Avgångar - Tirana flygplats

Albanien » Tirana flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8299 10:20 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
X32952 21:50 12:25 So, Ma, Ti
6Y2963 20:20 01:00 Ti

Sofia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP8612 10:45 23:55 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR36 13:55 10:15 On, To
FR80 09:30 16:10 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR594 07:30 09:15 Ma
FR8314 10:15 13:05 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1192 15:15 13:00 Ti, On, To

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W44813 14:45 13:45 Ma, Fr
W64813 07:10 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A3971 09:50 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4974 09:50 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ZB3001 11:20 08:15 Ma
A3973 18:30 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W46651 22:40 01:10 Ti
W66651 22:40 01:10 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W64488 11:25 00:05 So, Ti, On
W64466 12:25 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W64472 23:05 01:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W64474 20:50 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W64478 19:50 22:20 On
W94472 23:05 01:35 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RK8291 20:40 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR8291 20:40 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR8289 11:10 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RK8289 11:10 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1192 15:15 17:05 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RK8293 10:40 13:05 Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BA929 13:20 16:10 So, Ti, Fr, Lo
AA7036 13:05 16:10 So, To, Fr, Lo
BA927 19:00 10:55 So
BA381 13:35 22:35 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66627 06:55 13:20 Ma, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
2B195 08:00 09:20 Ma
W63855 11:15 12:45 So, On, To
Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66601 11:35 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W66647 20:55 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB2005 19:00 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63847 20:15 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63877 11:30 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W66681 06:55 08:40 So, On, Fr
FR8399 18:10 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W64817 21:15 22:00 Ma, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66605 13:05 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR8370 08:20 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66673 12:15 16:45 Ti, On, To, Fr, Lo
Genua
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66637 14:45 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
2B241 17:30 19:20 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W64819 10:30 16:20 Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63845 06:10 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63869 19:45 17:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR8356 10:10 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FR8350 08:20 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ZB2007 08:20 08:55 Ma, To, Fr
W43869 19:55 21:50 Fr
FR80 09:30 06:20 Ma
FR36 13:55 23:40 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W64825 12:10 11:50 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
2B273 12:30 14:00 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63863 11:15 12:35 So, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8320 12:15 13:45 Ma
FR8420 18:55 20:25 So, Fr
FR8360 19:45 09:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ507 05:35 07:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9798 05:35 07:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6653 05:35 07:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2892 05:35 07:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1734 05:35 07:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7132 05:35 07:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3400 05:35 07:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63857 06:10 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ585 11:30 18:20 So, Ma, Ti, On, To
AF9799 11:30 18:20 So, Ma, Ti, On, To
EY3048 11:30 18:20 So, Ma, Ti, On, To
JU7136 11:30 18:20 So, Ma, Ti, On, To
KL3446 11:30 18:20 So, Ma, Ti, On, To
SV6217 11:30 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
W43887 19:50 22:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
W63887 19:25 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ZB2001 14:00 19:35 So, Ma, On, Fr, Lo
SV6250 05:35 07:00 On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W44809 16:20 17:05 Ti
FR8400 17:10 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Turin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66603 06:55 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB2011 12:40 14:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
W63849 20:05 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63883 19:50 17:15 Lo
W43849 20:35 22:25 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB7001 09:30 21:08 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1935 21:10 00:20 So

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OS850 04:50 06:30 So, Ma, On, To, Fr
OS846 12:05 13:35 So, Ti, To, Lo
W42882 19:55 21:40 Fr
OS848 15:00 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8403 20:05 21:55 So, Ti, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8414 15:00 17:15 Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LO598 13:30 15:40 Ma, To
LO600 17:10 19:35 Fr
W63879 06:00 17:00 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8416 20:20 22:50 So, Ma, Ti, On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
RK8295 20:10 22:55 So, Ti, On, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8418 10:00 13:20 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP8466 14:30 16:55 On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FB1830 15:05 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AF5323 15:00 05:30 Ti, On, Lo
FB1832 04:00 05:15 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63865 18:00 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W43865 18:50 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Lo

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8312 13:30 15:40 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC284 17:55 05:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC282 02:20 06:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK9248 07:25 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ZB1001 07:25 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ZB1003 18:55 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ZB1010 12:50 16:30 So, Ma, To, Fr, Lo
TK8782 12:50 16:30 So, Ma, To, Fr, Lo
TK9250 18:55 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8416 20:20 23:25 So, Fr
W62234 21:35 23:05 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63841 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW9917 19:25 21:55 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1425 14:10 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1455 06:25 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7571 06:40 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W46613 06:10 15:55 So
DX213 15:05 14:35 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63867 19:35 22:00 Ti, On, Lo
EW913 20:20 22:40 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63843 15:30 17:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1715 06:20 08:15 Ma, Ti, On, To, Lo
LH1713 11:50 20:25 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63881 15:35 15:15 Ti, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW2913 20:45 15:30 Ma, Ti, Fr
Weeze
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8333 12:00 14:45 So, Ti, On

Se även: Tirana flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 30.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Se även: Tirana flygplats - Ankomster


Albanien
Tirana
Ankomster
Avgångar