Ankomster - Riga flygplats

Lettland » Riga flygplats » Ankommande flyg
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR8085 17:25 16:05 So, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT604 18:55 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BT602 09:55 13:05 So, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT144 08:55 11:36 Ti
BT148 19:35 22:26 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT136 14:55 17:15 So, Ti, On, Fr, Lo
BT140 19:45 22:20 Ma, Ti, On, To, Fr
D83320 08:30 09:10 Ma, Ti, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT316 16:45 17:35 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BT362 05:40 06:30 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
BT312 10:40 11:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
BT318 21:20 22:00 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
BT314 14:20 14:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT302 11:15 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT326 06:25 06:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY1071 09:40 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT308 22:00 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AY1073 13:00 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY1075 17:30 17:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
BT306 17:30 17:35 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BT304 14:55 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
MYX8658 17:00 04:06 To
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT358 06:25 06:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
Åbo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT360 06:30 06:16 Ma, Ti, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT692 10:10 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT694 18:45 22:30 So, Ma, To, Fr, Lo

Tbilis
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT725 05:15 06:58 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1664 06:30 10:59 Ti, On, Fr
Leeds
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2482 06:30 10:30 So, Ti, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT652 09:25 15:32 Ma, Ti, On, To, Fr
BT654 17:30 21:44 Ma, Ti, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62504 19:00 00:20 So, Ma, Ti, To, Lo
W62502 07:45 12:11 Ti, On, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2644 17:15 21:37 So, Ma, To, Fr, Lo
FR2642 06:20 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR5182 14:15 19:06 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62510 19:55 00:26 So, Ma, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT618 10:20 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT620 18:55 21:30 On, To, Fr, Lo

Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT662 09:15 14:10 So, Ma, Lo
FR1976 17:05 12:37 Ma, Fr, Lo
FR9106 08:00 20:18 On, To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62598 19:55 01:17 Ma, Ti, To
BT170 10:45 16:25 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4714 16:00 20:20 So, Ti, To, Fr, Lo
6Y8555 20:00 01:35 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT630 10:20 15:30 So, Ma, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT634 17:55 21:50 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT032 05:50 06:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT036 15:10 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT342 10:40 11:30 So, Ma, Ti, Fr, Lo
BT350 05:40 06:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT346 16:45 17:35 So, Ma, Lo
BT344 13:30 15:05 So, Ti, To, Fr, Lo
BT348 21:20 22:10 So, To, Fr, Lo

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1726 07:00 11:20 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT152 08:45 11:35 So, Ti, To, Fr, Lo
BT160 14:30 16:38 So, Fr, Lo
DY1072 07:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT154 19:35 22:25 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62580 14:25 16:50 So, On, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
DY1078 10:35 13:15 Lo

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT432 09:40 12:40 Ti, On, To, Fr, Lo
BT434 18:50 21:50 Ma, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LO781 15:25 17:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
LO783 11:00 13:08 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT468 19:55 22:20 So, Ti, To, Fr, Lo
BT462 09:00 11:25 So, Ti, On, Fr, Lo
LO793 23:00 01:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT676 16:10 23:34 On, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT7702 22:25 22:47 So
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
UT715 10:30 11:10 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
DP959 19:20 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UT713 18:55 19:35 So, Ma, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
SU2100 13:35 14:09 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU2682 09:15 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT427 05:40 06:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT425 10:45 11:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo
BT429 16:25 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU2118 22:50 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU2102 18:25 20:14 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BT423 21:40 22:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3170 06:40 10:57 So, Ti, To
FR7924 13:50 17:49 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT122 14:45 17:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT102 09:00 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT108 15:20 17:20 So, Ma, On, Lo
BT110 20:15 21:34 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY4547 18:50 11:46 Ma, Ti, Fr, Lo
SK1764 13:25 21:05 Ma
BT106 12:50 14:56 Ti, On, To, Fr, Lo

Zurich
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT642 10:10 13:35 Ti, Lo

Poprad
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT486 15:55 18:35 Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT682 11:20 16:00 So, Lo
FR4482 17:10 23:25 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT686 17:05 22:15 Ma, Fr

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR8256 16:50 17:50 Ma, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W66279 15:40 15:02 To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT401 09:40 11:35 So, Ti, On, Fr, Lo
BT403 15:10 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT405 20:35 22:14 Ma, Ti, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT492 14:40 17:40 Ma

Minsk
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
B2841 16:35 18:05 So, To, Lo
BT413 15:20 15:20 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2599 10:10 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT234 18:30 21:40 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH892 21:25 00:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH890 10:55 14:20 So, Ma, On, To, Fr, Lo
BT246 18:50 22:05 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT252 08:40 11:45 Ti, On
BT254 19:35 22:40 To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3024 16:45 19:45 Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT226 14:40 17:51 Lo
BT224 18:45 21:50 Ma, To, Lo
BT222 09:35 12:50 Ti, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT262 14:25 17:35 So, Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT212 08:55 11:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BT214 19:40 22:15 On, Fr

Se även: Riga flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 21.02.2020
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Riga flygplats - Avgångar


Lettland
Riga
Ankomster
Avgångar