Avgångar - Bryssel-Zaventem flygplats

Belgien » Bryssel-Zaventem flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN2257 09:35 11:05 So, Ma, Ti, Fr, Lo
SK1594 17:35 19:05 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BT708 20:05 23:30 So, Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AY1546 19:15 22:45 On, Fr

Lyon
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3587 09:30 10:55 So, Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3633 09:30 10:25 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3667 09:25 11:05 So, Ma, Ti, Fr, Lo

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3245 14:45 18:00 So
A3623 19:25 23:00 Ma, To, Fr, Lo
A3621 11:35 17:00 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN2173 09:55 10:15 Ti, Fr, Lo
ET728 07:00 07:20 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN2093 09:50 10:15 So, Ma, Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1724 10:45 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1720 07:05 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1726 18:10 19:05 Ma, Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ153 20:25 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3215 09:35 11:05 So, Ma, Ti, Fr, Lo
SN3153 09:30 11:05 Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2983 16:55 19:00 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ159 12:00 14:05 Ma, To, Fr
TP9597 14:15 21:20 To
FR2983 16:55 19:00 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3201 09:20 11:00 Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OU4457 20:40 22:45 So, Ma, Fr, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KM421 19:50 22:40 So, Ma, Fr

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ET725 19:55 21:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
OS356 20:00 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS352 10:10 11:55 To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LO234 19:30 21:25 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
LO236 10:20 12:20 So, Ti, On, Fr, Lo

Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2280 21:00 22:30 So, Ma
SN3811 10:50 12:25 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3815 09:45 10:40 So
FR2925 21:05 22:55 So, Ma
FR2931 21:35 23:25 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
0B1124 21:50 01:35 So, Lo
0B124 09:55 13:40 Ti, Lo
RO372 10:20 14:00 Ti
RO374 13:40 20:45 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK1590 13:35 20:10 Ma, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EZS1538 21:25 So, Ma, Fr, Lo
SN2713 09:20 10:47 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
SN2711 09:25 10:48 Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX789 20:10 21:20 Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
JU9025 10:00 12:10 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2933 08:45 23:00 Lo
VY1333 20:45 23:15 So, Ma
SN3771 05:55 08:20 So, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY8991 21:35 23:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
VY8981 15:20 11:40 Ma
VY8989 09:45 11:50 Ti, On
VY8983 16:55 19:00 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8695 19:40 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1174 18:55 21:20 Ma, Ti, To, Fr, Lo
IB3203 11:45 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3205 19:40 22:05 To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3737 16:15 19:05 So, Fr, Lo
FR2923 17:35 22:45 So, On, To, Fr, Lo
VY2151 20:35 23:30 So, Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY8921 18:50 21:05 Ma

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN1171 20:00 21:25 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK7721 12:45 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1013 14:40 15:40 So, Ma, Lo
LH1005 09:10 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1015 17:05 18:05 Ma, Ti, On, To, Fr
LH1019 16:35 17:35 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN2623 09:50 12:05 Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH2287 13:25 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH2283 09:10 10:25 Lo
LH2285 07:15 08:30 Ti, On, Fr
LH2295 06:25 09:25 Ti

Se även: Bryssel-Zaventem flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 07.05.2021
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Bryssel-Zaventem flygplats - Ankomster


Belgien
BRU Zaventem
Ankomster
Avgångar