Avgångar - Luxembourg flygplats

Luxemburg » Luxembourg flygplats » Avgående flyg
Baku
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
7L262 18:15 04:16 So, To, Fr, Lo
7L264 15:30 18:40 Ma
7L9786 21:00 04:19 Ma, Ti, On
CV7447 22:45 05:00 So, Ma
7L266 10:00 02:11 Ti, On
CV9981 21:00 04:45 Ma, Ti
CV9872 22:25 04:45 Ti, On
7L268 19:30 15:22 On
7L4782 23:00 06:40 On
CV9983 22:45 08:20 To
CV9985 21:00 04:45 Lo

Liege
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR8175 20:00 00:36 On
7L741 09:15 20:57 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG5435 16:30 19:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG5437 13:25 12:30 To, Fr
LG5433 06:10 08:00 Ti, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7278 14:00 15:35 So, Ti, On, Fr
Nice
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
V72579 19:50 21:20 Ma, Fr
LG8255 12:40 12:40 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG8011 07:30 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF4601 07:30 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG8013 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF4603 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG8021 18:35 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AF4605 18:35 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1046 20:00 21:35 So, Ma, On, To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
CV9872 22:25 04:30 Ti, On
CV9983 22:20 05:05 On, To

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
A3629 17:15 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG885 15:10 19:00 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG4603 16:10 16:20 Fr
LG4595 15:05 15:20 Ma, Ti, On, To, Fr
LG4597 19:25 19:45 Ma, Ti, On, To, Fr
LG4609 21:25 21:45 So, Ma
LG4591 06:45 07:05 Lo
LG4605 07:25 07:45 Ti, On, To, Fr
LG4593 10:50 11:05 Ti, On, To, Fr, Lo
LG4601 17:55 18:10 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2861 09:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR333 10:00 10:15 On
FR8603 08:45 09:05 Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DL9633 14:30 14:35 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AA6679 16:35 22:20 Ma, Ti, On, To, Fr
BA419 16:35 22:20 Ma, Ti, On, To, Fr
BA417 11:35 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6680 11:35 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL7862 11:35 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5898 11:35 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZQ1736 06:10 07:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF3122 06:10 07:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9170 06:10 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9189 06:15 08:25 So, Ma, Lo
UX3752 06:10 07:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9180 06:10 11:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1740 10:50 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF3235 10:50 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9514 10:50 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1740 10:50 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9188 06:10 13:10 So, Lo
ZQ1742 14:45 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF3237 14:45 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9516 14:30 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9633 14:30 15:35 So, Lo
KQ1742 14:45 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1746 18:20 19:35 Ma, Ti, On, To, Fr
AF3239 18:20 19:35 Ma, Ti, On, To, Fr
DL9179 06:10 16:00 Ti, On, To
DL9181 06:10 07:20 So, Ma, Lo
KL1742 14:45 16:00 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1949 22:30 23:30 So, Ma, On, To, Fr, Lo
LG4883 09:35 18:40 So, Ma, To, Fr, Lo

Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG537 06:15 15:05 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG581 06:00 08:30 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3493 17:15 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR43 10:00 17:35 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ7895 06:00 15:00 Lo
LG6723 06:00 15:00 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG6555 17:55 19:40 Ma, Ti, On, To, Fr
AZ7873 17:55 19:40 Ma, Ti, On, To, Fr
W68510 08:45 10:20 Ti, On, Lo
LG6553 11:35 13:20 Ti, On, To
AZ7881 11:35 13:20 Ti, On, To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ7885 06:30 20:10 So
AZ7891 14:30 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG6541 14:25 15:50 Ti, On, To, Fr, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG985 06:05 08:40 So, Lo
FR7224 13:20 15:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG5553 13:10 12:05 Ma

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG8853 14:25 16:15 Ma, Ti, On, To, Fr
LG8857 18:10 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG8851 06:55 08:45 Ti, On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR333 10:00 22:45 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR333 10:00 15:10 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG5741 06:00 08:10 Lo
LO4252 06:00 08:10 Lo
LG7581 07:00 08:37 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LO254 20:00 21:55 Ma, To, Fr
LO252 10:20 12:15 Ti, Fr

