Avgångar - Sibiu flygplats

Rumänien » Sibiu flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9987 14:15 15:55 Ma, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6381 21:30 23:00 Ma, Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6935 21:55 23:15 Ma, Ti, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63771 06:15 07:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5956 23:25 00:55 So, Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7538 14:55 15:50 So, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5975 22:25 23:30 So, Ma, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4744 19:30 20:15 On, Lo

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8208 17:35 18:00 So, To
OS648 15:55 16:15 So, Ma, On, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63777 18:50 21:45 Ma, Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
A24500 11:50 13:55 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63773 14:00 15:25 Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH9931 14:20 17:54 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63805 19:35 22:00 So, Ti, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63781 13:45 14:45 Ma, Ti, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1665 14:10 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1667 06:20 07:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63767 13:50 14:45 So, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B329 12:50 13:50 So, Ma, On, To, Fr, Lo

Se även: Sibiu flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 05.08.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Sibiu flygplats - Ankomster


Rumänien
Sibiu
Ankomster
Avgångar