Ankomster - Edinburgh flygplats

Skottland » Edinburgh flygplats » Ankommande flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7353 12:05 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
SN2065 21:10 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN2063 15:45 16:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2675 22:05 23:00 So, Ma, Ti, To, Fr
SK2513 17:35 18:25 To
D83502 11:55 12:45 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6340 22:45 23:30 Ma, Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AY1371 09:10 09:10 To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR725 11:30 13:00 So
FR1286 07:50 09:20 Fr
Nantes
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1052 14:05 14:55 Ma, Ti, Fr, Lo
FR3383 14:00 14:50 So
FR7937 13:20 12:35 To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
AF1686 09:45 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1886 21:30 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE3058 21:30 22:20 So, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6694 21:30 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1065 10:55 12:50 So, Ma
BA4510 11:30 13:00 Ma
FR7935 21:00 22:25 On

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY6966 20:00 23:20 So, Ti, On, Lo
A3632 08:00 11:00 Ma, Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BE848 14:45 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE846 13:05 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE842 09:15 10:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BE854 20:45 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE850 17:00 18:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE852 18:55 20:05 On, To, Fr, Lo
BE844 10:00 11:15 Ma
BE840 07:00 08:15 Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY431 20:55 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EZY427 15:40 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EZY425 14:20 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS2574 11:05 10:15 So
EZY421 07:00 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EZY405 14:45 15:56 Ma
EZY423 10:25 11:35 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BE4506 13:55 15:20 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BE4504 11:05 12:30 Ma
BE4508 20:25 21:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE4502 09:20 10:45 Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LM378 12:00 13:35 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LM314 10:55 20:45 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
Jersey
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY6964 14:05 15:40 Ti, Lo
EZY9964 11:00 20:25 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BA8704 13:05 13:20 So, Ti, On, To, Fr
BA8718 21:40 21:15 Ma, Ti, On
BA8708 20:15 20:30 Ma, Ti, On, To, Fr
BE1342 18:35 19:05 Ma, Fr
BA8710 21:10 21:25 Ma, Ti, On
BE1338 17:20 17:55 To
BA8702 08:50 09:10 Ti, Fr
BE1332 09:55 10:35 Ti, To
BA8700 08:00 08:15 Ti, On, To, Fr, Lo
BA8716 15:40 16:00 Ti, On, To, Fr
BA8706 16:40 16:55 Ti, On, To, Fr
BE1334 10:30 10:45 Ti, On
BA2216 12:30 12:45 Ti, Lo
BE1344 20:15 20:30 Ti, On
BA8712 17:40 18:25 On, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BA2502 11:55 13:25 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
EZY811 18:00 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EZY813 19:05 20:30 So, Ma, Fr, Lo
EZY803 08:25 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EZY809 14:55 16:25 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
EZY807 12:55 14:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA2506 19:45 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA2504 19:00 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA2500 07:15 08:45 Ma, Ti, On, To, Fr
LS6080 20:00 21:20 On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY017 19:10 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EZY015 15:40 16:55 So, Ma, Ti, Fr
EZY011 12:05 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EZY019 20:00 21:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BE291 08:35 09:45 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BE295 16:50 18:10 Ma, To, Fr
BE293 12:15 13:25 Ti
BE297 20:40 21:50 On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LM385 14:25 15:35 So, Lo
LM301 08:00 09:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
LM307 17:00 18:10 Ti, On, To, Fr, Lo
LM305 10:00 11:10 On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BE762 09:40 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE770 16:35 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE766 12:10 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE778 17:40 19:30 So
BE772 19:20 19:00 So
BE774 20:45 22:20 Ti, On, To, Fr, Lo
BE764 09:40 11:15 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BE2100 06:40 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE2102 08:45 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE2108 18:20 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE2104 11:20 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE2106 14:30 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE2110 20:45 22:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
KL1293 21:35 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1277 08:10 08:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
KL1281 12:20 12:50 So, Ma, Ti, On, Lo
VS6965 08:10 08:35 So, Ti, Lo
KL1279 09:40 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6970 21:35 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6967 12:20 12:50 So, Ma, Ti, Lo
VS6966 09:40 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1285 15:50 16:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6968 15:50 16:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1808 20:35 21:15 Ti