Faro
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG787 06:00 07:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
FR5787 18:45 12:25 So, Ma, On, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG771 06:35 09:10 So
Porto
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG3787 13:25 07:30 So
TP6801 13:25 07:30 So
FR2863 11:00 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9181 06:10 15:40 So, Ma, Lo
LG1941 16:20 17:50 Ma
TP687 16:20 17:50 Ma
LG3761 17:15 12:10 Ma, Ti, On, To, Fr
TP6792 17:15 12:10 Ma, Ti, On, To, Fr
U27776 21:50 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27774 15:25 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG3767 17:20 18:45 Ma, Ti, On, To, Fr
TP6796 10:30 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4399 18:20 19:55 So, On, To, Lo
LG3769 06:00 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6794 06:00 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG3781 17:00 09:00 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP691 12:05 13:35 So, Ma, To
LG1951 12:05 13:35 So, Ma, To
LO4731 11:40 13:35 Ma, To, Fr
LG3753 16:00 18:00 So
TP6788 16:00 18:00 So
TP693 17:50 19:30 So, On, To, Fr, Lo
LG1953 17:50 19:30 So, On, To, Fr, Lo
U27668 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1792 21:10 23:00 Ma, Ti, On, Fr
LG3751 10:25 12:10 To, Fr, Lo
TP6786 10:25 11:55 Ti, On, To, Fr, Lo
LG3759 06:00 07:50 Ma, On, To, Fr
TP6790 06:00 07:50 Ma, On, To, Fr
ZQ3751 10:00 12:20 On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG8903 17:15 20:25 So, Fr
W63222 15:45 13:20 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG5781 11:10 19:05 Ma, Ti, On

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG8367 19:40 20:24 Ma, On, To, Fr, Lo
LG8363 15:30 16:26 Ti, To, Fr, Lo
LG8365 15:15 Ma
LG8361 06:35 Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX751 10:50 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6789 10:50 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9170 06:10 18:40 So
2L759 18:55 19:50 Ma, To
2L751 09:45 12:00 Ma, Ti, On, To, Fr
BT759 18:55 19:50 Ti, On
LX755 15:00 15:45 Fr
LX759 19:05 21:25 Ti, On, To, Fr, Lo
2L755 14:55 15:55 To, Fr
BT751 10:20 12:00 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG8113 06:25 10:55 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DL9516 14:30 16:25 So, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG3593 10:00 20:00 So
FR3109 10:15 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG3591 11:55 14:10 Ti, On, To, Fr
LG3597 06:00 08:00 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG741 06:05 09:15 So, Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG325 06:00 09:30 Ma
LG707 06:00 09:30 So, Ma
LG705 06:10 09:40 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR8173 22:30 16:15 So
ZQ3837 17:25 19:50 On
LG3837 17:15 19:45 Ma, Ti, On, To, Fr
FR5055 18:35 21:00 Ma, Ti, To, Fr, Lo
QR8163 21:30 15:30 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG661 16:40 19:25 So, Ma
FR43 10:00 15:00 So
LG665 06:05 08:50 Ma, Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG601 06:00 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
LG613 16:00 10:10 So
LG621 11:40 14:20 So, Ma, Fr, Lo
LG619 18:00 20:00 So, Ma
FR2177 12:10 14:10 To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5437 10:00 12:50 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG711 13:15 09:30 So, Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG765 06:10 08:30 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR8175 20:00 00:10 On

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG5483 11:30 12:55 Ma, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG835 06:00 10:35 Ma, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK1356 17:50 23:15 Fr
LG1379 11:35 23:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ6306 17:50 23:15 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG5807 09:40 13:25 Ma, Ti, On, To, Fr
FR333 10:00 22:00 On

Pafos
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR333 10:00 21:10 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
UA9504 08:35 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH391 08:35 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1909 08:35 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI8881 18:45 19:35 So, Ma, To, Lo
AC9389 08:35 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH395 14:30 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9538 14:30 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9174 06:35 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH7877 14:30 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH399 06:35 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA8707 14:30 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9137 06:35 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1901 06:35 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1907 18:45 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH397 18:45 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1905 14:30 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EN8751 11:10 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH9529 11:10 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH7875 08:35 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI8879 14:30 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG9513 15:45 20:45 On, To, Fr, Lo
LG9511 10:20 11:15 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG83 13:05 16:45 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG9737 19:45 20:10 Ma, On, To, Fr
LG9735 15:55 15:45 Fr
LH2323 20:10 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG9733 11:10 13:10 So
LH2321 16:50 18:10 Ma, Ti, On, To, Fr
LG9731 06:40 07:55 Ti, On, To, Fr
LH2317 09:40 10:45 Ti, On, To, Fr, Lo

Se även: Luxembourg flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 01.12.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Se även: Luxembourg flygplats - Ankomster


Luxemburg
Luxembourg
Ankomster
Avgångar