:55 13:40 So, Ma

Pafos
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3337 15:05 19:10 Ma, Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT9801 11:50 14:35 Fr
BT233 17:30 18:45 Ma, Ti, On, To, Fr
IB1489 17:30 18:45 Ma, Ti, On, To, Fr
JU7678 17:30 18:45 Ma, To, Fr
BT9811 08:00 14:50 Ti
BT9861 09:00 12:00 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT245 17:00 18:20 Ma, To, Fr
IB1475 17:00 18:20 Ma, To, Fr
RO9246 17:00 18:20 Ma, Fr
LH893 06:10 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9365 14:45 16:10 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
EY4171 06:10 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31491 06:10 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9516 06:10 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6055 06:10 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8975 06:10 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH891 14:45 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31489 14:45 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI8669 14:45 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6057 14:45 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9343 14:45 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB1495 07:35 08:55 Ti, On, To, Fr, Lo
BT243 07:35 08:55 Ti, On, To, Fr, Lo
RO9262 07:35 08:55 Ti, On, To, Fr, Lo
A33273 07:35 08:55 Ti, On, To, Fr, Lo
DL7294 07:35 08:55 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT251 07:10 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3025 10:25 11:45 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3290 05:55 20:40 So, Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT223 17:15 18:30 Ma, Ti, On, To, Fr
BT221 07:10 08:25 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT261 12:40 13:55 So

Se även: Riga flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 01.12.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.


Lettland
Riga
Ankomster
Avgångar