Ankomster - Wien flygplats

Österrike » Wien flygplats » Ankommande flyg
Tirana
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS850 04:50 06:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS846 12:25 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS642 04:45 06:30 Ma, Ti, On, To, Lo
W62892 11:55 09:40 Lo

Baku
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
7L280 17:30 11:00 Ma, Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7288 16:10 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9127 19:05 17:25 Ma, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS356 20:00 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET725 19:55 21:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS352 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS354 17:45 19:25 So, Ma, Ti, To, Fr
SN2907 19:15 21:00 So, Ma, On, To, Fr, Lo
SN2901 06:50 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN2905 15:40 17:20 Ma, Ti, On, To, Fr
OS360 14:45 16:25 Ma
Liege
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
3V4875 04:26 06:05 On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS760 06:10 07:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS758 14:40 15:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Tuzla
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W64285 15:20 16:15 On, Fr, Lo

Burgas
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7315 21:55 22:45 So, Fr
Sofia
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS646 16:05 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Varna
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS764 16:00 16:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9752 20:15 22:05 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS302 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS304 17:35 19:15 So, Fr, Lo
OS306 20:00 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS308 07:05 08:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS318 08:45 08:50 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AY1475 17:10 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS2652 14:50 12:00 So
AY1471 08:30 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Kajana
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS2652 13:00 12:00 So, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
7L280 17:30 11:00 Ma, Ti
Basel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS472 10:20 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS474 20:30 21:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Lyon
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS406 12:55 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR165 20:00 22:55 So, On, To, Fr
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS426 15:20 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W62850 21:05 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS430 20:55 22:35 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1325 15:25 16:30 Ma, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS412 10:00 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1138 09:20 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS418 20:15 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1238 21:05 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS416 15:50 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS420 07:10 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS410 17:50 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1738 14:55 16:55 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TO4388 14:40 17:45 Ma, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62838 20:50 22:20 So, Ti, On, Lo
Tbilis
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
A9681 14:30 16:05 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS9004 10:50 22:50 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS810 14:00 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR181 16:45 23:00 So, Ma, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
ENT504 22:30 15:45 Ma
FR9758 08:30 11:50 Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W65703 10:45 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W65701 19:30 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W64304 21:50 01:20 So, Ma
W92880 17:50 21:00 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1007 15:40 18:50 Lo
FR7349 08:50 12:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7365 19:50 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS895 15:15 12:35 Ma
OS464 13:00 16:30 Ti, On, Lo
FR1538 17:45 21:10 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS456 19:30 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA706 19:20 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS452 09:05 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA700 10:20 14:00 So, Ma, Ti, On, Lo
BA704 14:40 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr
OS462 15:05 18:30 So, Ma, Ti, On, Fr
BA702 12:25 15:45 On, To, Fr
BA696 07:45 10:40 Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS376 20:00 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1849 20:35 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS372 09:55 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS374 17:40 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1847 17:15 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1845 11:45 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS378 07:00 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1839 06:50 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5694 13:25 16:00 Ma, Fr

Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7367 12:30 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EI660 06:10 09:45 Ma, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62858 18:40 00:55 So, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7309 16:30 23:05 Ti, On, To, Fr
Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9483 20:30 22:00 Ma, Ti
W62822 19:35 21:10 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS548 10:25 11:40 Ti, On, To, Fr, Lo
OS550 19:55 20:50 Ma, Ti, On, To, Fr
FR9742 08:35 21:35 Ma, Ti, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7298 20:50 22:20 So, Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7300 08:50 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W62852 13:05 21:35 Lo
OS490 10:25 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7361 30/04/2022 14:10 15:10 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9216 09:10 10:35 So, Ma, On, To, Fr
OS512 10:15 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY147 09:25 10:55 So, Fr
OS514 17:35 19:00 So, Ma, Lo
FR215 20:30 21:55 Ma, On
OS518 07:05 08:30 Ma, Ti, On, To, Lo
OS516 20:35 22:00 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W62848 09:40 11:10 Fr
Neapel
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9476 20:25 22:05 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
OS540 14:50 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62816 07:15 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7184 19:45 21:25 So
OS506 21:30 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS504 17:30 19:05 So, Ma, Ti, Lo
FR7178 12:50 17:15 Ma
FR7192 20:25 22:10 Ti, On
FR7345 09:20 11:00 Ti, On, To, Fr, Lo
OS502 09:35 10:35 On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS524 14:50 16:00 So, Ma, Ti, Lo
OS530 19:05 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS522 10:55 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS528 07:20 08:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR1483 19:10 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS732 13:00 14:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Split
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS746 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Zadar
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS754 13:35 14:40 So, Ma, To, Fr, Lo
FR4804 19:30 13:10 So, Ma, Ti
Zagreb
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS684 11:45 12:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU440 08:20 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS678 18:45 19:40 Fr
OU442 17:55 18:45 Ti, On, To, Fr

Kaunas
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
ENT504 14:00 15:45 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR199 21:45 22:35 Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LG8857 17:40 19:30 So, On, To, Fr, Lo
LG8851 06:55 08:45 Ti, On, To
LG8853 14:00 16:10 Ma, Ti, On, To, Fr
FR043 12:40 22:55 Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
KM514 07:10 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7302 14:45 17:00 Ma, On, To, Fr, Lo

Ohrid
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62826 08:45 10:30 So, To
Skopje
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS776 18:20 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS778 04:25 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS656 13:30 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS1006 15:45 17:15 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS728 15:00 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS730 07:00 08:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS336 14:20 16:40 So, Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9750 09:00 12:10 So, Ma, On, Fr

