Avgångar - Tirana flygplats

Albanien » Tirana flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66625 15:00 15:15 So, Ma, On, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TB2963 09:45 13:35 Ma, Fr, Lo
TB2952 12:25 13:05 Fr

Lyon
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63889 15:25 17:55 Ma, Ti, Fr, Lo
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63871 18:10 20:10 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66633 16:30 19:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB3001 00:30 00:45 So, Ma, To, Lo
A3973 18:00 20:20 So, Ti, On, To, Fr, Lo
A3971 09:50 12:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W64813 15:05 15:35 Ti, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB6001 11:55 13:55 So, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BA381 15:05 13:15 So, Ma, On, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66627 07:45 10:45 So, Ti, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63855 14:55 16:20 Ti, Lo
2B195 08:00 09:20 Ti, To, Lo
Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66601 19:45 18:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W66647 21:35 20:30 So, Ma, On, Fr
2B353 11:50 12:45 Ma, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB2005 13:50 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr
W63847 22:10 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ZB2015 21:50 23:30 So, Lo
2B229 12:00 13:40 Ma, Fr
W63877 21:35 21:15 Ma, Ti, On, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66605 19:00 20:35 Ti, To, Fr, Lo
Genua
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
2B241 17:30 19:20 So, To
W66637 21:25 21:25 So, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63869 19:20 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63845 06:55 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
2B233 17:00 18:50 So, Ti, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W64811 14:40 16:20 So, On, Lo
2B273 12:45 16:25 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63863 10:30 11:50 Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63875 14:40 18:20 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB2001 11:55 23:55 So, Ti, On, Lo
W63857 23:15 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ585 17:35 17:00 So, Ti, Fr
W63887 21:15 20:50 So, Ma, On, To, Fr
AZ507 05:35 07:00 So, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W64809 16:40 16:20 So, On
W63851 07:45 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Turin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66603 13:55 16:05 So, Ma, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
2B225 16:55 18:35 Ma, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB2011 05:50 07:50 So, Ma, Ti, To
2B235 12:15 13:50 So, Ti, To, Fr
W63849 07:45 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OS850 06:55 06:30 So, Ma, On, To, Fr
OS848 15:00 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W62882 14:20 14:05 Ma, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63861 19:45 21:00 So, Ma, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX1443 11:40 11:45 So, Ti, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63865 11:50 14:30 So, Ma, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66645 17:30 20:55 Ma, Ti, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC282 04:20 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC284 11:15 14:55 Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB1001 06:30 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ZB1003 18:30 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W62234 21:20 17:00 So, Ma, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63841 06:50 13:45 So, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW9917 20:05 20:30 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1425 13:50 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1455 06:00 08:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66615 21:10 23:45 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66619 13:05 13:10 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66613 13:40 16:30 Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW913 12:05 12:25 So
W63867 11:05 13:45 Ma, Ti, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63843 07:10 09:15 So, Ma, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1715 07:15 09:10 Ma, On, Fr
LH1713 16:40 16:30 Ma, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63881 05:30 07:45 So, Ti, On, Lo

Se även: Tirana flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 02.02.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Tirana flygplats - Ankomster


Albanien
Tirana
Ankomster
Avgångar