Ankomster - Keflavik flygplats

Island » Keflavik flygplats » Ankommande flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI555 13:55 15:15 So, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI205 14:00 15:30 So, Ma, Ti, To, Lo
SK595 08:15 09:45 Ti, On, To, Lo
FI213 21:40 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI343 14:05 15:55 On, To, Fr
AY991 06:20 08:35 Ma, Ti, On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI543 13:00 15:40 Ti, On, To, Fr, Lo
FI545 13:05 15:45 To, Fr
FI541 21:20 23:55 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
TO4446 22:15 23:55 Ti, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI471 13:05 15:15 Ma, Ti, On, Lo
FI477 22:55 20/10 23:10 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI441 13:05 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FI445 20:40 5/11 23:30 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BA800 07:20 09:25 Ma, Ti, On, Lo
FI451 13:05 15:15 So, Ma, Ti, On, Lo
FI455 21:25 23:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA894 07:40 10:40 So, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI507 14:05 15:20 Ma, On, To, Lo
FI501 14:10 15:25 Ma, Ti, Lo
FI505 21:25 23:40 Ma

Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI417 12:15 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI151 6/11 05:50 06:40 Ma, Fr, Lo
NO4906 21/11 00:15 01:10 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
NO4906 19:00 21/11 01:10 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI563 11:45 18:50 So, Ma, Fr
W48265 13:05 10:05 On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W68089 06:40 09:10 Ma, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI319 13:50 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FI325 22:30 23:15 So, Ma
DY1170 18:30 19:20 Ti, Fr
SK4787 14:45 12:15 Ma, To, Fr

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
OS327 21:00 23:20 So, Ma, On, Fr, Lo
W42857 12:50 10:10 So, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W61897 15:20 17:25 On, To
Gdansk
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W61773 18:45 20:40 Ma, Ti, On, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W61167 06:35 10:15 So, Ti, To, Lo
Krakow
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W65053 05:30 08:00 So, Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W61539 21:00 23:35 So, Ma, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
EZY3315 06:35 20:30 So, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI431 12:45 15:10 So, Ma, On, To, Fr, Lo
LS4081 07:40 10:15 Ma, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI307 12:50 15:10 So, Ma, On, To, Fr, Lo
FI313 21:30 23:55 Ma

Zurich
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
WK300 10:20 12:05 Ti
FI569 14:05 16:00 So, Ma, Ti, To, Lo
WK302 21:50 23:55 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
C3581 15:45 17:25 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI585 23:50 02:35 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
VY8560 07:40 14:20 Ti, Lo
FI597 15:40 15:20 So, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
I23660 22:25 26/10 00:50 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
NO6925 13:35 18:10 So
FI581 15:05 28/10 21:55 So, Ti, On, To, Lo
FI583 16:45 20/10 21:08 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62427 13:25 19:30 On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI521 13:05 15:45 So, Ti, On, To, Fr, Lo
LH868 21:50 23:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
LH856 11:15 12:55 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FI533 13:05 16:00 So, Ma, On, Fr
LH2468 21:55 5/11 01:00 So, Fr

Se även: Keflavik flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 24.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Se även: Keflavik flygplats - Avgångar


Island
Keflavik
Ankomster
Avgångar