Graz
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS964 17:00 17:40 So, On, To, Fr, Lo
OS978 11:20 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS974 06:00 06:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS914 06:30 07:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo
OS904 11:05 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS902 18:50 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS940 14:05 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS944 06:00 06:35 Ma, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W61143 09:45 10:50 So
Krakow
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS600 07:25 08:25 So, Ma, Ti, On, To
FR946 16:00 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS598 14:30 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5566 06:25 07:45 So, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS632 19:20 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS626 08:25 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO223 07:20 08:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO225 17:20 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS624 15:00 16:15 Ma, Ti, On, To, Fr

Faro
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2365 18:40 23:05 To
Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7276 10:10 21:55 Ma, Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7292 18:00 22:25 On, To, Fr, Lo
FR9705 20:35 00:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1272 08:10 11:35 To, Fr, Lo
TP1274 14:40 19:05 Ma, Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7369 14:05 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS788 06:40 07:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS784 13:25 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS786 19:00 19:40 Ma, Ti, On, To, Fr
OS768 06:00 14:05 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63349 06:00 12:30 So, On
Sibiu
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS648 15:55 16:15 So, Ma, Lo
Iasi
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS646 16:05 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OZ789 12:45 06:05 Fr
OZ795 12:50 06:05 On, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9707 19:15 22:45 So, Ti, On, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS326 19:55 21:50 Ma, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS314 15:20 17:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS318 06:35 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS312 09:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4684 09:45 13:00 Ma
OS316 20:00 22:15 Ma, Fr

Geneve
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS572 09:35 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS576 19:50 21:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Zurich
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS562 08:20 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1574 07:10 08:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1582 17:50 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1578 12:45 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS570 15:05 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS566 20:40 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS554 18:45 20:05 Ma, Ti, On, To, Fr
OS552 10:50 12:10 Ma, Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
JU604 18:35 20:05 So, Ma, On, To, Fr, Lo
OS740 07:00 08:10 So, Ma, On, To, Fr, Lo
OS738 05:55 19:45 So, Ma, Fr, Lo
OS736 11:05 12:15 So, Ma, On, To, Fr, Lo

Kosice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5756 07:50 23:10 On, To, Fr
OS742 15:05 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS744 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7284 20:15 23:00 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7363 09:20 11:40 So, Ma, To, Fr, Lo
VY8714 12:40 15:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS392 10:00 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W62938 14:35 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS394 20:35 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7351 16:05 21:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Ibiza
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR581 20:40 23:05 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS9504 18:25 00:15 So, Fr
W62966 16:15 22:25 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
IB3120 08:40 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3122 16:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7341 10:05 13:20 Fr
IB3124 19:55 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2966 10:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Malaga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS386 17:10 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR591 10:10 13:00 So, Ma, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR105 14:20 15:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
FR501 09:40 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS434 14:00 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9701 15:40 18:35 So, Ma, To, Fr, Lo
OS436 18:15 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR503 20:05 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DE1171 14:20 16:45 Ma
FR489 06:55 09:20 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7337 20:30 23:40 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS9506 18:45 00:45 So, Fr
FR4790 16:40 22:35 To
FR433 16:40 22:30 So, On, Fr
OS9512 12:30 18:15 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7371 19:40 22:15 So, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9769 10:00 13:15 So, Ti, To, Lo

Ankara
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS642 07:15 06:30 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
XQ190 12:10 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7990 13:45 10:25 So, Lo
XQ196 18:15 14:45 So, Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TK7758 10:25 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC903 15:45 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC901 11:10 12:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC301 13:50 16:35 To
TK7872 21:30 22:50 On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS714 11:25 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS718 07:00 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS722 16:50 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr

Pafos
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9478 11:35 21:05 To, Fr

Bremen
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3591 17:55 15:20 To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS152 09:50 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EW9754 07:10 08:50 Ti, On, To, Fr, Lo
OS156 20:00 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS154 15:05 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EW9752 17:45 19:25 On, To, Fr
EW9750 13:05 14:45 Ma, Ti, On
OS160 18:15 19:50 Ma, Ti, On
EW9788 16:45 18:25 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS130 12:50 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS122 09:50 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS126 19:50 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1232 06:50 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS128 07:50 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1238 11:50 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1246 21:50 23:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1234 08:50 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1242 16:50 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS132 17:50 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS172 21:50 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS176 10:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS174 16:05 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7184 20:35 21:25 So, Lo
OS168 08:35 09:35 So, Ma, Fr, Lo
EW7750 19:20 19:55 Ma, Ti, On, To, Fr
EW7752 14:15 08:25 Ma, Ti, On, To, Fr
EW7754 15:05 15:40 Ti, On, To, Fr
LH1234 14:00 10:10 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS292 09:40 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS296 21:00 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS294 15:20 16:50 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR9481 06:40 22:45 So, Ti, On, To, Fr, Lo
EW756 06:40 08:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS196 21:25 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EW754 18:05 19:35 Ma, Ti, On, To, Fr
EW752 12:50 15:15 Ma
OS192 09:35 11:05 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS112 08:15 09:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH2328 11:20 12:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH2324 07:25 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS118 21:35 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS116 19:15 20:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS104 15:15 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ENT503 06:00 15:45 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS2652 10:25 12:00 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS215 07:50 10:15 Lo
OS140 20:05 21:15 Ma, To, Fr
OS213 19:05 21:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS188 19:40 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EW2758 6:30 08:00 Ti, On, To, Fr
OS178 8:55 10:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS184 15:20 16:35 So, Ma, To, Fr, Lo
EW2754 16:35 16:00 So
EW2756 18:55 20:15 Ma, Ti, On, To

Se även: Wien flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 20.05.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.


Österrike
Wien Schwechat
Ankomster
Avgångar