Ankomster - Riga flygplats

Lettland » Riga flygplats » Ankommande flyg
Tirana
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
ENT5108 16:55 20:54 Ti

Baku
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT733 04:10 07:05 Ma

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR8085 08:10 11:04 On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT604 18:45 21:51 Ma, Ti, On, To, Fr
BT602 09:40 12:55 Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT148 19:30 22:06 So, Ti, Fr
BT144 08:55 11:50 Ma, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT132 09:05 11:22 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT140 19:30 21:39 So, Ma, On, To, Lo
BT136 14:45 17:09 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
D83320 19:30 09:20 Ma, Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT316 16:45 15:47 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT362 05:45 06:35 So, Ma, Ti, On
BT312 10:45 11:09 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BT314 13:30 14:18 Ti, On, To, Fr, Lo
BT318 21:15 21:47 So, Ma, On, Fr, Lo
BT320 20:50 21:40 Ma, Ti, On, To, Fr
BT322 10:00 10:50 Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT302 10:15 10:56 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT326 05:35 06:17 So, Ma, Ti, On, Lo
AY1071 08:40 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT308 20:50 21:33 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY1073 12:45 13:24 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY1075 16:10 17:11 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT306 16:30 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY1077 19:50 20:43 So
BT7702 21:15 07:47 So
BT304 13:55 15:00 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT358 05:25 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Åbo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT360 05:25 10:46 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT356 15:50 16:42 So, Ma, On, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT692 10:05 13:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT694 18:30 22:03 So, Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62596 11:35 14:05 On
Tbilis
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT725 04:15 06:40 So, Ti, On, Lo

Aten
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT612 03:00 06:16 To, Lo
Rhodos
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT598 11:45 15:15 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1664 09:50 14:37 Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT652 09:25 14:38 So, Ma, Ti, On, To, Lo
BT654 17:25 22:18 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62504 20:15 02:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W62502 08:00 13:04 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2644 17:00 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2642 06:45 10:43 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4096 06:20 10:43 Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62510 20:35 01:43 So, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT618 10:20 13:14 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT620 18:50 21:56 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Dublin
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT662 09:15 13:54 So, Ma, Fr
FR1976 17:05 21:44 Ma, Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62598 21:30 04:05 To

Bari
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62560 15:40 19:33 Ti
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4714 16:50 13:57 So, Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT630 10:40 22:32 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT634 17:40 21:26 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT628 18:30 02:05 So

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT032 10:30 06:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT036 15:10 14:39 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT692 15:32 13:36 On
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT342 10:45 11:33 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BT350 05:50 06:40 So, Ma, Ti, On, Lo
BT346 16:55 15:59 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT344 13:30 14:14 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT348 21:10 21:54 Ma, To

Malta
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR1726 06:30 10:44 So, To
BT740 02:10 06:02 Ma, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
6Y8512 22:25 02:05 Ti
6Y434 22:15 01:28 To
Tivat
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
6Y434 16:35 01:28 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT152 09:15 12:42 To, Fr, Lo
BT160 14:30 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT154 19:25 03:50 So, On
DY1072 13:10 13:37 Ma, Ti, On, To, Fr
DY1074 20:40 00:51 Ma
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62580 14:35 18:44 So, Ma, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
DY1078 19:35 13:44 Fr

Wien
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT432 09:35 12:35 Ti, On, To, Fr, Lo
BT434 18:45 22:46 So, Ma, Ti, On, To, Fr

Gdansk
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT466 14:20 16:16 Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LO781 15:25 17:22 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
LO783 11:05 13:02 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT462 09:00 11:13 Ma, Ti, To, Fr, Lo
LO793 23:00 01:20 So, Ma, On, To, Fr, Lo
BT468 19:30 21:46 Ma, Ti, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT676 16:10 22:29 Ti

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT455 04:30 06:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
UT715 10:10 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UT713 18:15 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
SU2100 11:50 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU2682 09:15 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT427 04:50 06:30 So, On, Fr, Lo
BT425 09:45 11:38 So, Ma, On, To, Fr, Lo
SU2680 18:15 21:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT423 20:40 23:34 So, On, To, Fr, Lo
BT429 15:25 17:26 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU2118 22:55 00:19 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT660 17:50 00:21 So, Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3170 17:40 22:19 To

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT122 14:00 16:29 Ma, Ti, On, To, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT102 09:00 10:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT108 15:35 17:36 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT110 19:40 21:29 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY4547 20:40 12:09 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BT106 12:50 14:51 Ti, On, To, Fr

Geneve
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT648 18:10 00:48 So, Fr
Zurich
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT642 09:50 12:53 Ti, On, To, Fr, Lo
BT644 18:35 22:15 Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W62564 21:35 03:45 So, Ti, On, Lo
BT684 17:10 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT686 16:50 22:53 So, Ma
Malaga
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT678 17:15 17:36 So, Lo

Prag
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR8256 12:10 14:58 To, Lo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
W66279 13:10 14:30 Ti, To, Lo
Lviv
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT409 04:20 11:00 So
Odessa
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT417 10:20 12:34 Ti, Lo
BT411 03:40 06:15 Ma, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT401 09:45 11:26 Ti, On, To, Fr, Lo
PS187 20:15 21:50 So, Ma, On, Fr
BT403 15:15 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT407 04:45 06:13 Ti, On, To
BT405 20:40 22:09 Ma, Ti, On, To, Fr
PS185 13:40 15:25 To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT492 14:25 17:04 Ti, To, Lo
SRN227 08:45 12:35 Fr

Minsk
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
B2841 16:35 19:04 So, To, Lo
BT413 15:20 16:21 So, Ma, Ti, On, To, Fr

Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR2599 10:05 13:39 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT234 18:35 21:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
LH892 20:45 23:29 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH890 10:05 13:14 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT246 18:45 23:22 So, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR4372 07:10 10:25 Ti, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT252 08:50 11:59 On, To, Fr, Lo
BT254 19:35 22:37 Ti, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
FR3024 16:00 19:07 Ti, To, Lo
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT222 09:30 12:43 Ti, On, To, Fr, Lo
BT224 19:30 23:11 Ma, On, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT262 14:25 17:34 So, Ma, Fr
Nummer Avgångar Ankomster Dagar i veckan
BT214 19:35 21:55 Ma, Ti, To

Se även: Riga flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 13.09.2019
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.

Sök efter ort eller flygplats:

Se även: Riga flygplats - Avgångar


Lettland
Riga
Ankomster
Avgångar