Cork
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EI3806 06:40 08:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EI3808 19:10 20:50 So, Ma, Fr, Lo
Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EI3250 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EI3252 10:05 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR816 12:35 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR818 19:50 21:00 So, Ma, Ti, On, Fr
FR812 06:30 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EI3256 14:20 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA8852 10:05 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7932 10:05 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA8856 14:20 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA8850 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9011 06:05 07:15 So
EI3550 07:30 08:45 Ma, Ti, Fr, Lo
EI3552 13:55 12:35 Ma, Ti, Fr, Lo
EI3258 17:50 19:10 Ma, Ti, On, To, Fr
BA8858 17:50 19:10 Ma, Ti, On, To, Fr
EY7934 17:50 19:10 Ti, To, Fr
EI3558 19:30 20:45 Ma, Lo
FR814 14:30 18:15 Ma, Ti
FR2118 14:45 23:05 Fr, Lo
FR9001 19:40 20:50 Fr
FR9231 07:10 08:20 Lo
FR510 20:15 21:25 Lo
Knock
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BE656 16:30 17:45 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
BE652 08:55 10:10 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EI3672 10:55 12:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
BA8926 10:55 12:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY6942 17:05 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr
EZY9942 11:40 22:00 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2454 21:45 23:35 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5833 10:10 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR5839 20:20 22:00 Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6682 20:00 22:15 So, Ma, Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1069 21:55 18:15 So, Lo
Turin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS850 11:05 12:40 So

Riga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3171 19:45 12:25 So, Ma, To, Fr
FR7925 18:45 19:35 On

Kaunas
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2885 22:25 23:15 So, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2355 16:05 16:55 Ti, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6696 11:50 14:50 So, On, Lo
FR825 10:55 13:55 Ti, Fr
FR7943 18:05 21:05 To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY485 16:00 17:35 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BE684 13:15 14:10 So, Ti, Fr, Lo
BE686 15:35 19:05 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BE688 21:10 22:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE682 08:50 09:45 Ti, On, To
Derry
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3183 12:50 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Bergen
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LM382 13:25 13:50 On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
DY1640 11:25 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4601 19:00 20:00 So, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LM386 18:55 14:00 Ma, Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS2583 07:50 09:25 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS866 19:05 20:40 So, Ma
BA4504 16:45 18:15 So
Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY6936 11:10 13:05 So, Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1072 10:30 12:00 So
FR3387 10:40 12:10 Fr
Gdansk
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7922 17:20 18:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
W61627 19:10 20:45 So, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7929 19:00 20:30 So, Ma, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1050 20:00 21:45 So, Ma, To, Fr
FR427 11:00 12:45 Ma, Ti
FR6625 21:50 09:25 Ti, On
Krakow
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY6940 11:00 15:00 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR6625 18:15 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Lo
FR525 19:20 21:15 Fr
Poznan
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6619 06:05 07:30 Ma, Ti, Fr, Lo
FR6277 16:40 12:00 On
FR3517 22:20 23:45 On, To
FR7933 13:05 18:05 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6625 21:30 20:10 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4511 17:05 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W61407 06:05 08:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Faro
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6827 12:55 16:20 So, Ti, On
FR1281 16:25 09:25 So, Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS736 13:55 18:10 Ma, Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6460 12:05 15:15 Ti, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W63013 18:35 20:40 So, Ma, Ti, On, Lo
FR2790 14:10 15:40 Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LM398 08:00 17:10 Ti, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LM392 13:25 14:35 So, Ma, Ti, Fr, Lo
LM398 16:00 17:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LM390 07:40 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LM394 13:00 14:10 To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR7893 16:25 17:20 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
SK2541 15:25 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Geneve
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS780 15:35 13:45 So, Ma
EZY6906 15:55 17:20 So
EZY6908 20:45 22:05 So, Ti, To, Fr, Lo
EZY6904 09:55 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TOM1661 10:50 12:10 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6643 10:35 12:25 So, Ma, Fr
FR2030 10:50 12:40 Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR5578 19:55 22:10 So, On, Fr
LS776 14:45 17:10 Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6267 10:45 12:45 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS706 14:30 19:10 So, Ma, Ti, Fr
FR6627 12:05 23:10 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS716 15:45 20:40 Ma, Ti
Malaga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR6653 11:20 22:25 So, Ma, Ti, To, Lo
LS858 15:40 14:25 Ti
FR530 07:05 09:30 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS728 15:45 20:40 So, Ma, Fr, Lo
FR6622 18:55 23:40 So, Ma, Lo
TOM1265 13:30 18:15 On
FR3567 16:15 21:00 To
LS740 20:20 01:15 Lo
TOM1577 16:40 21:25 Lo

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY6962 10:40 15:45 So, Ti
FR1053 11:25 11:30 So, Ti, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LS788 19:45 21:55 So, Ma, To
W62225 08:50 11:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1018 07:00 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3587 12:45 14:45 On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2377 10:05 11:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH962 10:55 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7307 10:55 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH964 16:20 17:15 Ma, To, Fr
OS7309 16:20 17:15 Ma, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY6932 16:35 17:20 Ma, Lo
FR1077 06:10 07:00 Ma, Ti, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EW362 07:25 08:20 Ma, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH2492 09:15 10:40 So, On, Fr
EZY6912 14:20 18:35 So, Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY5547 20:30 16:25 So, Ma, Ti, Fr, Lo

Se även: Edinburgh flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 14.02.2020
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Edinburgh flygplats - Avgångar


Skottland
Edinburgh
Ankomster
Avgångar