Avgångar - Shannon flygplats

Irland » Shannon flygplats » Avgående flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EI3638 10:50 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr
EI3630 10:50 12:30 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5592 15:15 16:30 Ti, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4999 08:20 09:25 Ma, Ti, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1182 17:55 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR108 21:40 23:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
FR102 07:05 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4777 22:55 00:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EI384 12:25 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA5944 17:25 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EI380 07:30 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EI386 17:25 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA7657 07:30 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6916 07:30 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA5940 07:30 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6918 12:25 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA5942 12:25 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA7644 12:25 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY5174 07:30 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6894 17:25 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY1334 12:00 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8822 06:25 11:30 So, Ma, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1172 10:55 14:45 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3327 16:30 20:25 So, Ti, On, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8878 17:35 21:30 So, Ma, On, To

Faro
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2303 10:20 13:05 Ti, On, To, Fr, Lo
EI904 19:50 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EI3672 10:55 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA8926 10:55 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1322 07:00 10:50 Ti, To, Fr, Lo
Ibiza
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5398 15:20 19:05 So, On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1344 18:10 22:10 Ma, Ti, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2848 16:45 20:40 So, Ma, Ti, Lo
EI926 19:10 23:05 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1168 10:55 14:35 So, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1346 07:00 11:20 To

Minsk
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
B29104 16:50 22:20 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH969 12:10 15:20 To, Lo

Se även: Shannon flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 19.07.2019
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Shannon flygplats - Ankomster


Irland
Shannon
Ankomster
Avgångar